B.5. Dělící programy v Debianu

K rozdělení disku nabízí každá architektura různé programy. Pro váš typ počítače jsou k dispozici:

partman

Doporučený nástroj, který umí kromě dělení disků i měnit velikost oblastí, vytvářet souborové systémy a přiřadit je k přípojným bodům.

fdisk

Původní linuxový program pro správu oddílů, vhodný pro guru.

Obzvláště opatrní musíte být v případě, že máte na disku oblasti systému FreeBSD. Instalační jádra sice obsahují podporu pro tyto oblasti, ale způsob, jakým je fdisk (ne)reprezentuje, může změnit názvy zařízení. Viz Linux+FreeBSD HOWTO.

Jeden z těchto programů se spustí automaticky, když vyberete krok Rozdělit pevný disk. Pokud se vám standardní program nezamlouvá, ukončete ho, přepněte se na druhou konzoli (tty2) a ručně spusťte požadovaný program (s případnými parametry). V takovém případě krok Rozdělit pevný disk přeskočte.

Jestliže budete pracovat s více než dvaceti oblastmi, musíte k dvacáté první a všem dalším oblastem vytvořit odpovídající zařízení, protože jinak by další krok (inicializace oblastí) selhal. Zařízení můžete vytvořit na druhé konzoli tty2. Příkazy pro vytvoření 21. oblasti:

# cd /dev
# mknod hda21 b 3 21
# chgrp disk hda21
# chmod 660 hda21

Podobně, pokud nebude mít vytvořena příslušná zařízení, selže i zavedení systému. Proto po instalaci jádra a modulů spusťte na druhé konzoli:

# cd /target/dev
# mknod hda21 b 3 21
# chgrp disk hda21
# chmod 660 hda21

B.5.1. Dělení disku na SPARC

Abyste mohli zavést systém, jediná možnost je vytvořit na zaváděcím disku „Sun disk label“, protože OpenBoot PROM rozumí jedině tomuto rozložení oblastí. Pro vytvoření „Sun disk label“ se v fdisku používá klávesa s.

Dále si na SPARC discích dejte pozor, aby první oblast na zaváděcím disku začínala na nultém cylindru. To znamená, že první oblast bude obsahovat i tabulku oblastí a zaváděcí blok, které leží v prvních dvou sektorech disku. V žádném případě nesmíte na první oblast zaváděcího disku dávat oblast pro virtuální paměť, protože tyto oblasti mažou prvních několik sektorů z oblasti. Klidně zde můžete umístit oblasti Ext2 nebo UFS, protože se zaváděcího bloku ani tabulky oblastí nedotknou.

Také se doporučuje, aby třetí oblast byla typu 5, což je „Whole disk“. Tato oblast obsahuje celý disk (od prvního cylindru až k poslednímu). Kromě toho, že je to zažitá konvence, tak tím pomůžete zavaděči SILO.