4.5. Προετοιμασία των αρχείων για Εκκίνηση από Σκληρό Δίσκο

O εγκαταστάτης μπορεί να ξεκινήσει χρησιμοποιώντας αρχεία εκκίνησης τοποθετημένα σε ένα υπάρχον τμήμα του σκληρού δίσκου και που ενεργοποιούνται είτε μέσα από ένα άλλο λειτουργικό σύστημα είτε καλώντας έναν φορτωτή εκκίνησης (boot loader) κατευθείαν από το BIOS.

Μια πλήρης,“καθαρά δικτυακή” εγκατάσταση μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας αυτή την τεχνική. Κάτι που παρακάμπτει όλες τις δυσκολίες των αφαιρέσιμων μέσων, όπως την εύρεση και εγγραφή εικόνων CD ή το παίδεμα με πολυάριθμες και αναξιόπιστες δισκέττες.

Ο εγκαταστάτης δεν μπορεί να ξεκινήσει όταν τα αρχεία είναι σε HFS+ σύστημα αρχείων που τα λειτουργικά συστήματα MacOS System 8.1 και μετέπειτα ίσως χρησιμοποιούν. Όλοι οι NewWorld PowerMac χρησιμοποιούν HFS+. Για να προσδιορίσετε αν το υπάρχον σύστημα αρχείων σας είναι HFS+, επιλέξτε Get Info για τον εν λόγω δίσκο. Συστήματα αρχείων HFS εμφανίζονται σαν Mac OS Standard, ενώ αυτά που είναι HFS+ έχουν την ένδειξη Mac OS Extended. Πρέπει να έχετε ένα τμήμα με HFS για να μπορέσετε να ανταλλάξετε αρχεία μεταξύ του MacOS και του Linux, και συγκεκριμένα τα αρχεία που κατεβάζετε.

Ανάλογα με το αν το σύστημά σας είναι “NewWorld” ή “OldWorld” Mac, χρησιμοποιούνται διαφορετικά προγράμματα για εγκατάσταση από το σκληρό δίσκο.

4.5.1. Εκκίνηση του Εγκαταστάτη από το σκληρό δίσκο για OldWorld Macs

Η δισκέττα boot-floppy-hfs χρησιμοποιεί την εφαρμογή miBoot για την έναρξη της εγκατάστασης του Linux, που δεν μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί για την εκκίνηση του σκληρού δίσκου. Το BootX, που εκκινείται από το MacOS, υποστηρίζει εκκίνηση από αρχεία τοποθετημένα στο σκληρό δίσκο και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη διπλή εκκίνηση του MacOS και του Linux μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του Debian. Για το μοντέλο Performa 6360, φαίνεται ότι η εντολή quik δεν μπορεί να καταστήσει το δίσκο εκκινήσιμο. Κατά συνέπεια το BootX είναι απαραίτητο γι αυτό το μοντέλο.

Κατεβάστε και αποσυμπιέστε τη διανομή του BootX, διαθέσιμη στο http://penguinppc.org/projects/bootx/, ή στον κατάλογο dists/woody/main/disks-powerpc/current/powermac των http/ftp καθρεφτών του Debian και στα επίσημα Debian CD. Χρησιμοποιήστε το Stuffit Expander για την εξαγωγή των αρχείων από το συμπιεσμένο αρχείο. Μέσα στο πακέτο υπάρχει ένας κενός φάκελος που ονομάζεται Linux Kernels. Κατεβάστε τα linux.bin και ramdisk.image.gz από τον κατάλογο disks-powerpc/current/powermac, και τοποθετήστε τα στον κατάλογο Linux Kernels και τοποθετήστε τον τελευταίο στο ενεργό System Folder.

4.5.2. Εκκίνηση του Εγκαταστάτη από το σκληρό δίσκο για NewWorld Macs

Οι NewWorld PowerMac υποστηρίζουν εκκίνηση από το δίκτυο ή από ένα ISO9660 CD-ROM, καθώς και τη φόρτωση ELF εκτελέσιμων κατευθείαν από το δίσκο. Τα μηχανήματα αυτά θα ξεκινήσουν κατευθείαν μέσω του yaboot, που υποστηρίζει το φόρτωμα του πυρήνα και ενός δίσκου RAM κατευθείαν από ένα τμήμα ext2, καθώς και διπλή εκκίνηση με το MacOS. Εκκίνηση του εγκαταστάτη από το δίσκο είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για νεώτερα μηχανήματα χωρίς οδηγούς δισκέττας. Το BootX δεν υποστηρίζεται και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε NewWorld PowerMac συστήματα.

Αντιγράψτε (και όχι να μεταφέρετε) τα ακόλουθα τέσσερα αρχεία που κατεβάσατε νωρίτερα από τις αρχειοθήκες του Debian, στο ριζικό επίπεδο του δίσκου σας (κάτι που επιτυγχάνεται με option-dragging κάθε αρχείου στο εικονίδιο του σκληρού δίσκου).

  • vmlinux

  • initrd.gz

  • yaboot

  • yaboot.conf

Σημειώστε τον αριθμό του τμήματος MacOS στην οποία τοποθετήσατε τα αρχεία. Αν έχετε το πρόγραμμα pdisk για MacOS, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή L για τον έλεγχο του αριθμού αυτού, τον οποίο θα χρειαστείτε για την εντολή που θα πληκτρολογήσετε στην προτροπή του Open Firmware κατά την εκκίνηση του εγκαταστάτη.

Για την εκκίνηση του εγκαταστάτη προχωρήστε στην ενότητα ÔìÞìá 5.1.2.3, “Εκκίνηση ενός NewWorld Mac από το OpenFirmware”.