2.1. Podporovaná zařízení

Debian neklade na hardware jiná omezení než ta, která jsou dána jádrem Linuxu a programy GNU. Tedy na libovolné počítačové architektuře, na kterou bylo přeneseno jádro Linuxu, knihovna libc, překladač gcc atd., a pro kterou existuje port Debianu, můžete Debian nainstalovat. Viz stránka s porty (http://www.debian.org/ports/sparc/).

Než abychom se snažili popsat všechny podporované konfigurace hardwaru pro architekturu SPARC, zaměříme se spíše na obecné informace a uvedeme odkazy na doplňující dokumentaci.

2.1.1. Podporované počítačové architektury

Debian 3.1 podporuje jedenáct hlavních počítačových architektur a několik jejich variant.

Architektura Označení v Debianu Podarchitektura Varianta
Intel x86 i386   vanilla
speakup
linux26
Motorola 680x0 m68k Atari atari
Amiga amiga
68k Macintosh mac
VME bvme6000
mvme147
mvme16x
DEC Alpha alpha    
Sun SPARC sparc   sun4cdm
sun4u
ARM a StrongARM arm   netwinder
riscpc
shark
lart
IBM/Motorola PowerPC powerpc CHRP chrp
PowerMac pmac
PReP prep
APUS apus
HP PA-RISC hppa PA-RISC 1.1 32
PA-RISC 2.0 64
Intel ia64-based ia64    
MIPS (big endian) mips SGI Indy/Indigo 2 r4k-ip22
r5k-ip22
Broadcom BCM91250A (SWARM) sb1-swarm-bn
MIPS (little endian) mipsel Cobalt cobalt
DECstation r4k-kn04
r3k-kn02
Broadcom BCM91250A (SWARM) sb1-swarm-bn
IBM S/390 s390 IPL z VM-reader a DASD generic
IPL z pásky tape

Tato verze dokumentu se zabývá instalací na architektuře SPARC. Pro ostatní podporované architektury jsou návody na stránkách Debian-Ports.

2.1.2. Procesory, základní desky a grafické karty

V současnosti podporuje sparc port několik typů Sparc systémů. Nejobvyklejší jsou sun4, sun4c, sun4m, sun4d a sun4u. S výjimkou velmi starého hardware ze sun4 jsou podporovány i další systémy. Nejméně testovaný je Sun4d, takže očekávejte možné problémy se stabilitou jádra. Ze staršího hardware jsou nejčastější Sun4c a Sun4m, které zahrnují systémy jako SparcStation 1, 1+, IPC, IPX a SparcStation LX, 5, 10 a 20. Třída systémů UltraSPARC spadá pod označení sun4u a používá tuto sadu instalačních disků. Přestože některé systémy patří do podporovaných skupin, samy podporovány nejsou. Takovým případem je třeba AP1000 a Tadpole Sparcbook 1, viz Linux for SPARCProcessors FAQ.

2.1.2.1. Nastavení paměti

Některé starší pracovní stanice, jmenovitě Sun IPX a Sun IPC, mají paměťové sloty umístěny na pevných adresách ve fyzické paměti. To znamená, že když modul nebude obsazený, vzniknou ve fyzickém paměťovém prostoru mezery. Instalace Linuxu vyžaduje souvislý paměťový blok do kterého se nahraje jádro a počáteční RAMdisk. Pokud to není splněno, skončí instalace hláškou Data Access Exception.

Takže musíte nastavit paměť tak, aby nejnižší paměťový blok měl souvislých alespoň 8Mb. Na IPX a IPC jsou paměťové sloty mapovány v 16Mb hranicích. To znamená, že ve slotu nula musíte mít dostatečně velký paměťový modul. 4Mb v tomto případě nestačí.

Příklad: V Sun IPX máte 16Mb a 4Mb SIMM. Dále máte čtyři paměťové sloty (0,1,2,3). [Slot nula je nejdál od SBUS konektorů]. To znamená, že 16Mb modul musíte dát do slotu 0. Je doporučeno umístit 4Mb SIMM do slotu 2.

2.1.2.2. Nastavení grafiky

Obzvláště u starších pracovních stanic Sun je běžné, že se na základní desce nachází starý framebuffer (třeba bwtwo na sun IPC) a do SBUS slotu je zapojena karta obsahující framebuffer novější a pravděpodobně akcelerovaný. Pod Solarisem nebo SunOS to nevadí, protože jsou inicializovány obě karty.

Pod Linuxem to ale může způsobit problém, protože bootPROM monitor může zobrazovat svůj výstup na přídavnou kartu, ale zprávy linuxového jádra se mohou posílat na původní framebuffer. Takže když se počítač zastaví třeba při zavádění RAMdisku, neuvidíte žádné chybové hlášky.

Abyste se tomuto problému vyhnuli, připojte monitor (pokud bude třeba) do videokarty v nejnižším číslovaném SBUS slotu. (Karta na základní desce se počítá jako nižší než externí karty). Případně také můžete použít sériovou konzoli.

2.1.3. Grafické karty

Podpora grafických karet v grafickém režimu závisí na tom, zda pro kartu existuje ovladač v projektu XFree86. Většina grafických karet pro sloty PCI, AGP a PCIe funguje s XFree86 bezproblémově. Podrobnosti o podporovaných grafických kartách, sběrnicích, monitorech a ukazovacích zařízeních naleznete na http://www.xfree86.org/. Debian 3.1 je dodáván se systémem XFree86 verze 4.3.0.

2.1.4. Víceprocesorové systémy

Tato architektura umožňuje využití více procesorů — tzv. symetrický multiprocesing (SMP). Standardní jádro v distribuci Debian 3.1 podporu SMP nezahrnuje. Instalaci by to vadit nemělo, protože jádro bez podpory multiprocesingu funguje i na systému s více procesory, systém však bude využívat pouze první procesor.

Pro využití více než jednoho procesoru budete muset nahradit jádro operačního systému, viz 8.4 – „Kompilace nového jádra“. Pro jádro verze 2.4.27 zapnete podporu SMP tak, že v konfiguračním systému jádra vyberete v sekci General setup položku Symmetric multi-processing support.