3.6. Configuració del maquinari i del sistema operatiu prèvia a la instal·lació

Aquesta secció explica el procés de configuració prèvia a la instal·lació del maquinari, si s'escau, que cal fer abans d'instal·lar Debian. Normalment es tracta de fer comprovacions dels ajusts del firmware del sistema, i de vegades de canviar-los. El “firmware” és el programari bàsic emprat pel maquinari; és absolutament necessari durant el procés d'arrencada (després d'engegar l'ordinador). Els problemes de maquinari coneguts que afecten la fiabilitat de Debian GNU/Linux en el vostre sistema també s'indiquen.

3.6.1. Configuració de la BIOS

A l'hora d'instal·lar Debian GNU/Linux a S/390 o a màquines zSeries s'ha d'arrencar primer amb un nucli dins el sistema. El mecanisme d'arrencada en aquesta plataforma és inherentment diferent a d'altres, especialment dels sistemes PC: no hi ha cap disquetera disponible. Us haureu adonat d'una altra gran diferència mentre treballeu amb aquesta plataforma: la majoria (si no tot) del temps que hi esteu treballant serà remotament, amb l'ajut d'algun programari client de sessió com pot ser telnet, o un navegador. Això deu ser degut a aquesta arquitectura tan especial on la consola 3215/3270 es basa en línies enlloc de basar-se en caràcters.

Linux s'executa, en aquesta plataforma, tant nativament en la màquina, en una LPAR (Partició Lògica) o en una màquina virtual proporcionada per el sistema VM. Podeu usar una cinta d'arrencada en tots aquests sistemes; podeu usar altres sistemes d'arrencada, també, però poden no estar disponibles. Per exemple, podeu usar el lector de targetes virtuals d'una màquina virtual, o arrencar des de la HMC (Consola d'administració de maquinari) d'una LPAR si la HMC i aquesta opció és disponible.

Abans de que comenceu la instal·lació, haureu de revisar alguns passos de disseny i preparació. IBM ha posat a disposició documentació del procés sencer, ex. com preparar el mitjà d'instal·lació i com arrencar des d'aquest mitjà. Duplicar aquí aquesta informació no és possible ni necessari. De totes maneres, descriurem aquí quin tipus específic de dades de Debian són necessàries i on les podreu trobar. Usant aquestes dues fonts d'informació, podreu preparar la vostra màquina i el mitjà d'instal·lació i procedir a l'arrencada des del mitjà. Quan veieu el missatge de benvinguda a la sessió client seguiu les passes específiques de Debian d'aquest document.

3.6.2. Instal·lacions nativa i LPAR

Si us plau, dirigiu-vos al capítol 5 del Linux per S/390 Llibre vermell i capítol 3.2 del Linux per eServer zSeries d'IBM i S/390: Distribucions Llibre vermell a com establir una LPAR per Linux.

3.6.3. Instal·lació com a VM

Si us plau, dirigiu-vos al capítol 6 del Linux per S/390 Llibre vermell i capítol 3.1 del Linux per eServer zSeries d'IBM i S/390: Distribucions Llibre vermell a com establir una VM per executar Linux.

Necessiteu copiar tots els fitxers des del subdirectori generic al disc CMS. Assegureu-vos de transferir kernel.debian i initrd.debian en mode binari amb una longitud fixa de registre de 80 caràcters.

3.6.4. Instal·lació en un servidor

Si no teniu connexió a Internet (ni directament ni a través d'un servidor intermediari web) necessiteu crear una instal·lació local a un servidor, que sigui accessible des de el S/390. Aquest servidor contindrà tots els paquets que es vulguin instal·lar i els ha de fer accessibles usant NFS, HTTP o FTP.

El servidor d'instal·lació ha de tenir l'estructura de directoris exacta a la de qualsevol rèplica de Debian GNU/Linux però només els arxius de s390 i els independents d'arquitectura. També podeu copiar el contingut de tots els CD d'instal·lació dins l'arbre de directoris.

3.6.5. Aspectes del maquinari que cal tenir en compte

3.6.5.1. Més de 64 MiB de RAM

El nucli del Linux no sempre pot detectar la quantitat de RAM. Si és aquest el cas vegeu Secció 5.2, “Paràmetres d'arrencada”.