3.2. Σώστε τα Υπάρχοντα Δεδομένα σας!

Πριν ξεκινήστε σιγουρευτείτε να σώσετε όλα τα αρχεία που υπάρχουν ήδη στο σύστημά σας. Αν αυτή είναι η πρώτη φορά που ένα μη native λειτουργικό σύστημα εγκαθίσταται στον υπολογιστή σας, είναι πιθανόν ότι θα χρειαστεί να επανακατατμήσετε τον δίσκο σας ώστε να δημιουργήσετε χώρο για το Debian GNU/Linux. Κάθε φορά που ξαναχωρίζετε το δίσκο σας θα πρέπει να σκέφτεστε ότι μπορεί να χάσετε όλα τα δεδομένα στο δίσκο σας, άσχετα από το πρόγραμμα που θα χρησιμοποιήσετε γι΄αυτό. Τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται στον εγκαταστάτη είναι πολύ αξιόπιστα και χρησιμοποιούνται για πολλά χρόνια αλλά ταυτόχρονα είναι και πολύ ισχυρά και μια λάθος κίνηση μπορεί να σας κοστίσει. Ακόμα και μετά το σώσιμο των αρχείων σας να είστε προσεκτικοί και σκεφτείτε σοβαρά τις απαντήσεις και τις πράξεις σας. Δυο λεπτά σκέψης μπορεί να σας σώσουν πολλές ώρες αχρείαστης δουλειάς.

Αν χρησιμοποιείτε ένα σύστημα με πολλά λειτουργικά σιγουρευτείτε ότι έχετε διαθέσιμα τα μέσα εγκατάστασης που διανέμονται για τα άλλα λειτουργικά που υπάρχουν στο σύστημά σας.Ειδικότερα αν ξαναχωρίσετε τον δίσκο σας ίσως να διαπιστώσετε ότι πρέπει να επανεγκαταστήσετε τον φορτωτή εκκίνησης για το υπάρχον λειτουργικό σας σύστημα ή σε αρκετές περιπτώσεις ολόκληρο το λειτουργικό σύστημα και όλα τα αρχεία στα επηρρεαζόμενα τμήματα του δίσκου.