2.5. Maquinari per a la connexió de xarxes

Qualsevulla targeta d'interfície de xarxa (NIC) que funcione amb el nucli de Linux també funciona amb els discs d'arrencada. Tots el controladors de xarxa són compilats com a mòduls, de manera que haureu de carregar-ne un primer durant la configuració inicial de la xarxa. La llista de dispositius de xarxa que funcionen és la següent: