4.3. Δημιουργία μιας κασέτας IPL

Αν δεν μπορείτε να εκκινήσετε το σύστημα (IPL) από ένα CD-ROM και δεν χρησιμοποιείτε VM θα πρέπει να δημιουργήσετε πρώτα μια κασέτα IPL. Αυτό περιγράφεται στην ενότητα 3.4.3 του βιβλίου Linux for IBM eServer zSeries and S/390: Distributions Redbook. Τα αρχεία που χρειάζεται να γράψετε στην κασέτα είναι (με αυτή τη σειρά): kernel.debian, parmfile.debian και initrd.debian. Τα αρχεία μπορούν να κατέβουν από τον υποκατάλογο tape, δείτε το ÔìÞìá 4.2.1, “Πού να βρείτε Είδωλα της Εγκατάστασης”,