3.6. Ρύθμιση του Υλικού και του Λειτουργικού συστήματος πριν την εγκατάσταση

Η ενότητα αυτή θα σας καθοδηγήσει στην ρύθμιση του υλικού σας πριν την εγκατάσταση αν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο πριν εγκαταστήσετε το Debian.Αυτό περιλάμβάνει τον έλεγχο και και πιθανά την αλλαγή κάποιων ρυθμίσεων στο firmware του συστήματός σας. Το “firmware” είναι το βασικό λογισμικό που χρησιμοποιείται από το υλικό του υπολογιστή και η πιο κρίσιμη επίκληση του είναι κατά τη διαδικασία της πρώτης εκκίνησης (bootstrap) μετά το άνοιγμα του υπολογιστή. Γνωστά προβλήματα που επηρρεάζουν την αξιοπιστία του Debian GNU/Linux στο σύστημά σας επίσης τονίζονται.

3.6.1. Κλήση του OpenBoot

To OpenBoot παρέχει τις βασικές λειτουργίες που απαιτούνται για την εκκίνηση στην αρχιτεκτονική SPARC Αυτό είναι ανάλογο της λειτουργίας του BIOS στην αρχιτεκτονική x86.αλλά μάλλον πολύ καλλίτερο. Οι PROM εκκίνησης της Sun έχουν ενσωματωμένον έναν μεταφραστή forth που σας επιτρέπουν να κάνετε αρκετά πράγματα με το μηχάνημά σας όπως διαγνωστικά, απλά scripts κλπ.

Για να μπείτε στο προτρεπτικό εκκίνησης πρέπει να κρατήσετε κάτω το πλήκτρο Stop (σε πληκτρολόγια παλιότερου τύπου 4 χρησιμοποιήστε το πλήκτρο L1, αν έχετε έναν προσαρμοστή πληκτρολογίου PC χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Break) και πιέστε το πλήκτρο A. Η PROM εκκίνησης θα σας δώσει ένα προτρεπτικό ok ή >. Είναι προτιμότερο να έχετε ένα προτρεπτικό ok. Αν λοιπόν δείτε το παλιότερο προτρεπτικό πατήστε nγια να δείτε αυτό του νεώτερου τύπου.

Αν χρησιμοποιείτε μια σειριακή κονσόλα, στείλτε ένα break στο μηχάνημα. Με το Minicom, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Ctrl-A F, με το cu, πατήστε Enter,και μετά %~break.Συμβουλευτείτε την τεκμηρίωση του προσομοιωτή τερματικού που έχετε αν χρησιμοποιείτε κάποιο διαφορετικό πρόγραμμα.

3.6.2. Επιλογή συσκευής εκκίνησης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το OpenBoot για να εκκινήσετε από συγκεκριμένες συσκευές και να αλλάξετε την προκαθορισμένη συσκευή εκκίνησης. Πρέπει όμως να ξέρετε μερικές λεπτομέρειες για τα ονόματα των συσκευών στο OpenBoot. Είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι στο Linux όπως περιγράφεται στην ενότητα ÔìÞìá B.4, “Ονόματα συσκευών στο Linux”. Επίσης η εντολη που χρησιμοποιείται αλλάζει λίγο ανάλογα με την έκδοση του OpenBoot που έχετε. Περισσότερες πληροφορίες για το OpenBoot μπορείτε να βρείτε στο Sun OpenBoot Reference.

