6.1. Πώς λειτουργεί ο Εγκαταστάτης

Ο Εγκαταστάτης του Debian αποτελείται από έναν αριθμό εξειδικευμένων συστατικών για κάθε εργασία της εγκατάστασης. Κάθε συστατικό εκτελεί την εργασία του, αλληλεπιδρώντας με τον χρήστη όπου είναι αυτό απαραίτητο. Για τις ίδιες τις ερωτήσεις έχουν οριστεί προτεραιότητες. Κατά την εκκίνηση του εγκαταστάτη καθορίζεται ποιες ερωτήσεις θα εμφανιστούν στο χρήστη ορίζοντας την προτεραιότητα.

Σε μια τυπική εγκατάσταση, μόνο οι απαραίτητες (υψηλής προτεραιότητας) ερωτήσεις θα ερωτηθούν. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αυτοματοποίηση της διαδικασίας εγκατάστασης με μικρή συμμετοχή του χρήστη. Τα συστατικά εκτελούνται διαδοχικά και η σειρά εκτέλεσής τους καθορίζεται κυρίως από τη μέθοδο της εγκατάστασης που χρησιμοποιείτε και την αρχιτεκτονική σας. Ο εγκαταστάτης θα χρησιμοποιήσει προκαθορισμένες τιμές για ερωτήσεις που δεν εμφανίζονται.

Αν υπάρχει πρόβλημα ο χρήστης θα δει μια οθόνη σφάλματος, και αμέσως μετά θα εμφανιστεί το μενού του εγκαταστάτη, ώστε να είναι δυνατή η επιλογή κάποιας εναλλακτικής εργασίας. Αν δεν υπάρξουν προβλήματα, ο χρήστης δε θα δει ποτέ το μενού του εγκαταστάτη, παρά μόνο τις ερωτήσεις κάθε συστατικού με τη σειρά. Οι ειδοποιήσεις σοβαρών σφαλμάτων ορίζονται με προτεραιότητα “κρίσιμη” ώστε ο χρήστης θα ειδοποιείται πάντοτε.

Μερικές από τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις του εγκαταστάτη μπορούν να οριστούν εισάγοντα τις κατάλληλες παραμέτρους κατά την εκκίνηση του debian-installer Αν, για παράδειγμα, θέλετε να εξαναγκάσετε στατική ρύθμιση του δικτύου (εξ ορισμού χρησιμοποιείται DHCP), μπορείτε να προσθέσετε την παράμετρο netcfg/disable_dhcp=true. Δείτε το ÔìÞìá 5.2.1, “Παράμετροι του Εγκαταστάτη του Debian” για τις διαθέσιμες επιλογές.

Οι έμπειροι χρήστες πιθανόν να αισθάνονται πιο άνετα μ' ένα interface βασισμένο σε μενού, όπου κάθε βήμα να ελέγχεται από το χρήστη παρά να επιλέγεται από τον εγκαταστάτη η αυτόματη εκτέλεση κάθε βήματος με την σειρα. Για να χρησιμοποιήσετε τον εγκαταστάτη με αυτόν τον χειροκίνητο τρόπο, προσθέστε την παράμετρο εκκίνησης debconf/priority=medium.

Αν η το υλικό του υπολογιστή σας απαιτεί κάποιες παραμέτρους στα αρθρώματα του πυρήνα κατά την εγκατάστασή τους, θα πρέπει να εκκινήσετε την εγκατάσταση σε κατάσταση “expert”. Αυτό μπορεί να γίνει είτε χρησιμοποιώντας την εντολή expert κατά την εκκίνηση ή προσθέτοντας την παράμετρο εκκίνησης debconf/priority=low. Η κατάσταση Expert σας δίνει πλήρη έλεγχο επί τού debian-installer.

Η κανονκή εμφάνιση του εγκαταστάτη βασίζεται σε χαρακτήρες (σε αντίθεση μετα πιο οικεία πλέον γραφικά περιβάλλοντα). Το ποντίκι δεν λειτουργεί σε αυτό το περιβάλλον. Τα πλήκτρα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την πλοήγηση στους διαλόγους του εγκαταστάτη είναι: Το πλήκτρο Tab ή το πλήκτρο δεξιά του δρομέα, προκαλούν κίνηση του δρομέα προς τα “εμπρός”, ενώ ο συνδυασμός Shift-Tab ή το πλήκτρο αριστερά του δρομέα προκαλούν κίνηση του δρομέα προς τα “πίσω”, ανάμεσα στα εμφανιζόμενα κουμπιά και τις επιλογές. Τα πλήκτρα του δρομέα πάνω και κάτω επιλέγουν ανάμεσα σε διαφορετικά αντικείμενα από μια λίστα.Επιπλέον, σε μεγάλες λίστες, μπορείτε να πατήσετε ένα πλήκτρο κάποιου γράμματος οπότε θα μετακινηθείτε κατευθείαν στο αντικείμενο του οποίου το όνομα αρχίζει με το γράμμα που πατήσατε, ενώ τα πλήκτρα Pg-Up και Pg-Down προκαλούν μετακίνηση στη λίστα ανά σελίδες. Το πλήκτρο space επιλέγει ένα αντικείμενο όπως checkbox. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Enter για να ενεργοποιήσετε τις επιλογές σας.

Τα μηνύματα λάθους κατευθύνονται στην τρίτη κονσόλα. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτήν την κονσόλα πατώντας Αριστερό Alt-F3 (κρατάτε πατημένο το αριστερό πλήκτρο Alt και ταυτόχρονα πατάτε το πλήκτρο λειτουργίας F3 ). Eπιστρέψτε πίσω στην διαδικασία της κύριας εγκατάστασης με το συνδυασμό πλήκτρων Left Alt-F1.

Αυτά τα μηνύματα μπορούν να βρεθούν επίσης στο /var/log/messages. Μετά την εγκατάσταση, αυτό το αρχείο ημερολογίου αντιγράφεται στο /var/log/debian-installer/messages του νέου σας συστήματος. Στη διάρκεια της εγκατάστασης μπορούν να βρεθούν κι άλλα μηνύματα εγκατάστασης στο /var/log/ και στο /var/log/debian-installer/ μετά την εκκίνηση στον υπολογιστή σας στο εγκατεστημένο σύστημα.