ÊåöÜëáéï 5. Εκκίνηση του Συστήματος Εγκατάστασης

Ðßíáêáò Ðåñéå÷ïìÝíùí

5.1. Ξεκινώντας τον εγκαταστάτη στην αρχιτεκτονική PowerPC
5.1.1. Εκκίνηση από CD-ROM
5.1.2. Εκκίνηση από τον σκληρό δίσκο
5.1.3. Εκκίνηση από USB stick μνήμης
5.1.4. Εκκίνηση μέσω TFTP
5.1.5. Εκκίνηση από Δισκέττες
5.1.6. Παράμετροι Εκκίνησης για PowerPC
5.2. Παράμετροι εκκίνησης
5.2.1. Παράμετροι του Εγκαταστάτη του Debian
5.3. Ανίχνευση λαθών της Διαδικασίας Εγκατάστασης
5.3.1. Αξιοπιστία των δισκετών
5.3.2. Ρύθμιση της εκκίνησης
5.3.3. Ερμηνεία των μηνυμάτων έναρξης πυρήνα!
5.3.4. Αναφορά σφαλμάτων
5.3.5. Διαδικασία υποβολής Αναφοράς Εγκατάστασης