4.3. Γράφοντας Δισκέτες από Είδωλα Δισκετών

Εκκινήσιμες δισκέττες χρησιμοποιούνται γενικά σαν τελευταία λύση για την εκκίνηση του εγκαταστάτη σε συστήματα που δεν μπορούν να ξεκινήσουν από ένα CD ή από άλλο μέσο.

Τα είδωλα δισκετών είναι αρχεία που περιέχουν το πλήρες περιεχόμενο μιας δισκέττας σε rawμορφή. Τέτοια είδωλα, όπως ένα boot.img, δεν μπορούν απλά να αντιγραφούν σε έναν οδηγό δισκέττας. Απαιτείται η χρήση ενός ειδικού προγράμματος για να γραφεί ένα αρχείο ειδώλου σε δισκέττα σε raw κατάσταση απαιτείται η χρήση ενός ειδικού προγράμματος. Κι αυτό γιατί οι εικόνες αυτές είναι raw αναπαραστάσεις της δισκέττας. Απαιτείται να δημιουργηθεί ένα αντίγραφο τομέα των δεδομένων από το αρχείο στη δισκέττα.

Υπάρχουν διαφορετικές τεχνικές για τη δημιουργία δισκεττών από είδωλα δισκεττών, που εξαρτώνται από την πλατφόρμα σας. Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς να δημιουργήσετε δισκέττες από είδωλα δισκεττών σε διαφορετικές πλατφόρμες.

Ανεξάρτητα από τη μέθοδο που θα χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία των δισκεττών σας, θα πρέπει να θυμηθείτε να εφαρμόσετε το κουμπί της προστασίας εγγραφής, μετά την εγγραφή τους, ώστε να σιγουρευτείτε ότι δεν θα καταστραφούν από αμέλεια.

4.3.1. Γράφοντας Είδωλα Δισκεττών από ένα σύστημα Linux ή Unix

Για να γράψετε ένα είδωλο δισκέττας σε δισκέττα, πιθανόν να χρειαστείτε πρόσβαση σαν χρήστης root στο σύστημα. Τοποθετήστε μια καλή, κενή δισκέττα στον οδηγό. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε την εντολή

dd if=file of=/dev/fd0 bs=1024 conv=sync ; sync

όπου file είναι ένα από τα αρχεία των ειδώλων δείτε ÔìÞìá 4.2, “Λήψη Αρχείων από τους Κατοπτριστές αρχείων του Debian” για το τι μπορεί να είναι το αρχείο file). Το /dev/fd0 είναι ένα κοινά χρησιμοποιούμενο όνομα για μια συσκευή δισκέττας, που μπορεί να είναι διαφορετικό στο σταθμό εργασίας σας (στο Solaris, είναι /dev/fd/0).Η εντολή μπορεί να επιστρέψει στο προτρεπτικό (prompt) πριν να ολοκληρωθεί από το Unix η εγγραφή της δισκέττας, οπότε θα πρέπει να κοιτάξετε για τη φωτεινή ένδειξη του "δισκου σε λειτουργία" και βεβαιωθείτε ότι αυτό έχει σβήσει και ότι η δισκέττα έχει σταματήσει να περιστρέφεται πριν να την απομακρύνετε από τη συσκευή. Σε κάποια συστήματα θα πρέπει να τρέξετε μια εντολή για την εξαγωγή της δισκέττας από τη συσκευή. (στο Solaris, χρησιμοποιήστε eject, δείτε την σελίδα οδηγιών χρήσης) .

Κάποια συστήματα προσπαθούν να προσαρτήσουν αυτόματα μια δισκέττα όταν την τοποθετείτε στη συσκευή. Πιθανόν να πρέπει να απενεργοποιήσετε το χαρακτηριστικό αυτό πριν να σας επιτρέψει ο σταθμός εργασίας σας να γράψετε μια δισκέττα σε raw μορφή. Δυστυχώς, το πώς θα το πετύχετε αυτό αλλάζει ανάλογα με το λειτουργικό σύστημά σας.. Στο Solaris, μπορείτε να "παίξετε" με τη διαχείριση των δίσκων για να έχετε raw πρόσβαση στη δισκέττα. Πρώτα, σιγουρευτείτε ότι η δισκέττα προσαρτάται αυτόματα (χρησιμοποιώντας την εντολή volcheck ή την ισοδύναμή της στο διαχειριστή αρχείων). Μετά χρησιμοποιήστε μια εντολή dd του τύπου που είδαμε παραπάνω αντικαθιστώντας απλά το όνομα της συσκευής /dev/fd0 με το /vol/rdsk/floppy_name, όπου floppy_name είναι το όνομα που δόθηκε στη δισκέττα κατά την μορφοποίησή της (δισκέττες χωρίς μια τέτοια ονομασία παίρνουν εξ ορισμού το όνομα unnamed_floppy). Για άλλα συστήματα ρωτήστε τον διαχειριστή του συστήματός σας.

4.3.2. Γράφοντας είδωλα δισκεττών σε DOS, Windows, ή OS/2

Αν έχετε πρόσβαση σε ένα μηχάνημα i386, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα παρακάτω προγράμματα για να αντιγράψετε τις εικόνες στις δισκέττες.

Τα προγράμματα rawrite1 και rawrite2 μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το MS-DOS. Για να χρησιμοποιήσετε τα προγράμματα αυτά πρώτα σιγουρευτείτε ότι έχετε εκκινήσει σε DOS. Προσπαθήστε να τα χρησιμοποιήσετε μέσα από ένα παράθυρο DOS στα Windows, καθώς ένα διπλό κλικ στα προγράμματα αυτά από τον Windows Explorer δεν αναμένεται να δουλέψει.

Το πρόγραμμα rwwrtwin τρέχει σε Windows 95, NT, 98, 2000, ME, XP και πιθανά μεταγενέστερες εκδόσεις. Για να το χρησιμοποιήσετε θα πρέπει να αποσυμπιέσετε την βιβλιοθήκη diskio.dll στον ίδιο κατάλογο.

Τα εργαλεία αυτά μπορούν να βρεθούν στα επίσημα CD-ROM του Debian και κάτω από τον κατάλογο /tools.