4.7. Αυτόματη Εγκατάσταση

Για εγκατάσταση σε πολλαπλούς υπολογιστές είναι δυνατό να πραγματοποιήσουμε πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις. Πακέτα Debian που στοχεύουν σε αυτό περιλαμβάνουν: fai (που χρησιμοποιεί έναν εξυπηρετητή εγκατάστασης), replicator, systemimager, autoinstall, και τον ίδιο τον Debian Installer.

4.7.1. Αυτόματη εγκατάσταση με χρήση του Debian Installer

Ο εγκαταστάτης του Debian υποστηρίζει αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις με τη βοήθεια αρχείων προρύθμισης. Ένα τέτοιο αρχείο μπορεί να φορτωθεί από το δίκτυο ή από αφαιρούμενα μέσα και να χρησιμοποιηθεί για την συμπλήρωση απαντήσεων σε ερωτήσεις που θα τεθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης.

Αν και οι περισσότεροι διάλογοι που χρησιμοποιούνται από τον debian-installer μπορούν να γίνουν preseeded χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο, υπάρχουν μερικές αξιοσημείωτες εξαιρέσεις. Είναι δυνατόν να(επανα)διαμερίσετε έναν ολόκληρο δίσκο ή να χρησιμοποιήσετε διαθέσιμο ελεύθερο χώρο σε έναν δίσκο, αλλά δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσετε υπάρχουσες κατατμήσεις. Δεν μπορείτε προς το παρόν να χρησιμοποιήσετε προρρυθμίσεις για να διαμορφώσετε RAID ή LVM. Επίσης, και με την εξαίρεση των αρθρωμάτων των οδηγών δικτύου, δεν είναι δυνατόν να προρρυθμίσετε τις παραμέτρους αρθρωμάτων του ;πυρήνα.

Το αρχείο προρυθμίσεων είναι σε μορφή που χρησιμοποιείται από την εντολή debconf-set-selections. Ένα καλά τεκμηριωμένο και πραγματικό παράδειγμα που μπορείτε να εκδόσετε είναι το ÔìÞìá C.1, “Παράδειγμα αρχείου προρύθμισης”.

Εναλλακτικά, ένας τρόπος να πάρετε μια πλήρη λίστα με όλες τις τιμές που μπορούν να γίνουν preseeded είναι να κάνετε μια χειροκίνητη εγκατάσταση, και μετά να χρησιμοποιήσετε την εντολή debconf-get-selections, από το πακέτο debconf-utils για να περάσετε τόσο την βάση του debconf όσο και του cdebconf που είναι στον κατάλογο var/log/debian-installer/cdebconf σε ένα μοναδικό αρχείο:

$ debconf-get-selections --installer > file
$ debconf-get-selections >> file

Το αρχείο όμως που δημιουργείται με τον τρόπο αυτό περιέχει και μερικά αντικείμενα που που δεν θα πρέπει να γίνουν preseeded, οπότε το αρχείο στο ÔìÞìá C.1, “Παράδειγμα αρχείου προρύθμισης” είναι ένα καλλίτερο σημείο εκκίνησης για τους περισσότερους χρήστες.

Από την στιγμή που έχετε ένα αρχείο προρυθμίσεων, μπορείτε να το εκδόσετε αν θέλετε και να το ανεβάσετε σε έναν διακομιστή ιστοσελίδων, ή να το αντιγράψετε στο μέσο εκκίνησης του installer. Όπου και να το τοποθετήσετε θα πρέπει να δώσετε μια παράμετρο στον installer κατά την εκκίνηση ώστε να ενημερωθεί ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτό το αρχείο.

Για να κάνετε τον installer να χρησιμοποιήσει ένα αρχείο προρυθμίσεων που κατεβάσατε από το δίκτυο, προσθέστε το preseed/url=http://url/to/preseed.cfg στις παραμέτρους εκκίνησης του πυρήνα. Φυσικά οι προρυθμίσεις δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν μέχρι ο installer να μπορέσει να ρυθμίσει το δίκτυο, οπότε η μέθοδος αυτή είναι κυρίως χρήσιμη εφόσον ο installer μπορεί να ρυθμίσει το δίκτυο μέσω DHCP χωρίς την διατύπωση ερωτήσεων. Πιθανόν να θέλετε να θέσετε την προτεραιότητα της εγκατάστασης σε "κρίσιμη" για την αποφυγή ερωτήσεων κατά το διάστημα ρύθμισης του δικτύου. Κοιτάξτε το ÔìÞìá 5.2.1, “Παράμετροι του Εγκαταστάτη του Debian”.

Για να βάλετε ένα αρχείο προρυθμίσεων σε ένα CD, θα πρέπει να επανεκδώσετε το ISO image ώστε να συμπεριλάβει το αρχείο σας. Δείτε τη σελίδα βοήθειας του mkisofs για λεπτομέρειες. Εναλλακτικά, βάλτε το preseed αρχείο σε μια δισκέττα, και χρησιμοποιήστε το όρισμα preseed/file=/floppy/preseed.cfg