3.4. Ικανοποίηση των ελάχιστων απαιτήσεων Υλικού

Από τη στιγμή που έχετε μαζέψει πληροφορίες σχετικά με το υλικό του υπολογιστή σας, ελέγξτε ότι το υλικό σας θα σας επιτρέψει να κάνετε τον τύπο της εγκατάστασης που θέλετε να κάνετε.

Ðßíáêáò 3.2. Προτεινόμενες ελάχιστες απαιτήσεις του συστήματος

Τύπος Εγκατάστασης RAM Σκληρός Δίσκος
Χωρίς Γραφείο 24 megabyte 450 megabyte
Με Γραφείο 64 megabyte 1 gigabyte
Server 128 megabyte 4 gigabytes

Εδώ είναι ένα δείγμα μερικών τυπικών διαμορφώσεων για συστήματα Debian. Μπορείτε επίσης να πάρετε μια ιδέα για τον χώρο που χρειάζονται διάφορες ομάδες προγραμμάτων κοιτώντας στο ÔìÞìá C.3, “Χώρος στο δίσκο που χρειάζεται για τις διάφορες Εργασίες”.

Συνηθισμένος server

Αυτό είναι το προφίλ για έναν μικρό server, χρήσιμο για έναν server χωρίς πολλά εργαλεία για χρήστες κελύφους. Περιλαμβάνει ένα FTP server, έναν web server, καθώς και υπηρεσίες DNS. NIS και POP. Για αυτά χώρος δίσκου 100 MB θα είναι επαρκής, και στη συνέχεια θα πρέπει να προσθέσετε επιπλέον χώρο για οποιαδήποτε δεδομένα θα σερβίρετε.

Για προγραμματισμό-ανάπτυξη

Μια διαμόρφωση γραφείου με όλα τα πακέτα για ανάπτυξη, όπως Perl, C, C++ κ.α. Το μέγεθος είναι περίπου 475 MB. Υποθέτοντας ότι προσθέτετε το περιβάλλον X11 και κάποια επιπλέον πακέτα για άλλη χρήση θα πρέπει να υπολογίσετε περίπου 800 MB για αυτόν τον τύπο μηχανήματος.

Θυμηθείτε ότι τα μεγέθη αυτά δεν περιλαμβάνουν όλο το υπόλοιπο υλικό που συνήθως βρίσκεται σε ένα σύστημα, όπως αρχεία χρηστών. αλληλογραφία και δεδομένα. Είναι πάντα καλό να είστε γενναιόδωροι όταν πρόκειται για το χώρο που θα διαθέσετε στα αρχεία σας και άλλα δεδομένα. Σημειώστε ότι το τμήμα δίσκου /varπεριέχει μεγάλο όγκο πληροφοριών για την κατάσταση του συστήματος και που αφορούν συγκεκριμένα το Debian πέρα από τα συνηθισμένα περιεχόμενά του όπως τα αρχεία καταγραφής (logfiles). Τα αρχεία για το dpkg (με πληροφορίες για όλα τα εγκατεστημένα πακέτα) μπορεί εύκολα να καταναλώσει 20 MB. Επίσης το apt-get βάζει εδώ τα πακέτα που κατεβαίνουν πριν την εγκατάστασή τους. Συνήθως θα πρέπει να δώσετε τουλάχιστον 100 MB στο /var.