5.1. Zavedení instalátoru na PowerPC

5.1.1. Zavedení z CD-ROM

Pro většinu lidí bude nejjednodušší použít sadu debianích CD. Pokud tuto sadu máte a váš počítač podporuje zavádění z CD, vložte CD do mechaniky, restartujte počítač a přejděte k další kapitole.

Některé CD mechaniky mohou vyžadovat použití speciálních ovladačů a tím pádem nemusí být dostupné v prvních fázích instalace. Pokud na vašem hardwaru nefunguje standardní cesta zavádění z CD, přečtěte si pasáž o alternativních jádrech a o jiných instalačních metodách.

I když není možné zavést systém přímo z CD-ROM, můžete z CD-ROM instalovat základní systém a balíčky. Jednoduše zaveďte systém pomocí jiného instalačního média (třeba z disket). Když dojde na instalaci základního systému a dalších balíků, zadejte, že budete instalovat z CD-ROM mechaniky.

Pokud máte problémy se zaváděním, prostudujte si 5.3 – „Problémy s instalačním systémem“.

Momentálně jediné podarchitektury PowerPC podporující zavádění z CD-ROM jsou PReP a New World PowerMacy. Abyste na počítačích PowerMac zavedli systém z CD, stiskněte během zavádění klávesu c nebo kombinaci kláves Command, Option, Shift a Delete.

OldWorld PowerMacy neumí zavést CD s Debianem, protože zavádění nechávají na ovladači MacOS ROM, který musí být přítomen na CD. Protože neexistuje svobodná verze tohoto ovladače, musíte ke spuštění instalace použít disketovou mechaniku (tu mají všechny OldWorld systémy) a teprve pak využít CD.

I v případě, že váš systém neumožňuje zavedení přímo z CD-ROM, můžete stále použít CD-ROM k instalaci. Na NewWorldech také můžete použít OpenFirmware a zavést z CD-ROM ručně. Pokračujte stejně jako při zavedení z pevného disku (5.1.2.3 – „Zavedení NewWorld Maců z OpenFirmware“), pouze v promptu OpenFirmwaru použijte cestu k yabootu na CD.

0 > boot cd:,\install\yaboot

5.1.2. Zavedení z pevného disku

Zavedení ze stávajícího operačního systému je často pohodlná a pro některé systémy jediná podporovaná možnost instalace.

Abyste mohli zavést systém z pevného disku, musíte již mít přichystané soubory podle 4.5 – „Příprava souborů pro zavedení z pevného disku“.

5.1.2.1. Zavedení CHRP z OpenFirmware

Not yet written.

5.1.2.2. Zavedení OldWorld PowerMaců z MacOS

Pokud jste nastavili program BootX (4.5.1 – „Zavedení instalátoru z disku na OldWorld Macích“), můžete ho použít k zavedení instalačního systému. Dvakrát klikněte na ikonu BootX, kliknete na tlačítko Options, vyberte položku Use Specified RAM Disk a vyberte soubor ramdisk.image.gz. Podle vašeho počítače budete možná muset zatrhnout volbu No Video Driver. Kliknutím na tlačítko Linux vypnete MacOS a spustíte instalaci.

5.1.2.3. Zavedení NewWorld Maců z OpenFirmware

Předpokládáme, že již máte soubory vmlinux, initrd.gz, yaboot a yaboot.conf v kořenovém adresáři své HFS oblasti (viz 4.5.2 – „Zavedení instalátoru z disku na NewWorld Macích“). Restartujte počítač a okamžitě, během úvodního zvuku, stiskněte najednou klávesy Option, Command, o a f. Po několika sekundách se objeví prompt OpenFirmwaru, do kterého napište:

0 > boot hd:x,yaboot

kde x nahraďte číslem HFS oblasti, která obsahuje soubory jádra a yabootu. Na některých počítačích musíte místo hd: zadat ide0:. Po stisku klávesy Enter uvidíte prompt yabootu

boot:

Do promptu napište install nebo install video=ofonly a stiskněte Enter — po chvíli by se měl spustit instalační program Debianu. Parametr video=ofonly byste měli vyzkoušet v případě, že standardní install nefunguje.

5.1.3. Zavedení z USB médií

O zavádění z USB médií víme, že funguje na NewWorld PowerMacích.

