3.3. Πληροφορίες που θα χρειαστείτε

3.3.1. Τεκμηρίωση

3.3.1.1. Εγχειρίδιο Εγκατάστασης

Το κείμενο που διαβάζετε τώρα, που είναι η επίσημη έκδοση του Οδηγού Εγκατάστασης για την έκδοση sarge του Debian. Διατίθεται στον δικτυακό τόπο σε διάφορες μορφές και μεταφράσεις.

3.3.1.2. Τεκμηρίωση Υλικού

Συχνά περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για την ρύθμιση ή την χρήση του υλικού του υπολογιστή σας.

3.3.1.3. S/390 Αναφορές Υλικού

Οδηγίες εγκατάστασης και οδηγοί συσκευών (DASD, XPRAM, κονσόλα, ταινία, z90, crypto, chandev, δίκτυο) για το Linux στην αρχιτεκτονική S/390 χρησιμοποιώντας πυρήνα 2.4

Το Redbook της IBM που περιγράφει πώς μπορείτε να συνδυάσετε το Linux με το z/VM σε υλικό zSeries και την αρχιτεκτονική S/390.

Το IBM Redbook που περιγράφει τις διαθέσιμες διανομές Linux για mainframes. Δεν περιέχει κάποιο κεφάλαιο για το Debian αλλά οι βασικές ιδέες εγκατάστασης είναι κοινές μεταξύ όλων των S/390 διανομών.

3.3.2. Βρίσκοντας πηγές για πληροφορίες σχετικά με το Υλικό σας

Σε πολλές περιπτώσεις ο εγκαταστάτης θα είναι σε θέση να ανιχνεύσει αυτόματα το υλικό σας. Αλλά για να είστε προετοιμασμένοι συνιστούμε να εξοικειωθείτε με το υλικό του υπολογιστή σας πριν την εγκατάσταση.

Πληροφορίες για το Υλικό σας μπορούν να συγκεντρωθούν από:

 • Τα εγχειρίδια που έρχονται με κάθε κομμάτι του υλικού.

 • Οι οθόνες ρυθμίσεων του BIOS στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να δείτε αυτές τις οθόνες όταν ξεκινάτε τον υπολογιστή σας πατώντας έναν κατάλληλο συνδυασμό πλήκτρων. Συχνά είναι το πλήκτρο Delete.

 • Οι συσκευασίες και τα κουτιά για κάθε κομμάτι του υλικού σας.

 • Εντολές συστήματος ή εργαλεία από ένα άλλο λειτουργικό σύστημα, περιλαμβανομένων διαχειριστών αρχείων. Αυτή η πηγή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για πληροφορίες σχετικά με την μνήμη RAM και την μνήμη του σκληρού δίσκου.

 • Ο διαχειριστής του συστήματος ή ο Παροχέας Διαδικτύου σας. Οι πηγές αυτές μπορούν να σας δώσουν τα στοιχεία που χρειάζεστε για τη ρύθμιση του δικτύου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Ðßíáêáò 3.1. Πληροφορίες για το υλικό σας που χρειάζονται για μια εγκατάσταση

Υλικό Πληροφορίες που πιθανόν να χρειαστείτε
DASD Αριθμός συσκευών.
Διαθέσιμος ελεύθερος χώρος.
Δίκτυο Τύπος υποδοχέα.
Αριθμός συσκευών.
Σχετικός αριθμός υποδοχέα για κάρτες OSA.

3.3.3. Συμβατότητα Υλικού

Πολλά επώνυμα προϊόντα δουλεύουν χωρίς προβλήματα στο Linux. Επιπλέον το υλικό για Linux βελτιώνεται καθημερινά. Παρόλα αυτά, το Linux ακόμα δεν μπορεί να λειτουργήσει με τόσα διαφορετικά είδη υλικού όπως κάποια άλλα λειτουργικά συστήματα.

Μπορείτε να ελέγξετε την συμβατότητα του υλικού σας:

 • Ελέγχοντας τους δικτυακούς τόπους των κατασκευαστών για καινούριους οδηγούς.

 • Ψάχνοντας σε δικτυακούς τόπους ή εγχειρίδια για πληροφορίες σχετικά με προσωμοίωση. Λιγότερο γνωστές μάρκες υλικού μπορεί μερικές φορές να χρησιμοποιούν τους οδηγούς ή τις ρυθμίσεις περισσότερο επώνυμων.

 • Ελέγχοντας για λίστες συμβατότητας του υλικού για το Linux σε δικτυακούς τόπους αφιερωμένους στην αρχιτεκτονική σας.

 • Ψάχνοντας στο διαδίκτυο για εμπειρίες άλλων χρηστών.

3.3.4. Ρυθμίσεις Δικτύου

Αν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος σε ένα δίκτυο 24 ώρες την ημέρα (πχ. μια σύνδεση Ethernet ή κάποια ισοδύναμη — όχι μια σύνδεση PPP) θα πρέπει να ρωτήσετε τον διαχειριστή του δικτύου σας για την σχετική πληροφορία.

 • Το όνομα του συστήματός σας (πιθανόν να μπορείτε να το διαλέξετε οι ίδιοι).

 • Το όνομα του τομέα του δικτύου σας.

 • Η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας.

 • Η μάσκα δικτύου που θα χρησιμοποιηθεί στο δίκτυο σας.

 • Την διεύθυνση IP της προκαθορισμένης πύλης μέσω του οποίου θα πρέπει να δρομολογηθεί το σύστημά σας, αν το δίκτυο σας έχειμια τέτοια πύλη.

 • Το σύστημα στο δίκτυο σας που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σαν DNS server (Domain Name Server).

Αν χρησιμοποιείτε ασύρματο δίκτυο, θα πρέπει επίσης να βρείτε:

 • το όνομα (ESSID) του ασύρματου δικτύου σας.

 • Το κλειδί ασφαλείας WEP (αν χρειάζεται).