2.1. Maquinari suportat

Debian no imposa cap requeriment mes enllà dels requeriments que demana el nucli de Linux i el conjunt de ferramentes GNU. Per això, qualsevol arquitectura o plataforma que s'haja portat el nucli de Linux, les libc, gcc, etc. i per la qual s'haja portat Debian, es pot executar Debian. Visiteu la pàgina dels Ports http://www.debian.org/ports/s390/ per obtenir mes detalls dels sistemes on l'arquitectura S/390 s'ha comprovat amb Debian.

Més que intentar descriure totes les configuracions diferents del maquinari que estan separades per S/390, esta secció conté informació general i apunts d'on trobar més informació.

2.1.1. Arquitectures suportades

Debian 3.1 suporta onze arquitectures principals i diverses variacions de cada arquitectura conegudes com “sabors”.

Arquitectura Nom a Debian Subarquitectura Sabor
basada en Intel x86 i386   vanilla
speakup
linux26
Motorola 680x0 m68k Atari atari
Amiga amiga
68k Macintosh mac
VME bvme6000
mvme147
mvme16x
DEC Alpha alpha    
Sun SPARC sparc   sun4cdm
sun4u
ARM i StrongARM arm   netwinder
riscpc
shark
lart
IBM/Motorola PowerPC powerpc CHRP chrp
PowerMac pmac
PReP prep
APUS apus
HP PA-RISC hppa PA-RISC 1.1 32
PA-RISC 2.0 64
basada en Intel ia64 ia64    
MIPS (big endian) mips SGI Indy/Indigo 2 r4k-ip22
r5k-ip22
Broadcom BCM91250A (SWARM) sb1-swarm-bn
MIPS (little endian) mipsel Cobalt cobalt
DECstation r4k-kn04
r3k-kn02
Broadcom BCM91250A (SWARM) sb1-swarm-bn
IBM S/390 s390 IPL de VM-reader i DASD generic
IPL from tape tape

Aquest document cobreix la instal·lació per a l'arquitectura S/390. Si busqueu informació per qualsevol altra arquitectura suportada per Debian, pegueu una ullada a les pàgines dels ports de Debian.

2.1.2. Tipus de maquines S/390 i zSeries

La informació completa referent al suport de maquines S/390 i zSeries es pot trobar al llibre vermell d'IBM Linux per a servidors IBM eServer zSeries i S/390: Distribucions en el capítol 2.1 o a la plana web de detalls a developerWorks. Resumint, G5, Multiprise 3000, G6 i tots els zSeries estan completament suportats; les maquines Multiprise 2000, G3 i G4 estan suportades amb emulació de coma flotant IEEE i per tant rendiment degradat.

2.1.3. Processadors múltiples

El suport de processadors múltiples — també anomenat “symmetric multi-processing” or SMP — està suportat per aquesta arquitectura. Tanmateix, la imatge del nucli de la Debian 3.1 estàndard no suporta SMP. Açò no impedeix la instal·lació, ja que el nucli no SMP estàndard hauria de arrencar també a sistemes SMP; el nucli tan sols utilitzaria la primera CPU.

Per poder aprofitar múltiples processadors, heu de reemplaçar en nucli estàndard de Debian. Podeu trobar discussions de com fer-ho a Secció 8.4, “Compilant un nou nucli”. En aquest moment, (versió del nucli 2.4.27) la forma de habilitar el SMP és seleccionar l'opció “Symmetric multi-processing support” a la secció “Processor type and features” de la configuració del nucli.