Debian GNU/Linux 3.1 – Rapportera problem

Om du har ett problem med installationssystemet ber vi dig rapportera ett fel mot paketet installation-reports. Fyll i rapportmallen för att se till att du fått med all den information som behövs.

Om du har förslag eller rättningar för installationsmanualen bör du lägga in dessa som felrapporter mot debian-installer-manual som är det paket som har hand om den dokumentationen. Fel i versionsfakta bör rapporteras till sändlistan debian-doc på adressen <debian-doc@lists.debian.org>.

Om du har problem med installationssystemet som inte är lämpliga för en felrapport (t.ex om du inte är säker på om det verkligen är ett fel eller inte, eller om det är osäkert var felet ligger, osv.) är det troligen bäst att sända ett brev till sändlistan <debian-boot@lists.debian.org>.

Om du har problem med systemet efter installationen bör du försöka spåra upp i vilket paket felet uppstår och sända in en felrapport mot det paketet.