5.1. Arrencada de l'instal·lador en l'arquitectura PowerPC

5.1.1. Arrencada des d'un CD-ROM

La manera més fàcil per a la majoria de la gent serà utilitzar un conjunt de CD de Debian. Si disposeu d'un conjunt de CD i el vostre ordinador permet arrencar directament des del CD, fantàstic! Només inseriu el CD, reinicieu l'ordinador i passeu al següent capítol.

Recordeu que alguns dispositius de CD poden necessitar controladors especials i pot ser que aquests no siguin accessibles en els primers passos de la instal·lació. Si el mètode estàndard d'arrencada des d'un CD no us funciona al vostre ordinador, torneu a repassar el capítol i pareu atenció a la utilització de nuclis i mètodes d'instal·lació alternatius que probablement us funcionin.

Tot i que no pugueu arrencar des d'un CD, probablement podeu utilitzar-lo per instal·lar els components del sistema debian i qualsevol paquet. Simplement heu d'arrencar utilitzant un altre mitjà com podria ser un disc. A l'hora d'instal·lar el sistema operatiu, el sistema base i qualsevol paquet addicional, enllaceu el sistema d'instal·lació amb el dispositiu CD-ROM.

Si teniu problemes en l'arrencada, vegeu Secció 5.3, “Resolució de problemes del procés d'instal·lació”.

Actualment, les úniques subarquitectures de PowerPC que suporten arrencada des de CD-ROM són els PowerMac PReP i New World. Als PowerMac, premeu la tecla c, o la combinació de Command, Option, Shift, i Delete a l'hora durant l'arrencada per a fer-ho des de CD-ROM.

Els PowerMac OldWorld no arrencaran un CD de Debian, perquè els ordinadors OldWorld necessiten d'un controlador d'arrencada de CD ROM del Mac OS present al CD, i no hi ha una versió lliure d'aquest controlador. Tots els sistemes OldWorld tenen disqueteres, així que utilitzeu la disquetera per iniciar l'instal·lador, i després utilitzeu el CD per a que l'instal·lador obtinga els fitxers requerits.

Si el vostre sistema no arrenca directament des de CD-ROM, podeu encara necessitar el CD-ROM per instal·lar el sistema. Als NewWorlds, podeu utilitzar una ordre OpenFirmware per arrencar manualment des del CD-ROM. Seguiu les instruccions a Secció 5.1.2.3, “Arrencada els Mac NewWorld des de l'OpenFirmware” per arrencar des del disc dur, excepte que utilitzant el camí a yaboot en el CD a l'indicador OF, així

0 > boot cd:,\install\yaboot

5.1.2. Arrencada des del disc dur

L'arrencada des d'un sistema operatiu existent sovint és una opció convenient. Per a alguns sistemes és l'únic mètode d'instal·lació suportat.

Per arrencar l'instal·lador des d'un disc dur, prèviament haureu d'haver baixat els fitxers necessaris Secció 4.5, “Preparant els fitxers per arrencar des del disc dur”.

5.1.2.1. Arrencada del CHRP des de l'OpenFirmware

Encara no s'ha escrit.

5.1.2.2. Arrencada dels PowerMac OldWorld des de MacOS

Si configureu el BootX a Secció 4.5.1, “Arrencar l'instal·lador des de disc dur per a Macs OldWorld”, podeu utilitzar-lo per arrencar des del sistema d'instal·lació. Feu doble clic a la icona de l'aplicació BootX. Feu clic al botó Options i seleccioneu Use Specified RAM Disk. Açò us donarà l'oportunitat de seleccionar el fitxer ramdisk.image.gz. Podríeu necessitar seleccionar el quadre de verificació No Video Driver, depenent del vostre maquinari. Aleshores cliqueu al botó Linux per aturar el MacOS i engegar l'instal·lador.

5.1.2.3. Arrencada els Mac NewWorld des de l'OpenFirmware

Necessitareu tenir els fitxers vmlinux, initrd.gz, yaboot, i yaboot.conf a l'arrel del la vostra partició HFS a Secció 4.5.2, “Arrencar l'instal·lador des de disc dur per a Macs NewWorld”. Reinicieu l'ordinador, i immediatament (al chime) premeu les tecles Option, Command (cloverleaf/Apple), o, i f al mateix temps. Desprès d'uns segons veureu l'indicador de l'Open Firmware.

0 > boot hd:x,yaboot

canviant la x pel número de la partició HFS on són els fitxers del nucli i el yaboot, seguit de Enter. A algunes màquines necessitareu utilitzar ide0: en comptes de hd:. En uns segons veureu l'indicador del yaboot

boot:

A l'indicador del yaboot boot:, escriviu install o install video=ofonly seguit de Enter. L'argument video=ofonly és per donar una compatibilitat màxima; podeu intentar-ho si install no funciona. El programa d'instal·lació de Debian s'hauria d'engegar.

