2.6. Υλικό Δικτυακής Σύνδεσης

Οι ακόλουθοι τύποι κάρτας δικτύου (NIC) υποστηρίζονται κατευθείαν από τον εκκινήσιμο πυρήνα:

Οι παρακάτω κάρτες δικτύου υποστηρίζοντται σαν αρθρώματα. Μπορούν να ενεργοποιηθούν από τη στιγμή που οι οδηγοί έχουν εγκατασταθεί κατά την αρχική ρύθμιση. Παρόλα αυτά, χάρη στην "μαγεία" του OpenPROM, μπορείτε να εκκινήσετε άμεσα από τις παρακάτω συσκευές: