Capítol 5. Arrencada del sistema d'instal·lació

Sumari

5.1. Arrencada de l'instal·lador en l'arquitectura SPARC
5.1.1. Arrencada amb el TFTP
5.1.2. Arrencada des d'un CD-ROM
5.1.3. Arrencada des de disquets
5.1.4. Missatges del IDPROM
5.2. Paràmetres d'arrencada
5.2.1. Paràmetres de l'instal·lador de Debian
5.3. Resolució de problemes del procés d'instal·lació
5.3.1. Fiabilitat dels disquets
5.3.2. Configuració de l'arrencada
5.3.3. Com interpretar els missatges del nucli durant l'arrencada
5.3.4. Informes d'error
5.3.5. Emissió d'informes d'error