5.1.3. Arrencada des d'un llapis de memòria USB

En aquest moment, es sap que els sistemes PowerMac NewWorld suporten arrencada des d'USB.

Assegureu-vos de tenir preparat tot des de Secció 4.4, “Preparant els fitxers per arrencar amb el llapis de memòria USB”. Per arrencar un sistema Macintosh des d'un llapis USB, necessitareu utilitzar l'indicador de l'Open Firmware, ja que l'Open Firmware no utilitza dispositius d'emmagatzemament USB predeterminat. Per anar a l'indicador, premeu al mateix temps les tecles Command-Option-o-f mentre arrenca (vegeu Secció 3.6.1, “Cridant OpenFirmware”).

Necessitareu treballar fora del dispositiu d'emmagatzemament USB que apareix a l'arbre del dispositiu, ja que en aquest moment el ofpath no ho pot fer automàticament. Escriviu dev / ls i devalias a l'indicador de l'Open Firmware per aconseguir una llista de tots els dispositius coneguts i els seus àlies. Al sistema de l'autor, amb diferents tipus de llapis USB, funcionen camins del tipus usb0/disk, usb0/hub/disk, /pci@f2000000/usb@1b,1/disk@1 i /pci@f2000000/usb@1b,1/hub@1/disk@1.

Havent treballat fora del camí del dispositiu, utilitzeu una ordre com aquesta per arrencar l'instal·lador:

boot usb0/disk:2,\\:tbxi

El 2 coincideix amb la partició Apple_HFS o Apple_Bootstrap a la qual heu copiat la imatge anteriorment, i la part ,\\:tbxi li diu a l'Open Firmware que arrenqui des del fitxer amb fitxer HFS de tipus «tbxi» (és a dir yaboot) en el directori prèviament beneit amb hattrib -b.

El sistema hauria d'arrencar ara, i hauríeu de tenir l'indicador boot:. Ací podreu introduir arguments d'arrencada opcionals o bé Enter.

Avís

Aquest mètode és nou, i podríeu tenir problemes a alguns sistemes NewWorld. Si teniu problemes, per favor envieu un informe d'instal·lació, com s'explica a Secció 5.3.5, “Emissió d'informes d'error”.

5.1.4. Arrencada amb el TFTP

Per arrencar des de la xarxa necessitareu una connexió i un servidor d'arrencada de xarxa TFTP (DHCP, RARP o BOOTP).

El mètode d'instal·lació per suportar l'arrencada de la xarxa és descriu a Secció 4.6, “Preparació dels fitxers per a l'arrencada en xarxa TFTP”.

En aquest moment els sistemes PReP i els PowerMac New World suporten l'arrencada des de xarxa.

A les màquines amb Open Firmware, com els Power Mac NewWorld, entreu al monitor d'arrencada (vegeu Secció 3.6.1, “Cridant OpenFirmware”) i utilitzeu l'ordre boot enet:0. Les caixes PReP i CHRP poden tenir diferent maneres d'adreçar-se a la xarxa. A les màquines PReP, hauríem d'intentar boot addrip_servidor,fitxer,addrip_client.

5.1.5. Arrencada des de disquets

L'arrencada des de disquets està suportada per PowerPC, encara que normalment tan sols es aplicable als sistemes OldWorld. Els sistemes NewWorld no venen equipats amb disquetera, i les unitats de disquet USB no suporten l'arrencada des d'aquests.

Heu de tenir ja descarregades les imatges que necessiteu i creats els disquets amb les imatges a Secció 4.3, “Creació de disquets a partir d'imatges de disquet”.

Per arrencar des del disquet boot-floppy-hfs.img, poseu-lo a la disquetera desprès d'apagar el sistema i abans de prémer el botó d'arrencada.

Nota

Per aquells que no estiguen familiaritzats amb les operacions amb disquet de Macintosh: un disquet que estigui a la màquina abans d'arrencar tindrà la prioritat màxima a l'hora d'arrencar. Un disquet que no tinga un sistema d'arrencada vàlid s'expulsarà, i aleshores la màquina provarà d'arrencar des de les particions arrencables del disc dur.

Desprès d'arrencar, se us demanarà el disquet root.bin. Inseriu el disquet root i premeu Enter. El programa instal·lador s'engegarà automàticament desprès que el sistema arrel s'haja carregat a la memòria.

5.1.6. Paràmetres d'arrencada al PowerPC

Alguns monitors Apple vells utilitzen un mode 640x480 67Hz. Si el vostre vídeo apareix torçat a un monitor Apple vell, proveu d'afegir l'argument video=atyfb:vmode:6, que seleccionarà eixe mode a les màquines amb vídeo Mach64 i Rage. A les que tinguin Rage 128 canvieu-ho a video=aty128fb:vmode:6 .