5.1. Ξεκινώντας τον εγκαταστάτη στην αρχιτεκτονική S/390

5.1.1. Περιορισμοί των υπολογιστικών συστημάτων s390

Για να κάνετε την εγκατάσταση σε ένα σύστημα S/390 χρειάζεστε ένα σωστά ρυθμισμένοδίκτυο και δυνατότητα για ssh σύνδεση.

H διαδικασία εκκίνησης ξεκινά με τη ρύθμιση του δικτύου που σας προτρέπει ναδώσετε διάφορες παραμέτρους για το δίκτυο. Αν η ρύθμιση είναι επιτυχής, τότεθα μπείτε στο σύστημα ξεκινώντας μια σύνοδο ssh η οποία θα θέσει σε εκκίνηση τοκανονικό σύστημα εγκατάστασης .

5.1.2. Παράμετροι Εκκίνησης για s390

Σε συστήματα S/390 μπορείτε να παραθέσετε παραμέτρους εκκίνησης στο αρχείο parm.Το αρχείο αυτό μπορεί να είναι είτε σε ASCII είτε σε EBCDIC μορφή. Παρακαλούμε,διαβάστε το Device Drivers and Installation Commands για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με παραμέτρους εκκίνησης συγκεκριμένα για συστήματα S/390.