Guia d'instal·lació de Debian GNU/Linux

Aquest manual és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo sota els termes de la Llicència Pública General de GNU publicada per la Free Software Foundation. Feu un cop d'ull a la llicència a Apèndix E, Llicència Pública General GNU.

Resum

Aquest document conté les instruccions d'instal·lació per a la versió 3.1 del sistema Debian GNU/Linux (nom en codi “sarge”) per a l'arquitectura S/390 (“s390”). També conté referències per obtenir més informació i informació de com aprofitar al màxim el vostre nou sistema Debian.

Avís

Aquesta guia d'instal·lació està basada en un manual anterior escrit per al sistema d'insta·lació antic de Debian (els «boot-floppies»), i ha estat actualitzat per a documentar el nou instal·lador de Debian. No obstant, per a s390, el manual no ha estat completament actualitzat i comprovada la seva veracitat per al nou instal·lador. Pot ser que algunes parts del manual encara estiguin incompletes o desactualitzades o que encara documentin l'insta·lador «boot-floppies». Podeu trobar una versió més nova d'aquest manual, possiblement documentant millor aquesta arquitectura, a internet a la pàgina de debian-installer. Podreu trobar-hi també traduccions addicionals.


Sumari

Instal·lació de la versió 3.1 del sistema Debian GNU/Linux per a l'arquitectura s390
1. Benvingut a Debian
1.1. Què és Debian?
1.2. Què és GNU/Linux?
1.3. Què és Debian GNU/Linux?
1.4. Obtenció de Debian
1.5. Obtenció de l'última versió d'aquest document
1.6. Organització d'aquest document
1.7. Sobre el copyright i les llicències del programari
2. Requisits del sistema
2.1. Maquinari suportat
2.1.1. Arquitectures suportades
2.1.2. Tipus de maquines S/390 i zSeries
2.1.3. Processadors múltiples
2.2. Mitjans d'instal·lació
2.2.1. CD-ROM/DVD-ROM
2.2.2. Disc Dur
2.2.3. Xarxa
2.2.4. Sistema Un*x o GNU
2.2.5. Sistemes d'emmagatzemament suportats
2.3. Perifèrics i altre maquinari
2.4. Requeriments de memòria i espai de disc
2.5. Maquinari per a la connexió de xarxes
3. Abans d'instal·lar Debian GNU/Linux
3.1. Resum del procés d'instal·lació
3.2. Feu còpia de seguretat de les vostres dades!
3.3. Informació requerida
3.3.1. Documentació
3.3.2. Fonts d'informació sobre el maquinari
3.3.3. Compatibilitat del maquinari
3.3.4. Configuració de la xarxa
3.4. Satisfer els requisits mínims de maquinari
3.5. Preparticionament per sistemes multi-arrencada
3.6. Configuració del maquinari i del sistema operatiu prèvia a la instal·lació
3.6.1. Configuració de la BIOS
3.6.2. Instal·lacions nativa i LPAR
3.6.3. Instal·lació com a VM
3.6.4. Instal·lació en un servidor
3.6.5. Aspectes del maquinari que cal tenir en compte
4. Obtenint el suport d'instal·lació del sistema
4.1. El lot de CD-ROM oficials de Debian GNU/Linux
4.2. Descarregar fitxers de les rèpliques de Debian
4.2.1. On trobar imatges d'instal·lació
4.3. Creant una cinta IPL
4.4. Instal·lació automàtica
4.4.1. Instal·lació automàtica utilitzant l'instal·lador de Debian
5. Arrencada del sistema d'instal·lació
5.1. Arrencada de l'instal·lador en l'arquitectura S/390
5.1.1. Limitacions a s390
5.1.2. Paràmetres d'arrencada a s390
5.2. Paràmetres d'arrencada
5.2.1. Paràmetres de l'instal·lador de Debian
5.3. Resolució de problemes del procés d'instal·lació
5.3.1. Configuració de l'arrencada
5.3.2. Com interpretar els missatges del nucli durant l'arrencada
5.3.3. Informes d'error
5.3.4. Emissió d'informes d'error
6. Utilització de l'instal·lador de Debian
6.1. Com funciona l'instal·lador
6.2. Introducció als elements
6.3. Utilització dels elements individualment
6.3.1. Configuració de l'instal·lador de Debian i del maquinari
6.3.2. Realització de particions i selecció de punts de muntatge
6.3.3. Instal·lació del sistema base
6.3.4. Com fer el sistema arrencable
6.3.5. Acabament de la primera fase
6.3.6. Miscel·lània
7. Arrancada en el vostra nou sistema Debian
7.1. El moment de la veritat
7.2. Configuració (bàsica) de Debian després de l'arrencada
7.2.1. Configurant el fus horari
7.2.2. Configurant usuaris i contrasenyes
7.2.3. Configurant l'APT
7.2.4. Instal·lació de paquets
7.2.5. Preguntes durant la instal·lació del programari
7.2.6. Configurant el vostre agent de transport de correu electrònic
7.3. L'entrada
8. Següents passos i per on seguir
8.1. Si sou nous a Unix
8.2. Orientant-vos a Debian
8.2.1. El sistema de paquets de Debian
8.2.2. Gestió de versions de les aplicacions
8.2.3. Gestió de tasques amb cron
8.3. Lectura i informació addicional
8.4. Compilant un nou nucli
8.4.1. Gestió de la imatge del nucli
A. Com Instal·lar
A.1. Preliminars
A.2. Arrencada de l'instal·lador
A.2.1. CDROM
A.2.2. Arrencada des de la xarxa
A.2.3. Arrencada des del disc dur
A.3. Instal·lació
A.4. Envieu un informe de la instal·lació
A.5. I finalment...
B. Particionant per a Debian
B.1. Com decidir quines particions fer per a Debian i llurs mides
B.2. L'arbre de directoris
B.3. Esquema de particions recomanat
B.4. Noms dels dispositius a Linux
B.5. Programes de Debian per particionar
C. Informació variada
C.1. Exemple de fitxer de configuració prèvia
C.2. Dispositius del Linux
C.2.1. Configuració del ratolí
C.3. Espai requerit per a les tasques
C.4. Instal·lant Debian GNU/Linux des d'un sistema Unix/Linux
C.4.1. Començant
C.4.2. Instal·lar debootstrap
C.4.3. Executar debootstrap
C.4.4. Configurar el sistema base
C.4.5. Instal·lar un nucli
C.4.6. Configurant el carregador d'arrencada
D. Administrativa
D.1. Quant a aquest document
D.2. Contribucions a aquest document
D.3. Contribucions més destacables
D.4. Nota sobre les marques comercials
E. Llicència Pública General GNU
E.1. Preamble
E.2. LLICÈNCIA PÚBLICA GENERAL GNU
E.3. Còm aplicar aquests termes als seus nous programes

Índex de taules

3.1. Informació sobre el maquinari requerida per a la instal·lació
3.2. Requisits mínims del sistema recomanats