7.1. Okamžik pravdy

Teď přichází chvíle zahoření systému.

Jestliže Debian z disku nenaběhne, zkuste to znovu z původního instalačního média, nebo založte do mechaniky svou vlastní zaváděcí disketu (pokud nějakou máte) a restartujte počítač. Při startu budete pravděpodobně muset zadat nějaké parametry, například root=kořen, kde kořen je vaše kořenová oblast (např. /dev/sda1).

7.1.1. „OldWorld“ PowerMacy

Pokud se při prvním startu po instalaci zastaví zavádění na výzvě boot:, zkuste napsat Linux a stisknout Enter. (Standardní konfigurace v souboru quik.conf se nazývá Linux. Všechny názvy definované v tomto souboru můžete zobrazit klávesou Tab.) Také můžete zkusit znovu zavést instalátor a ručně upravit soubor /target/etc/quik.conf (vytvořený krokem „Nainstalovat quik na pevný disk“). Chytré nápady pro práci s quikem jsou v http://penguinppc.org/projects/quik/.

Abyste se dostali zpět do MacOS bez resetování nvram, napište do promptu OpenFirmwaru bye. (Za předpokladu, že jste si MacOS ponechali). Prompt OpenFirmwaru získáte podržením kláves Command-Option-o-f během studeného startu počítače. Pokud byste pro přechod do MacOS museli resetovat nvram k původním hodnotám, zmáčkněte během studeného startu počítače kombinaci Command-Option-p-r.

Pokud chcete pro zavedení Debianu použít BootX, vyberte si ve složce Linux Kernels oblíbené jádro, odvyberte volbu s ramdiskem a přidejte kořenové zařízení odpovídající vaší instalaci (například /dev/hda8).

7.1.2. „NewWorld“ PowerMacy

Na počítačích G4 a iBook se můžete podržením Option klávesy dostat do grafické obrazovky s tlačítkem pro každý zaveditelný operační systém. Debian GNU/Linux bude mít ikonu s tučňákem.

Jestliže jste si nechali nainstalovaný MacOS, může se stát, že vám v OpenFirmwaru změní proměnnou boot-device (zařízení, ze kterého se zavádí systém). V takovém případě resetujte OpenFirmware na standardní hodnoty, což provedete držením kláves Command-Option-p-r během studeného startu.

Všechna návěští definovaná v souboru yaboot.conf můžete zobrazit, pokud ve výzvě boot: stisknete klávesu Tab.

Resetování OpenFirmwaru na počítačích G3 nebo G4 způsobí, že se implicitně bude spouštět Debian GNU/Linux. (Pokud jste správně rozdělili disk a první oblast je „Apple_Bootstrap“). Toto nemusí fungovat pokud máte Debian GNU/Linux na SCSI disku a MacOS na disku IDE. Potom musíte vstoupit do OpenFirmwaru a nastavit proměnnou boot-device sami (ybin to dělá automaticky).

Po prvním úspěšném zavedení Debianu byste měli do souboru /etc/yaboot.conf přidat další parametry — jako třeba duální zavádění. Aby se změny přenesly do zaváděcí oblasti, musíte po každé změně tohoto souboru spustit program ybin. Více informací najdete v yaboot HOWTO.