Τυπικά, με τις νεώτερες εκδόσεις του OpenBoot μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συσκευές όπως “floppy”, “cdrom”, “net”, “disk”, ή “disk2”. με την προφανή ερμηνεία. Η συσκευή “net” είναι για εκκίνηση από το δίκτυο. Επιπρόσθετα, η ονομασία της συσκευής ,μπορεί να προσδιορίσει μια συγκεκριμένη κατάτμηση ενός δίσκου για εκκίνηση, όπως “disk2:a” για να ξεκινήσετε από τον δεύτερο δίσκο disk2, πρώτη κατάτμηση.Τα πλήρη ονόματα συσκευών στο OpenBoot έχουν την μορφή

driver-name@
unit-address:
device-arguments

. Σε παλιότερες εκδόσεις του OpenBoot, η ονομασία είναι λίγο διαφορετική: η δισκέττα λέγεται “/fd” και οι συσκευές SCSI δίσκων είναι της μορφής “sd(controller, disk-target-id, disk-lun)”. Η εντολή show-devs σε νεώτερες εκδόσεις του OpenBoot είναι χρήσιμη για να βλέπετε τις συσκευές που είναι ήδη ρυθμισμένες. Για πλήρεις πληροφορίες, άσχετα από την έκδοση, δείτε το Sun OpenBoot Reference.

Για να εκκινήσετε από μια συγκεκριμένη συσκευή χρησιμοποιήστε την εντολή boot device. Μπορείτε να κάνετε την συμπεριφορά αυτή την προκαθορισμένη χρησιμοποιώντας την εντολή setenv. Όμως το όνομα της μεταβλητής που πρέπει να ρυθμίσετε έχει αλλάξει μεταξύ των διαφορετικών εκδόσεις του OpenBoot. Στο OpenBoot 1.x χρησιμοποιήστε την εντολή setenv boot-device device. Σημειώστε ότι μπορείτε να κάνετε τη ρύθμιση αυτή και με την εντολή eeprom στο Solaris ή με την τροποποίηση των κατάλληλων αρχείων στο /proc/openprom/options/, για παράδειγμα στο Linux

# echo disk1:1 > /proc/openprom/options/boot-device

και στο Solaris:

eeprom boot-device=disk1:1 

3.6.3. Ζητήματα που θα πρέπει να προσέξετε για το υλικό

Πολλοί άνθρωποι προσπάθησαν να λειτουργήσουν την CPU των 90 MHz στα 100 κοκ. Μερικές φορές αυτό δουλέυει, αλλά είναι πολύ ευαίσθητα εξαρτώμενο από την θερμοκρασία και άλλους παράγοντες και μπορεί στην ουσία να καταστρέψει το μηχάνημά σας. Ένας από τους συγγραφείς του κειμένου αυτού υπερ-χρόνισε (over-clocked ) το σύστημά του για έναν ολόκληρο χρόνο αλλά στη συνέχεια το σύστημα άρχισε να τερματίζει το πρόγραμμα gcc με ένα μη αναμενόμενο σήμα κι ενώ έκανε την μεταγλώττιση του πυρήνα. Κατεβάζοντας την συχνότητα της CPU πίσω στην κανονική της τιμή έλυσε το πρόβλημα.

Ο μεταγλωττιστής gcc είναι συνήθως το πρώτο πράγμα που αρχίζει να παγώνει εξαιτίας κάποιων κακών τμημάτων μνήμης (ή άλλων προβλημάτων υλικού που αλλάζουν δεδομένα κατά μη προβλέψιμο τρόπο) κι αυτό γιατί φτιάχνει τεράστιες δομές από δεδομένα τα οποία διατρέχει επανειλημμένα.Ένα σφάλμα στις δομές αυτές θα το αναγκάσει να εκτελέσει μια μη νόμιμη εντολή/οδηγία ή να προσπαθήσει να προσβεί μια ανύπαρκτη διεύθυνση μνήμης. Το σύμπτωμα αυτής της κατάστασης είναι το σταμάτημα του προγράμματος gcc από ένα απρόσμενο σήμα.

3.6.3.1. Περισσότερη μνήμη από 64 MB

Ο πυρήνας του Linux δεν μπορεί πάντα να ανιχνεύσει πόση μνήμη RAM έχετε. Αν συμβαίνει αυτό κοιτάξτε στην ενότητα ÔìÞìá 5.2, “Παράμετροι εκκίνησης”.