[ předchozí ] [ Souhrn ] [ Autorská práva ] [ Obsah ] [ další ]

Instalace systému Debian GNU/Linux 2.1 na architektuře Alpha - Kapitola 2
Požadavky na počítač


Tato část obsahuje informace o hardwarových požadavcích distribuce. Najdete zde také odkazy na další informace o zařízeních podporovaných Linuxem.


2.1 Podporovaná zařízení

Debian neklade na hardware jiná omezení než ta, která jsou dána jádrem Linuxu a programy GNU. Tedy na libovolné počítačové architektuře, na kterou bylo přeneseno jádro Linuxu, knihovna libc, překladač gcc atd., a pro kterou existuje port Debianu, můžete nainstalovat Debian.

Existují nicméně omezení, jaká zařízení jsou podporována v naší sadě zaváděcích disket. Některé z platform, na kterých Linux funguje, nejsou přímo podporovány našimi zaváděcími disky. Pokud nastane tato situace, můžete si připravit vlastní disketu nebo vyzkoušet síťovou instalaci.

Nebudeme se snažit popsat všechny podporované konfigurace pro architekturu Alpha, zaměříme se na obecné informace a uvedeme odkazy na doplňujíci dokumentaci.


2.1.1 Podporované počítačové architektury

Debian 2.1 podporuje čtyri počítačové architektury: Intel x86, počítače na bázi procesorů Motorola 680x0 jako Atari, Amiga a Macintosh, dále počítače s procesory DEC Alpha a SPARC. Odkazujeme se k nim postupně jako i386, m68k, alpha a sparc.

Tato verze dokumentu se zabývá instalací na architektuře alpha. Pro ostatní architektury jsou návody zvlášť.


2.1.2 Procesor, motherboard a grafický výstup

Complete information regarding supported DEC Alphas can be found at Linux Alpha HOWTO. The purpose of this section is to describe the sub-architectures supposed by the boot disks.

Alpha stations are grouped into sub-architectures because there are a number of generations of motherboard and supporting chip-sets. Different sub-architectures often have radically different engineering and capabilities. Therefore, the process of installing and, more to the point, booting, can vary from system to system.

The following table lists the sub-architectures supported by the Debian installation system. The table also indicates the code name for these sub-architectures. You'll need to know this code name when you actually begin the installation process:

   Family/Model           Code Name
   =============          =========
   ALPHAbook 1           book1
   
   ALCOR              
    AS 600             alcor
    AS 500 5/3xx          alcor
    AS 500 5/5xx          alcor
    XL-300/366/433         xlt  (( less sure than usual ))
   
   AVANTI
    AS 200 4/*           avanti
    AS 205 4/*           avanti
    AS 250 4/*           avanti
    AS 255 4/*           avanti
    AS 300 4/*           avanti
    AS 400 4/*           avanti
   
   EB164              eb164  (( huh? family or model or both? ))
    AlphaPC164           pc164
    AlphaPC164-LX         lx164
    AlphaPC164-SX         sx164
   
   EB64+          
    EB64+             eb64p
    AlphaPC64           cabriolet
    AlphaPCI-64          cabriolet
   
   EB66               eb66
   
   EB66+              eb66p
   
   JENSEN
    DECpc 150           jensen
    DEC 2000 Model 300       jensen
   
   MIKASA
    AS 1000 4/xxx         mikasa
    AS 1000 5/xxx         mikasa
   
   NONAME
    AXPpci33            noname
    UDB              noname
   
   NORITAKE (( less sure than usual, is the 4 or 5 line or both supported? ))
    AS 1000A 4/xxx         noritake
    AS 1000A 5/xxx         noritake
    AS 600A 5/xxx         noritake
    AS 800 5/xxx          noritake
   
   Personal Workstation
    PWS 433a or 433au       miata
    PWS 500a or 500au       miata
    PWS 600a or 600au       miata
   
   RUFFIAN
    Deskstation RPX164-2      ruffian
    Samsung AlphaPC164-UX/BX    ruffian
   
   SABLE
    AS 2100 4/xxx         sable
    AS 2000 4/xxx         sable
    AS 2100 5/xxx         sable-g
    AS 2000 5/xxx         sable-g
   
   TAKARA              takara
   
   XL
    XL-233/266           xl

Different Alpha sub-architectures have different methods of bootstrapping: MILO, or SRM. Some sub-architectures may use both; most use either one or the other. You'll need to determine which bootstrapping method your sub-architecture uses; it will make a different below.

   Code Name  Bootstrap Method
   =========  ================
   alcor    MILO       SRM capable, but not supported by Debian
   avanti    MILO       SRM capable, but not supported by Debian
   book1    SRM
   cabriolet  SRM        MILO capable, but not supported by Debian
   eb164    MILO
   eb64p    MILO
   eb66     MILO
   eb66p    MILO
   jensen    SRM
   lx164    MILO
   miata    MILO, SRM as miata-s
   mikasa    SRM
   noname    MILO
   noritake   SRM        MILO capable, but not supported by Debian
   pc164    MILO
   ruffian   MILO
   sable    SRM
   sable-g   SRM
   sx164    MILO
   takara    MILO
   xl      MILO
   xlt     MILO


2.1.3 Více procesorů

Tato architektura umožňuje využití více procesorů - tzv. symetrický multiprocesing SMP. Standardní jádro v distribuci Debian 2.1 podporu SMP nezahrnuje. Může to pro Vás znamenat práci navíc, ale nemělo by to zabránit instalaci. Jádro bez podpory multiprocesingu funguje i na systému s více procesory, systém bude využívat pouze jeden procesor.

Pro využití více než jednoho procesoru budete muset nahradit jádro operačního systému. Postup je v Kompilace nového jádra, Oddíl 8.4. Pro jádro (kernel verze 2.0.35) podpory SMP docílíte odstraněním komentáře na řádce s SMP = 1 v hlavním souboru Makefile ve zdrojovém stromu. Budete-li jádro kompilovat na víceprocesorovém systému, přečtěte si dokumentaci k přepínači -j v manuálu příkazu make(1).


2.2 Postupy při instalaci Debianu

Instalaci Debianu lze provést z disket, CD, pevného disku nebo síťově. Během jedné instalace můžete kombinovat tyto metody, podrobněji to rozebírá Postupy při instalaci Debianu, Kapitola 5.

Instalace z disket je častá volba, i když nejméně pohodlná. Často je nutné provést první natažení systému z Rescue Floppy. Potřebujete pouze disketovou jednotku s kapacitou 1440 kB.

Některé architektury umožňují instalaci z CD. Na počítačích s možností natažení systému z CD mechaniky se lze při instalaci vyhnout použití disket. I v případě, že systém nejde zavést přímo z CD, můžete využít CD-ROM po prvotním zavedení systému z jiného média Instalace z CD-ROM, Oddíl 5.5.

Máte možnost instalovat z pevného disku. V případě, že na jiném oddílu na disku, než kam chcete Linux instalovat, je dostatek místa, jde jistě o dobrou volbu. Některé platformy mají programy, které spustí instalaci (např. z operačního systému AmigaOS).

Poslední eventualitou je síťová instalace, pro kterou se využívá NFS. Po instalaci základního systému můžete pro dokončení instalace využít libovolný síťový protokol jako jsou FTP, HTTP nebo NFS. Toto platí i pro připojení přes PPP.

Podrobnější popis a rady týkající se výběru vhodné metody instalace jsou v Postupy při instalaci Debianu, Kapitola 5. Dočtěte tuto část a ujistěte se, že zařízení, ze kterého se chystáte zavést systém a provést instalaci, jsou podporována v instalaci Debianu.


2.2.1 Podporovaná datová média

Zaváděcí disky Debianu obsahují jádro s velkým množstvím ovladačů, aby fungovaly na co nejširší škále počítačů. Takto připravené jádro je zbytečně velké pro běžné použití, Podívejte se na návod Kompilace nového jádra, Oddíl 8.4, jak si připravit vlastní jádro. Podpora mnoha zařízení na instalačních discích je žádoucí pro snadnou instalaci na libovolném systému. ALPHA-TODO -- storage systems supported by linux but not supported by boot disks


2.3 Požadavky na paměť a diskový prostor

Instalaci lze provést s minimálně 5MB paměti a 35MB prostoru na disku. Pokud chcete nainstalovat standardní část distribuce se systémem X window System a vývojovým prostředím, budete potřebovat alespoň 300 MB, pro víceméně úplnou instalaci je třeba kolem 600 MB. Abyste nainstalovali naprosto všechny balíky, musíte mít asi 2 GB volného místa. Ve skutečnosti nainstalovat všechny balíky nemá smysl, neboť některé z nich nelze mít na systému zároveň.


2.4 Ostatní zařízení

V Linuxu můžete používat různé vybavení jako myš, tiskárnu, scanner, modem, síťovou kartu, zařízení PCMCIA. Žádné z nich není nutné při instalaci. Tato kapitola obsahuje seznam zařízení, které systém při instalaci neumí obsluhovat, ačkoli obecně v Linuxu podporována být mohou. ALPHA-TODO -- NICs supported by linux but not supported by boot disks


2.5 Hardware určený pro GNU/Linux

V současnosti někteří prodejci dodávají počítače s již nainstalovaným Debianem případně jinou distribucí GNU/Linux. Patrně si za tuto výhodu trochu připlatíte, ale zbavíte se starostí, poněvadž máte jistotu, že hardware počítače je kompatibilní se systémem GNU/Linux.

Ať zakoupíte počítač s instalací Linuxu nebo bez ní, nebo již použitý počítač, je důležité se přesvědčit, že hardware je podporován jádrem operačního systému. Zkontrolujte, jestli jsou všechna zařízení v počítači uvedena ve výše zmíněných odkazech jako podporovaná. Při nákupu se netajte tím, že kupujete počítač, na kterém poběží Linux. Dejte přednost zboží, jehož výrobci Linux podporují.


2.5.1 Vyvarujte se uzavřených zařízení

Někteří výrobci hardwaru nám neposkytují informace potřebné k napsání ovladače pro Linux, případně požadují smlouvu o uchování těchto informací v tajnosti před třetí osobou, což znemožňuje uveřejnění zdrojového kódu pro takový ovladač. Jedná se například o zvukový systém (DSP) na laptopech IBM (někdy v kombinaci s modemem) montovaný v současnosti do počítačů ThinkPad nebo o osazení starší řady počítačů Macintosh.

Z důvodu nedostupnosti dokumentace pro ně neexistují ovladače pro Linux. Můžete výrobce požádat o uvolnění dokumentace, pokud se na něj obrátí více lidí, uvědomí si, že uživatelé Linuxu představují početnou skupinu zákazníků.


[ předchozí ] [ Souhrn ] [ Autorská práva ] [ Obsah ] [ další ]
Instalace systému Debian GNU/Linux 2.1 na architektuře Alpha
verze 2.1.11, 28 August, 1999
Bruce Perens
Sven Rudolph
Igor Grobman
James Treacy
Adam Di Carlo