Debian GNU/Linux 3.1 -- Problemen Rapporteren

Als u een probleem heeft met het installatiesysteem, rapporteer dan bugs tegen het installation-reports-pakket. Vul het formulier in om zeker te zijn dat u alle benodigde informatie verschaft.

Als u voorstellen of correcties voor de Installatiehandleiding heeft, moet u deze als bugs rapporteren tegen debian-installer-manual, dit is het pakket waarin die documentatie wordt beheerd. Fouten in de Release Notes moeten gerapporteerd worden aan de debian-doc mailinglijst op <debian-doc@lists.debian.org>.

Als u problemen heeft met het installatiesysteem die niet geschikt zijn voor een bugrapport (v.b. u bent niet zeker of het een bug is, het is niet duidelijk welk deel van het systeem het veroorzaakt, enz.), dan kunt u best een e-mail sturen naar de mailinglijst, <debian-boot@lists.debian.org>.

Als u problemen ondervindt met het systeem na installatie, probeer dan te weten te komen welk pakket ze veroorzaakt en rapporteer een bug tegen dat pakket.