2.1. Υποστηριζόμενο Υλικό

To Debian δεν βάζει κάποιες απαιτήσεις υλικού πέρα από αυτές που έχουν ο πυρήνας του Linux και τα εργαλεία του GNU. Κατά συνέπεια οποιαδήποτε αρχιτεκτονική ή πλατφόρμα στην οποία έχουν υλοποιηθεί ο πυρήνας του Linux, η libc, ο gcc κλπ. και για την οποία υπάρχει μια υλοποίηση του Debian μπορεί να τρέξει το Debian. Παρακαλούμε, δείτε τις σελίδες των υλοποιήσεων (Ports) στο http://www.debian.org/ports/sparc/ για περισσότερες λεπτομέρειες για συστήματα της αρχιτεκτονικής SPARC που έχουν δοκιμαστεί με το Debian.

Δεν γίνεται μια προσπάθεια να περιγραφούν όλες διαφορετικές διαμορφώσεις υλικού που υποστηρίζονται για την αρχιτεκτονική SPARC, αντίθετα η ενότητα αυτή περιέχει γενικές πληροφορίες και δείκτες σε μέρη όπου μπορεί να βρει κανείς επιπρόσθετες πληροφορίες.

2.1.1. Υποστηριζόμενες Αρχιτεκτονικές

Το Debian 3.1 υποστηρίζει έντεκα κύριες αρχιτεκτονικές και αρκετές παραλλαγές κάθε αρχιτεκτονικής γνωστές και σαν “γεύσεις”.

Αρχιτεκτονική Debian Designation Υποαρχιτεκτονική Γεύση
Βασισμένη σε Intel x86 i386   vanilla
speakup
linux26
Motorola 680x0 m68k Atari atari
Amiga amiga
Macintosh 68k mac
VME bvme6000
mvme147
mvme16x
DEC Alpha alpha    
Sun SPARC sparc   sun4cdm
sun4u
ARM και StrongARM arm   netwinder
riscpc
shark
lart
IBM/Motorola PowerPC powerpc CHRP chrp
PowerMac pmac
PReP prep
APUS apus
HP PA-RISC hppa PA-RISC 1.1 32
PA-RISC 2.0 64
Βασισμένη σε Intel ia64 ia64    
MIPS (big endian) mips SGI Indy/Indigo 2 r4k-ip22
r5k-ip22
Broadcom BCM91250A (SWARM) sb1-swarm-bn
MIPS (little endian) mipsel Cobalt cobalt
DECstation r4k-kn04
r3k-kn02
Broadcom BCM91250A (SWARM) sb1-swarm-bn
IBM S/390 s390 IPL από VM-reader και DASD generic
IPL από ταινία ταινία

To κείμενο αυτό καλύπτει την εγκατάσταση για την αρχιτεκτονική SPARC. Αν ψάχνετε για πληροφορίες σε οποιαδήποτε από τις άλλες υποστηριζόμενες από το Debian αρχιτεκτονικές κοιτάξτε στις σελίδες Debian-Ports.

2.1.2. CPU, Μητρικές, και Υποστήριξη Video

Αυτή τη στιγμή η υλοποίηση στην αρχιτεκτονική sparc υποστηρίζει αρκετούς τύπους συστημάτων Sparc. Οι πιο συνηθισμένοι τύποι συστημάτων Sparc είναι οι sun4, sun4c, sun4m, sun4d και sun4u. Προς το παρόν δεν υποστηρίζουμε πολύ παλιό υλικό sun4, αλλά τα υπόλοιπα συστήματα υποστηρίζονται. Συστηήματα Sun4d είναι τα λιγότερο δοκιμασμένα, οπότε θα πρέπει να περιμένετε μερικά προβλήματα σταθερότητας του πυρήνα. Οι τύποι Sun4c και Sun4m, οι πιο συνηθισμένοι από το παλιότερο υλικό Sparc, περιλαμβάνουν συστήματα όπως τα SparcStation 1, 1+, ΙPC, IPX και τα SparcStation LX, 5, 10 και 20 αντίστοιχα. Τα συστήματα κλάσης UltraSPARC περιλαμβάνονται στον τύπο sun4u και υποστηρίζονται με τη χρήση του σετ των εικόνων εγκατάστασης sun4u. Υπάρχουν και συστήματα που ανήκουν στους παραπάνω τύπους αλλά είναι γνωστό ότι δεν υποστηρίζονται. Τέτοια μη υποστηριζόμενα συστήματα είναι τα AP1000 multicomputer και το Tadpole Sparcbook 1. Δείτε το Linux for SPARCProcessors FAQ για πλήρεις πληροφορίες.

2.1.2.1. Ρύθμιση της Μνήμης

Μερικοί παλιότεροι σταθμοί εργασίας, κυρίως οι Sun IPX και Sun IPC έχουν θήκες μνήμης που βρίσκονται σε συγκεκριμένες τοποθεσίες στη φυσική μνήμη. Κατά συνέπεια αν δεν συμπληρωθούν οι θέσεις αυτές θα υπάρχουν κενά στον χώρο της φυσικής μνήμης. O πυρήνας του Linux απαιτεί ένα συνεχόμενο μπλοκ μνήμης για το φόρτωμα του πυρήνα και του αρχικού δίσκου μνήμης RAM. Αν αυτό δεν είναι διαθέσιμο, θα προκύψει ένα σφάλμα τύπου “Data Access Exception”.

Θα πρέπει λοιπόν να ρυθμίσετε την μνήμη ώστε το χαμηλότερο μπλοκ μνήμης να είναι συνεχόμενο για τουλάχιστον 8ΜΒ. Στα συστήματα IPX και IPC που αναφέραμε παραπάνω, θήκες μνήμης αντιστιχοίζονται στα όρια των 16ΜΒ. Στην ουσία αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχετε ένα αρκετά μεγάλο SIMM στην θήκη μηδέν για να χωρέσει τον πυρήνα και την αρχική RAMdisk.Στην περίπτωση αυτή τα 4ΜΒ δεν είναι αρκετά.

Παράδειγμα: Σε ένα σύστημα Sun IPX έχετε ένα τσιπ SIMM 16MB και ένα 4MB. Yπάρχουν τέσσερις θήκες SIMM (0,1,2,3). [H θήκη μηδέν είναι η πιο απομακρυσμένη από τους συνδέσμους SBUS]. Θα πρέπει λοιπόν να εγκαταστήσετε τo τσιπ SIMM των 16ΜΒ στην θήκη 0, οπότε συνίσταται να εγκαταστήσετε την SIMM των 4ΜΒ στην θήκη 2.

2.1.2.2. Ρύθμιση Γραφικών

Ειδικά στην περίπτωση παλιότερων σταθμών εργασίας Sun, είναι πολύ συνηθισμένο να υπάρχει πάνω στην μητρική ένας framebuffer που στην συνέχεια αντικαταστήθηκε (για παράδειγμα το bwtwo σε ένα sun IPC) και μια κάρτα SBUS που πιθανόν να περιέχει έναν μεταγενέστερα επιταχυνόμενο buffer που έχει μπει σε μια υποδοχή SBUS. Κάτω από το Solaris/SunOS αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα καθώς και οι δυο κάρτες αναγνωρίζονται από την αρχή κανονικά.

Στο Linux όμως αυτό μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα γιατί η οθόνη εκκίνησης PROM μπορεί να βγάλει την έξοδό της σε αυτήν την επιπρόσθετη κάρτα ενώ τα μηνύματα εκκίνησης του πυρήνα του Linux να βγαίνουν στην αρχική κάρτα framebuffer που βρίσκεται στην μητρική, μην αφήνοντας έτσι μηνύματα λαθους στην οθόνη και εμφανίζοντας το μηχάνημα σαν να έχει κολλήσει στην φάση φόρτωσης της RAMdisk.

Για να αποφύγετε αυτό το πρόβλημα, συνδέστε την οθόνη (αν απαιτείται) στην κάρτα οθόνης με την χαμηλότερα αριθμημένη υποδοχή SBUS (στην μητρική η κάρτα μετράει πιο κάτω από τις εξωτερικές υποδοχές). Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια σειριακή κονσόλα.

2.1.3. Κάρτα Γραφικών

Η υποστήριξη που παρέχει το Debian για γραφικά interface καθορίζεται από την υποκείμενη υποστήριξη που υπάρχει στο σύστημα Χ11 του XFree86. Οι περισσότερες κάρτες οθόνης AGP, PCI και PCIe δουλεύουν με το XFree86. Λεπτομέρειες για τις υποστηριζόμενες κάρτες γραφικών, bus (διαγωγούς), οθόνες και συσκευές pointing μπορούν να βρεθούν στο http://www.xfree86.org/. Το Debian 3.1 έρχεται με την έκδοση 4.3.0 του XFree86.

2.1.4. Πολλαπλοί Επεξεργαστές

Υποστήριξη για πολλούς επεξεργαστές — γνωστή και σαν “συμμετρική πολυ-επεξεργασία” ή SMP — υπάρχει για την αρχιτεκτονική αυτή. Όμως ο καθορισμένος πυρήνας του Debian 3.1 δεν έχει υποστήριξη για SMP. Αυτό δεν είναι αποτρεπτικό για την εγκατάσταση, αφού ο κανονικός πυρήνας χωρίς υποστήριξη SMP μπορεί να εκκινήσει σε πολυεπεξεργαστικά συστήματα. Απλά ο πυρήνας στην περίπτωση αυτή θα χρησιμοποιήσει μόνο τον πρώτο επεξεργαστή.

Για να αξιοποιήσετε τους επιπλέον επεξεργαστές, θα πρέπει να αντικαταστήσετε τον προκαθορισμένο πυρήνα του Debian. Μπορείτε να βρείτε μια συζήτηση του πώς να το κάνετε αυτό στο ÔìÞìá 8.4, “Χτίσιμο ενός καινούριου πυρήνα”. Προς το παρόν (με την έκδοση του πυρήνα 2.4.27) ο τρόπος για να ενεργοποιήσετε την συμμετρική πολυεπεξεργασία (SMP) είναι επιλέγοντας “Symmetric multi-processing support” στην ενότητα “General setup” των ρυθμίσεων του πυρήνα.