2.6. Maquinari per a la connexió de xarxes

Les següents targetes d'interfície de xarxa (NIC) funcionen directament amb el nucli arrencable:

Les següents targetes d'interfície de xarxa funcionen com a mòduls. Es poden habilitar després de la instal·lació dels controladors. Amb tot, gràcies a l'OpenPROM, hauríeu de poder arrencar amb aquests dispositius: