2.5. Υλικό Δικτυακής Σύνδεσης

Όλoι οι τύποι καρτών δικτύου (NIC) που υποστηρίζονται από τον πυρήνα του Linux θα πρέπει επίσης να υποστηρίζονται από τους δίσκους εκκίνησης. Όλοι οι οδηγόι δικτύου έχουν ενσωματωθεί σαν αρθρώματα οπότε χρειάζεται να φορτώσετε ένα κατά την αρχική ρύθμιση του δικτύου. Η λίστα των υποστηριζόμενων συσκευών δικτύου είναι: