C.2. Zařízení v Linuxu

V Linuxu existuje v adresáři /dev spousta speciálních souborů nazývaných soubory zařízení. V unixovém světě se k hardwaru přistupuje právě přes tyto soubory. Soubor zařízení je vlastně abstraktní rozhraní k systémovému ovladači, který komunikuje přímo s hardwarem. Soubory v adresáři /dev se chovají jinak, než obyčejné soubory. V následujícím výpisu je uvedeno několik nejdůležitějších souborů.

fd0 první disketová mechanika
fd1 druhá disketová mechanika

hda pevný disk IDE / CD-ROM na prvním IDE řadiči (Master)
hdb pevný disk IDE / CD-ROM na prvním IDE řadiči (Slave)
hdc pevný disk IDE / CD-ROM na druhém IDE řadiči (Master)
hdd pevný disk IDE / CD-ROM na druhém IDE řadiči (Slave)
hde pevný disk IDE / CD-ROM na přídavném IDE řadiči (Slave)
hdf pevný disk IDE / CD-ROM na přídavném IDE řadiči (Slave)
hda1 první oblast na prvním pevném IDE disku
hdd15 patnáctá oblast na čtvrtém pevném IDE disku

sda pevný disk SCSI s nejnižším SCSI ID (tj. 0)
sdb pevný disk SCSI s nejbližším vyšším SCSI ID (tj. 1)
sdc pevný disk SCSI s nejbližším vyšším SCSI ID (tj. 2)
sda1 první oblast na prvním pevném SCSI disku
sdd10 desátá oblast na čtvrtém pevném SCSI disku

sr0 nebo scd0 SCSI CD-ROM s nejnižším SCSI ID
sr1 nebo scd1 SCSI CD-ROM s nejbližším vyšším SCSI ID

ttyS0 sériový port 0, pod MS-DOSem COM1
ttyS1 sériový port 1, pod MS-DOSem COM2
lp0 první paralelní port
lp1 druhý paralelní port
psaux rozhraní myši na portu PS/2
gpmdata pseudozařízení - jenom opakuje data získaná z GPM (ovladač myši)

cdrom symbolický odkaz na CD-ROM mechaniku
mouse symbolický odkaz na rozhraní myši

null cokoliv pošlete na toto zařízení, zmizí beze stopy
zero z tohoto zařízení můžete až do nekonečna číst nuly

C.2.1. Nastavení myši

Myš můžete používat jak na konzoli, tak v prostředí X Window. Je toho dosaženo použitím gpm opakovače, který přeposílá signál z myši k X serveru.

myš => /dev/psaux => gpm => /dev/gpmdata -> /dev/mouse => X
    /dev/ttyS0       (opakovač)   (symbolický odkaz)
    /dev/ttyS1

V souboru /etc/gpm.conf nastavte opakovací protokol na hodnotu raw a v X ponechte původní myší protokol (soubory /etc/X11/XF86Config nebo /etc/X11/XF86Config-4).

Důvod použití gpm i pro X Window System je ten, že když se myš neočekávaně odpojí, stačí restartovat pouze gpm a ne celé X Window.

# /etc/init.d/gpm restart

Pokud z nějakého důvodu nemáte gpm nainstalované nebo ho nepoužíváte, nastavte Xy, aby četly přímo z myšího zařízení (např. /dev/psaux nebo /dev/input/mice). Mnohem více informací najdete v /usr/share/doc/HOWTO/en-txt/mini/3-Button-Mouse.gz, man gpm, /usr/share/doc/gpm/FAQ.gz a README.mouse.