K zavedení Macintoshe z USB zařízení musíte mít vše připravené podle 4.4 – „Příprava souborů pro zavedení z USB zařízení“. Protože Open Firmware implicitně neprohledává USB zařízení, budete muset použít prompt Open Firmwaru. Ten získáte tak, když během zavádění stisknete současně klávesy Command-Option-o-f (viz 3.6.1 – „Vyvolání OpenFirmwaru“).

Nejprve budete muset zjistit, kde se ve stromu zařízení nacházejí USB zařízení, protože v současnosti to ofpath neumí zjistit automaticky. Seznam všech známých zařízení a jejich aliasů získáte tak, že do promptu Open Firmwaru zadáte dev / ls a devalias. Na autorově systému fungují s různými USB klíčenkami cesty jako usb0/disk, usb0/hub/disk, /pci@f2000000/usb@1b,1/disk@1 a /pci@f2000000/usb@1b,1/hub@1/disk@1.

Když znáte cestu k zařízení, můžete zavést instalační program příkazem:

boot usb0/disk:2,\\:tbxi

2 odpovídá oblasti Apple_HFS nebo Apple_Bootstrap, na kterou jste dříve nakopírovali zaváděcí obrazy. Část ,\\:tbxi říká Open Firmwaru, aby zavedl ze souboru s HFS typem souboru "tbxi" (t.j. yaboot) v adresáři dříve požehnaném příkazem hattrib -b.

Systém by se měl zavést a měla by se ukázat výzva boot:. Zde můžete zadat dodatečné zaváděcí parametry, nebo jednoduše stisknout Enter.

Varování

Popsaný způsob zavádění je poměrně nový a na některých počítačích nemusí jít zprovoznit. Pokud máte problémy, odešlete, prosím, hlášení o průběhu instalace, jak je popsáno v 5.3.5 – „Pošlete nám zprávu o instalaci“.

5.1.4. Zavedení z TFTP

Zavedení se sítě vyžaduje síťové připojení, funkční TFTP server a DHCP, RARP nebo BOOTP server.

Nastavení zavádení ze sítě je popsáno v 4.6 – „Příprava souborů pro zavedení ze sítě pomocí TFTP“.

V současnosti podporují zavádění ze sítě počítače PReP a New World PowerMacy.

Na strojích s Open Firmwarem, např. NewWorld Power Macích, vstupte do „boot monitoru“ (viz 3.6.1 – „Vyvolání OpenFirmwaru“) a zadejte příkaz boot enet:0. Stanice PReP a CHRP mohou adresovat síť odlišně. Na PReP zkuste příkaz boot server_ipaddr,soubor,klient_ipaddr.

5.1.5. Zavedení z disket

Zavádění z disket je na architektuře PowerPC podporováno, ale obvykle pouze pro OldWorld systémy, protože NewWorld systémy nebývají vybaveny disketovými mechanikami a zavádění z externích USB mechanik zatím není podporováno.

Předpokládáme, že jste si již potřebné obrazy stáhli a podle 4.3 – „Zápis obrazů disků na diskety“ vytvořili příslušné diskety.

Abyste mohli z diskety boot-floppy-hfs.img zavést systém, vložte ji do mechaniky po vypnutí systému, ale před stiskem zapínacího tlačítka.

Poznámka

Pokud nejste obeznámeni se zvláštnostmi Macintoshů: Disketa vložená před zapnutím počítače má nejvyšší prioritu při zavádění systému. Pokud na disketě není zaveditelný systém, disketa bude vysunuta a počítač zkusí zavést systém z pevného disku.

Po zavedení je požadována disketa root.bin. Vložte ji do mechaniky a zmáčkněte Enter. Kořenový svazek se nahraje do paměti a automaticky se spustí instalační program.

5.1.6. Zaváděcí parametry na PowerPC

Mnoho starších monitorů od Apple používá rozlišení 640x480 na 67Hz. Pokud se vám zdá obraz na takovém monitoru zkosený, zkuste použít zaváděcí parametr video=atyfb:vmode:6, kterým nastavíte vhodný režim pro většinu grafických karet s čipy Mach64 a Rage. Pro Rage 128 použijte video=aty128fb:vmode:6 .