3.5. Preparticionament per sistemes multi-arrencada

Quan es parla de particionar el vostre disc es refereix a el fet de dividir el vostre disc en seccions. Cada secció és independent de les altres. És bastant similar a posar murs dins d'una casa; si afegiu mobles a una habitació, no afectarà a les altres habitacions.

Si ja teniu un sistema operatiu al vostre sistema i voleu afegir Linux al mateix disc, necessitareu reparticionar el disc. Debian necessita de les seves particions pròpies al disc. No es pot instal·lar a particions Windows o MacOS. Es poden compartir algunes particions amb altres sistemes Linux, però no es descriu ací. Com a mínim necessitareu una partició dedicada per l'arrel de Debian.

Podeu trobar informació de la configuració de la vostra partició utilitzant una eina de particionament pel vostre sistema operatiu . Les eines de particionament sempre donen un mecanisme per mostrar les particions existents sense fer canvis.

En general, canviar una partició que ja conté un sistema de fitxers, suposa esborrar tota la informació que hi tingui. Així sempre hauríeu de fer copies de seguretat abans de reparticionar. Utilitzant l'analogia de la casa, és millor si canvieu tots els mobles fora de la casa abans de moure una paret pel risc que hi ha de destruir-ho tot.

Si el vostre ordinador té més d'un disc dur, podria ser que volguéssiu dedicar un disc complet a Debian. Si és així, no necessitareu particionar el disc abans d'arrencar el sistema d'instal·lació; l'instal·lador inclou un programa de particionament que pot fer-ho molt bé.

Si la vostra màquina tan sols té un disc dur, i voleu canviar completament el sistema operatiu actual per Debian GNU/Linux, també podeu esperar a particionar a un dels passos del procés d'instal·lació (Secció 6.3.2.1, “Particionant els discs”), desprès d'haver arrencat el sistema d'instal·lació. Per altra banda açò tan sols funciona si penseu arrencar l'instal·lador des de cintes, CD-ROM o fitxers a una màquina connectada. Penseu: si arrenqueu des de fitxers que són al disc dur, i particioneu el mateix disc sense el sistema d'instal·lació, us esborrarà els fitxers d'arrencada, així que la vostra esperança serà que tot funcione bé a la primera. Com a mínim, en aquesta cas, assegureu-vos de tenir els mitjans alternatius per reviure la vostra màquina des de cintes o CD-ROM d'instal·lació del sistema original.

Si la vostra màquina ja té particions fetes, i té espai suficient esborrant o afegint noves particions, aleshores també podeu esperar a particionar amb el programa que porta l'instal·lador de Debian. Hauríeu de llegir encara els materials següents, ja que podeu trobar circumstàncies especials, com l'ordre de les particions existents dins el mapa de particions, que obliga a que particioneu abans de instal·lar de tota manera.

Si cap dels cassos anteriors són aplicables, aleshores necessitareu particionar el vostre disc abans d'iniciar la instal·lació per crear l'espai particionable per a Debian. Si alguna de les particions són propietàries d'un altre sistema operatiu, hauríeu de crear aquelles particions utilitzant el programes de particionament del sistema operatiu nadiu. Us recomanem que no intenteu crear les particions de Debian GNU/Linux utilitzant les eines d'un altre sistema operatiu. En comptes d'això, hauríeu de crear les particions del sistema operatiu nadiu que voleu mantenir.

Si aneu a instal·lar més d'un sistema operatiu a la mateixa màquina, hauríeu d'instal·lar tots els altres sistemes abans de fer la instal·lació de Linux. La instal·lació del Windows i altres SO destruirà l'arrencada del Linux, o us animarà a formatar les particions no natives.

Es pot recuperar el sistema desprès d'una d'aquestes accions, però si instal·leu primer el sistema nadiu, no patireu aquest problema.

Si teniu ja un disc dur amb una partició (una configuració prou comuna als ordinadors de taula), i voleu disposar de multiarrencada amb el sistema operatiu nadiu i Debian, necessitareu:

  1. Fer còpia de seguretat de tot el que hi ha a l'ordinador.

  2. Arrencar des de mitjà d'instal·lació del sistema operatiu nadiu com els CD-ROM o cintes.

  3. Utilitzar les eines de particionament natives per crear les particions del sistema operatiu nadiu. Deixeu un lloc buit per la partició o espai buit per Debian GNU/Linux.

  4. Instal·lar el sistema operatiu nadiu a la seva nova partició.

  5. Arrencar al vostre sistema nadiu per verificar que tot és correcte i arrenqueu els fitxers d'arrencada de l'instal·lador de Debian.

  6. Arrenque l'instal·lador de Debian per continuar la instal·lació de Debian.

3.5.1. Particionament des de SunOS

Es pot perfectament particionar des de SunOS, de fet, si voleu executar SunOS i Debian a la mateixa màquina, es recomana que particioneu utilitzant SunOS abans de instal·lar Debian. El nucli de Linux entén les etiquetes de Sun, així que no tindreu problemes. Tan sols assegureu-vos de deixar l'espai necessari per la partició arrel de Debian dins de l'àrea d'1 GiB del disc d'arrencada. Podeu també posar la imatge del nucli a una partició UFS si això és més fàcil que posar-ho a la partició arrel. SILO suporta arrencar Linux i SunOS des de particions EXT2 (Linux), UFS (SunOS), romfs i iso9660 (CDROM).

3.5.2. Particionament de Linux o altre SO

Igual dóna el sistema que esteu particionant, assegureu-vos de crear una “etiqueta de disc Sun” al vostre disc d'arrencada. Aquest és l'únic tipus de esquema de particions que entén la PROM OpenBoot, així que és l'únic esquema des del qual podeu arrencar. Al fdisk, s'utilitza la tecla s per crear les etiquetes de disc de Sun. Tan sols necessiteu fer-ho a discs que no tenen encara la etiqueta de Sun. Si utilitzeu un disc que abans s'ha formatat utilitzant un PC (o qualsevol altra arquitectura) necessitareu crear una nova etiqueta de disc, o possiblement tindreu problemes amb la geometria del disc.

Possiblement utilitzareu SILO com a carregador (el programa xicotet que executa el nucli del sistema operatiu). SILO té alguns requeriments tan per la mida de les particions com per la seva posició; vegeu Apèndix B, Particionant per a Debian.