5.1. Arrencada de l'instal·lador en l'arquitectura SPARC

5.1.1. Arrencada amb el TFTP

Per arrencar des de la xarxa necessitareu una connexió i un servidor d'arrencada de xarxa TFTP (DHCP, RARP o BOOTP).

El mètode d'instal·lació per suportar l'arrencada de la xarxa és descriu a Secció 4.4, “Preparació dels fitxers per a l'arrencada en xarxa TFTP”.

A màquines amb OpenBoot, simplement entreu al monitor d'arrencada a la màquina que s'està instal·lant (vegeu Secció 3.6.1, “Invocant OpenBoot”). Utilitzeu l'ordre boot net per arrencar des d'un servidor TFTP i RARP, o proveu boot net:bootp o boot net:dhcp per arrencar des d'un servidor TFTP i BOOTP o DHCP. Algunes revisions antigues d'OpenBoot necessiten utilitzar el nom del dispositiu, com boot le(); aquests probablement no suporten BOOTP ni DHCP.

5.1.2. Arrencada des d'un CD-ROM

La manera més fàcil per a la majoria de la gent serà utilitzar un conjunt de CD de Debian. Si disposeu d'un conjunt de CD i el vostre ordinador permet arrencar directament des del CD, fantàstic! Només inseriu el CD, reinicieu l'ordinador i passeu al següent capítol.

Recordeu que alguns dispositius de CD poden necessitar controladors especials i pot ser que aquests no siguin accessibles en els primers passos de la instal·lació. Si el mètode estàndard d'arrencada des d'un CD no us funciona al vostre ordinador, torneu a repassar el capítol i pareu atenció a la utilització de nuclis i mètodes d'instal·lació alternatius que probablement us funcionin.

Tot i que no pugueu arrencar des d'un CD, probablement podeu utilitzar-lo per instal·lar els components del sistema debian i qualsevol paquet. Simplement heu d'arrencar utilitzant un altre mitjà com podria ser un disc. A l'hora d'instal·lar el sistema operatiu, el sistema base i qualsevol paquet addicional, enllaceu el sistema d'instal·lació amb el dispositiu CD-ROM.

Si teniu problemes en l'arrencada, vegeu Secció 5.3, “Resolució de problemes del procés d'instal·lació”.

La major part de les versions d'OpenBoot suporten l'ordre boot cdrom que és un àlies per arrencar des del dispositiu SCSI amb ID 6 (o el màster del secundari a sistemes basats en IDE). Pot ser haureu d'utilitzar el nom del dispositiu actual per les versions d'OpenBoot velles què no suporten aquesta ordre especial. Adoneu-vos que els mateixos problemes s'han informat que els tenen els sistemes sun4m (ex. Sparc 10s i Sparc 20s) arrencant des de CD-ROM.

5.1.3. Arrencada des de disquets

Per arrencar des de disquet a un Sparc, utilitzeu

Stop-A -> OpenBoot: "boot floppy"

Aneu en compte que la nova arquitectura Sun4u (ultra) no suporta l'arrencada des de disquet. Un missatge d'error típic és Bad magic number in disk label - Can't open disk label package. A més, uns quants dels models de Sun4c (com els IPX) no suporten les imatges comprimides que es troben als discs, així que tampoc estan suportats.

Alguns Sparc (ex. Ultra 10) tenen un error OBP que els impedeix arrencar (en comptes de no suportar arrencar completament). La actualització OBP es pot descarregar des de http://sunsolve.sun.com com a producte amb ID 106121.

Si esteu arrencant des de disquet, i veieu missatges com aquest

Fatal error: Cannot read partition
Illegal or malformed device name

aleshores és possible que que l'arrencada des de disquet simplement no està suportada a la vostra màquina.

5.1.4. Missatges del IDPROM

Si no podeu arrencar perquè teniu missatges que informen d'un problema amb el “IDPROM”, aleshores és possible que la vostra pila de la NVRAM, que conté la informació de la configuració del vostre firmware, s'haja esgotat. Vegeu Sun NVRAM FAQ per obtenir més informació.