3.6. Ρύθμιση του Υλικού και του Λειτουργικού συστήματος πριν την εγκατάσταση

Η ενότητα αυτή θα σας καθοδηγήσει στην ρύθμιση του υλικού σας πριν την εγκατάσταση αν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο πριν εγκαταστήσετε το Debian.Αυτό περιλάμβάνει τον έλεγχο και και πιθανά την αλλαγή κάποιων ρυθμίσεων στο firmware του συστήματός σας. Το “firmware” είναι το βασικό λογισμικό που χρησιμοποιείται από το υλικό του υπολογιστή και η πιο κρίσιμη επίκληση του είναι κατά τη διαδικασία της πρώτης εκκίνησης (bootstrap) μετά το άνοιγμα του υπολογιστή. Γνωστά προβλήματα που επηρρεάζουν την αξιοπιστία του Debian GNU/Linux στο σύστημά σας επίσης τονίζονται.

3.6.1. Ρύθμιση του BIOS

Για να εγκαταστήσετε το Debian GNU/Linux στην αρχιτεκτονική S/390 ή σε ένα μηχάνημα zSeries πρέπει πρώτα να ξεκινήσετε έναν πυρήνα στο σύστημα. Ο μηχανισμός εκκίνησης στην πλατφόρμα αυτή είναι εγγενώς διαφορετικός από όλους τους άλλους, ειδικότερα από συστήματα τύπου-PC. Δεν υπάρχουν καθόλου διαθέσιμες συσκευές δισκέττας. Θα προσέξετε επίσης και μια άλλη μεγάλη διαφορά δουλεύοντας στην πλατφόρμα αυτή: τον περισσότερο (αν όχι όλο το χρόνο) θα δουλεύετε απομακρυσμένα, με τη βοήθεια λογισμικού για client session όπως το telnet, ή έναν browser. Αυτό οφείλεται στην ιδιαιτερότητα της αρχιτεκτονικής αυτών των συστημάτων όπου η κονσόλα 3215/3270 είναι line-based και όχι character-based.

Το Linux στην πλατφόρμα αυτή τρέχει είτε natively στο ίδιο το μηχάνημα σε μια λεγόμενη LPAR (Λογική Κατάτμηση) ή σε ένα εικονικό μηχάνημα που παρέχει το σύστημα VM. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ταινία για εκκίνηση σε όλα αυτά τα μηχανήματα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κι άλλα μέσα εκκίνησης αλλά πιθανόν αυτά να μην είναι γενικά διαθέσιμα. Για παράδειγμα, μπορείτε να τον αναγνώστη εικονικής κάρτας ενός εικονικού μηχανήματος, ή να εκκινήσετε από την HMC (Hardware Management Console) μιας LPAR αν η κονσόλα HMC και αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμες.

Πριν κάνετε την πραγματική εγκατάσταση, πρέπει να κάνετε μια σειρά από βήματα σχεδιασμού και προετοιμασίας. Η IBM έχει κάνει διαθέσιμη την τεκμηρίωση που αφορά όλη την διαδικασία, πχ. πώς να προετοιμάσετε ένα μέσο εγκατάστασης και πώς πράγματι να να εκκινήσετε από το μέσο αυτό. Το να αναπαράγαμε αυτή την πληροφορία εδώ δεν είναι όυτε δυνατόν ούτε απαραίτητο. Θα περιγράψουμε όμως εδώ ποια στοιχεία αφορούν ειδικά το Debian και πού μπορείτε να τα βρείτε. Βασισμένοι και στις δυο πηγές πληροφορίας θα πρέπει να προετοιμάσετε το μηχάνημά σας και το μέσο εγκατάστασης και να πραγματοποιήσετε την εκκίνηση από αυτό. Όταν δείτε την οθόνη καλωσορίσματος στην απομακρυσμένη σύνοδό σας τότε επιστρέψτε στο κείμενο αυτό για τα βήματα εγκατάστασης που αφορούν ειδικά το Debian.

3.6.2. Φυσικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις σε LPAR

Παρακαλούμε δείτε το κεφάλαιο 5 του Linux for S/390 Redbook και το κεφάλαιο 3.2 του Linux για IBM eServer zSeries και S/390:Διανομές Redbook για το πώς να ρυθμίσετε μια Λογική Κατάτμηση για το Linux.

3.6.3. Εγκατάσταση σαν VM guest

Παρακαλούμε κοιτάξτε το κεφάλαιο 6 του Linux for S/390 Redbook και το κεφάλαιο 3.1 του Linux for IBM eServer zSeries and S/390: Distributions Redbook για το πώς να ρυθμίσετε ένα VM guest για να τρέξετε Linux.

Πρέπει να αντιγράψετε όλα τα αρχεία από τον υπο-κατάλογο generic στον CMS δίσκο σας. Σιγουρευτείτε ότι μεταφέρετε τα αρχεία kernel.debian και initrd.debian σε εκτελέσιμη μορφή με ένα προκαθορισμένο μήκος 80 χαρακτήρων.

3.6.4. Ρύθμιση ενός server εγκατάστασης

Αν δεν .έχετε μια σύνδεση στο Διαδίκτυο (είτε άμεσα είτε μέσω ενός web proxy) θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν τοπικό server εγκατάστασης που να είναι προσβάσιμος από το μηχάνημά σας S/390. Αυτός ο server κρατά όλα τα πακέτα που θέλετε να εγκαταστήσετε και πρέπει να είναι διαθέσιμα μέσω NFS, HTTP ή FTP.

O server εγκατάστασης πρέπει να αντιγράψει την ακριβή δομή των καταλόγων από οποιοδήποτε Debian GNU/Linux καθρέφτη αλλά μόνο τα αρχεία που είναι συγκεκριμένα για τηναρχιτεκτονική s390 και αυτά που είναι ανεξάρτητα αρχιτεκτονικής χρειάζονται. Μπορείτε ακόμα να αντιγράψετε το περιεχόμενο όλων των CD εγκατάστασης σε ένα τέτοιο δέντρο καταλόγων.

3.6.5. Ζητήματα που θα πρέπει να προσέξετε για το υλικό

3.6.5.1. Περισσότερη μνήμη από 64 MB

Ο πυρήνας του Linux δεν μπορεί πάντα να ανιχνεύσει πόση μνήμη RAM έχετε. Αν συμβαίνει αυτό κοιτάξτε στην ενότητα ÔìÞìá 5.2, “Παράμετροι εκκίνησης”.