7.1. Η στιγμή της αλήθειας

Η πρώτη εκκίνηση του συστήματός σας με το δικό του ρεύμα είναι αυτό που οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί ονομάζουν “smoke test”.

Αν εκκινείτε κατευθείαν στο Debian και το σύστημά σας δεν ξεκινάει χρησιμοποιήστε είτε το αρχικό μέσο εκκίνησης και εγκατάστασης ή βάλτε την δισκέττα που πιθανόν έχετε φτιάξει σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας και επανεκκινήστε το μηχάνημά σας. Με αυτόν τον τρόπο ίσως χρειαστεί να προσθέσετε μερικές παραμέτρους εκκίνησης όπως η root=root, όπου root είναι η ριζική κατάτμησή σας, όπως για παράδειγμα η /dev/sda1.

7.1.1. Συστήματα OldWorld PowerMac

Αν το μηχάνημά σας δεν ξεκινά μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και σταματά με την εμφάνιση του προτρεπτικού boot:, προσπαθήστε να πληκτρολογήσετε Linux και στη συνέχεια πατώντας Enter. (η προκαθορισμένη επιλογή για την εκκίνηση στο αρχείο ρυθμίσεων quik.conf είναι η επιλογή Linux). Οι επιλογές στο αρχείο αυτό φαίνονται αν πατήσετε το πλήκτρο Tab ενώ είσαστε στο προτρεπτικό boot:. Μπορείτε ακόμα να προσπαθήσετε να ξαναμπείτε στον εγκαταστάτη και να αλλάξετε το αρχείο /target/etc/quik.conf που θα δείτε εκεί μετά το βήμα Install Quik on a Hard Disk. Υποδείξεις για το χειρισμό της εντολής quik είναι διαθέσιμες στο http://penguinppc.org/projects/quik/.

Για να μπείτε πάλι στο σύστημα MacOS χωρίς να επαναμηδενίσετε την μνήμη nvram, τυπώστε bye στο προτρεπτικό του OpenFirmware (εφόσον βέβαια δεν έχετε αφαιρέσει το MacOS από το μηχάνημά σας).Για να βγείτε σε ένα προτρεπτικό του OpenFirmware κρατήστε κάτω τα πλήκτρα command-option-o-f ενώ ξεκινάτε το μηχάνημα. Αν πρέπει να επαναφέρετε τις αλλαγές στην nvram του OpenFirmware στην προκαθορισμένη επιλογή της εκκίνησης του MacOS για να επανεκκινήσετε στο MacOS, κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα command-option-p-r κατά τη στιγμή της "ψυχρής" εκκίνησης του μηχανήματος.

Αν χρησιμοποιείτε το BootX για να μπείτε στο εγκατεστημένο σύστημά σας απλά επιλέξτε τον πυρήνα της αρεσκείας σας στον κατάλογο Linux Kernels, απεπιλέξτε την επιλογή ramdisk και προσθέστε τη συσκευή για το ριζικό σύστημα που να αντιστοιχεί στην εγκατάστασή σας, πχ /dev/hda8.

7.1.2. Συστήματα NewWorld PowerMac

Σε μηχανήματα G4 και iBook, μπορείτε να κρατήσετε κάτω το πλήκτρο option για να βρεθείτε σε μια γραφική οθόνη με ένα κουμπί για κάθε εκκινήσιμο λειτουργικό σύστημα Debian GNU/Linux Το Debian θα είναι το πλήκτρο με το εικονίδιο ενός μικρού πιγκουίνου.

Αν κρατήσατε το MacOS και σε κάποια στιγμή αυτό αλλάζει την μεταβλητή του OpenFirmware boot-device θα πρέπει να επαναφέρετε το OpenFirmware στην προκαθορισμένη ρύθμισή του. Για να το κάνετε αυτό κρατήστε κάτω τα πλήκτρα command-option-p-r κατά την "ψυχρή" επανεκκίνηση του μηχανήματος.

Οι επιλογές που ορίζονται στο αρχείο yaboot.conf θα εμφανιστούν αν πιέσετε το πλήκτρο Tab στο προτρεπτικό boot:.

Επαναφορά του OpenFirmware σε μηχανήματα G3 ή G4 θα προκαλέσουν την αυτόματη εκκίνηση του Debian GNU/Linux (εφόσον έχετε κάνει σωστή κατάτμηση του δίσκου και έχετε τοποθετήσει το τμήμα Apple_Bootstrap στην αρχή). Αν έχετε το Debian GNU/Linux σε ένα δίσκο SCSI και το MacOS σε ένα δίσκο IDE αυτό μπορεί να μην δουλέψει οπότε θα πρέπει να μπείτε στο OpenFirmware και να ρυθμίσετε την μεταβλητή boot-device. Η εντολή ybin φυσιολογικά θα το κάνει αυτό αυτόματα.

Αφού έχετε ξεκινήσει για πρώτη φορά το Debian GNU/Linux μπορείτε να προσθέσετε οποιεσδήποτε άλλες επιπλέον επιλογές θέλετε (για παράδειγμα την επιλογή για διπλή εκκίνηση) στο αρχείο /etc/yaboot.conf και να τρέξετε την εντολή ybin για να ενημερώσετε την εκκινήσιμη κατάτμηση σας για τις αλλαγές των ρυθμίσεων. Διαβάστε το yaboot HOWTO για περισσότερες πληροφορίες.