2.1. Maquinari suportat

Debian no imposa cap requeriment mes enllà dels requeriments que demana el nucli de Linux i el conjunt de ferramentes GNU. Per això, qualsevol arquitectura o plataforma que s'haja portat el nucli de Linux, les libc, gcc, etc. i per la qual s'haja portat Debian, es pot executar Debian. Visiteu la pàgina dels Ports http://www.debian.org/ports/sparc/ per obtenir mes detalls dels sistemes on l'arquitectura SPARC s'ha comprovat amb Debian.

Més que intentar descriure totes les configuracions diferents del maquinari que estan separades per SPARC, esta secció conté informació general i apunts d'on trobar més informació.

2.1.1. Arquitectures suportades

Debian 3.1 suporta onze arquitectures principals i diverses variacions de cada arquitectura conegudes com “sabors”.

Arquitectura Nom a Debian Subarquitectura Sabor
basada en Intel x86 i386   vanilla
speakup
linux26
Motorola 680x0 m68k Atari atari
Amiga amiga
68k Macintosh mac
VME bvme6000
mvme147
mvme16x
DEC Alpha alpha    
Sun SPARC sparc   sun4cdm
sun4u
ARM i StrongARM arm   netwinder
riscpc
shark
lart
IBM/Motorola PowerPC powerpc CHRP chrp
PowerMac pmac
PReP prep
APUS apus
HP PA-RISC hppa PA-RISC 1.1 32
PA-RISC 2.0 64
basada en Intel ia64 ia64    
MIPS (big endian) mips SGI Indy/Indigo 2 r4k-ip22
r5k-ip22
Broadcom BCM91250A (SWARM) sb1-swarm-bn
MIPS (little endian) mipsel Cobalt cobalt
DECstation r4k-kn04
r3k-kn02
Broadcom BCM91250A (SWARM) sb1-swarm-bn
IBM S/390 s390 IPL de VM-reader i DASD generic
IPL from tape tape

Aquest document cobreix la instal·lació per a l'arquitectura SPARC. Si busqueu informació per qualsevol altra arquitectura suportada per Debian, pegueu una ullada a les pàgines dels ports de Debian.

2.1.2. Suport de CPU, plaques base i vídeo

Els ports de sparc suporten diferents tipus de sistemes Sparc. Els identificadors més comuns pels sistemes Sparc són sun4c, sun4m, sun4d i sun4u. En aquest moment no es suporta bé el maquinari antic sun4. Però els altres sí que es suporten. El sun4d és el que menys s'ha provat d'aquests, així que espereu problemes respecte a l'estabilitat del nucli. Els sun4c i sun4m, els més comuns del maquinaris vells de Sparc, inclouen sistemes com SparcStation 1, 1+, IPC, IPX i el SparcStation LX, 5, 10 i 20 respectivament. Els sistemes de tipus UltraSPARC tenen l'identificador sun4u, i es suporten utilitzant el conjunt d'imatges sun4u. Alguns que tenen aquest identificador, es sabut que no estan suportats. Es sap que no estan suportats els multi-computadors AP1000 i el Tadpole Sparcbook 1. Vegeu Linux for SPARCProcessors FAQ per una informació completa.

2.1.2.1. Configuració de la memòria

Algunes estacions de treball antigues de Sun, especialment les Sun IPX i Sun IPC tenen uns bancs de memòria a direccions fixes a la memòria física. Així si els bancs no s'han omplit, hi haurà forats a l'espai de memòria física. La instal·lació de Linux necessita un bloc de memòria contigu on carregar el nucli i el disc RAM inicial. Si no està disponible s'obtindrà un “Data Access Exception”.

Així que heu de configurar la memòria de manera que el bloc de memòria més baix sigui continu i de al menys 8 MiB. Als abans esmentats IPX i IPC, els bancs de memòria esta mapada a blocs de 16 MiB. Açò significa en la pràctica que es disposa d'un SIMM al banc zero suficientment gran per contenir el nucli i el RAMdisk. En aquest cas 4 MiB no són suficients.

Exemple: A un Sun IPX disposeu de un SIMM de 16 MiB i un de 4 MiB. Hi ha quatre bancs SIMM (0,1,2,3). [El banc zero és més enllà dels connectors SBUS]. Per tant hauríeu d'instal·lar el SIMM de 16 MiB al bank 0; i aleshores es recomana que instal·leu el SIMM de 4 MiB al banc 2.

2.1.2.2. Configuració dels gràfics

Sobretot en el cas de les estacions de treball velles de Sun, és molt normal que tingueu una framebuffer en placa que s'ha reemplaçat (per exemple per la bwtwo al Sun IPC), i que tingueu una targeta SBUS d'acceleració del buffer a una ranura SBUS. A Solaris/SunOS no suposa cap problema ja que s'inicialitzen les dos targetes.

Però a Linux açò pot portar problemes, pot passar que el monitor PROM d'arrencada pot mostrar la seva sortida a aquesta targeta addicional; i per altra banda els missatges d'arrencada del nucli de Linux dirigir-se a la targeta original a la placa, no deixant els missatges d'error a la pantalla, amb la màquina aparentment encallada carregant el RAMdisk.

Per evitar aquest problema, connecteu el monitor (si fa falta) a la targeta de vídeo amb la ranura amb nombre SBUS més baix (la targeta a la placa base conta com la ranura externa més baixa). També podeu alternativament utilitzar una consola serie.

2.1.3. Targeta gràfica

El suport de les interfícies gràfiques a Debian ve determinat pel suport subjacent que es troba al sistema x11 de XFree86. La majoria de les targes de vídeo AGP, PCI i PCIe funcionen a XFree86. Podeu trobar detalls dels busos, targetes, monitors i dispositius senyaladors a http://www.xfree86.org/. Debian 3.1 ve amb la versió 4.3.0 de les XFree86.

2.1.4. Processadors múltiples

El suport de processadors múltiples — també anomenat “symmetric multi-processing” or SMP — està suportat per aquesta arquitectura. Tanmateix, la imatge del nucli de la Debian 3.1 estàndard no suporta SMP. Açò no impedeix la instal·lació, ja que el nucli no SMP estàndard hauria de arrencar també a sistemes SMP; el nucli tan sols utilitzaria la primera CPU.

Per poder aprofitar múltiples processadors, heu de reemplaçar en nucli estàndard de Debian. Podeu trobar discussions de com fer-ho a Secció 8.4, “Compilant un nou nucli”. En aquest moment, (versió del nucli 2.4.27) la forma de habilitar el SMP és seleccionar l'opció “Symmetric multi-processing support” a la secció “General setup” de la configuració del nucli.