[ Tiivistelmä ] [ Tekijänoikeuksista ] [ Sisällys ]

Debian GNU/Linux 2.1 asennusohje Alpha - Alaviitteet


1

Huomatkaa, että olemme saattaneet tarjolle monia ohjelmistopaketteja, jotka eivät täytä vapauden kriteerejämme. Niitä levitämme contrib- tai non-free-osiossa; ks. Debian FAQ:n kohtaa ``The Debian FTP archives''.

2

Debianin lähdekoodipakettien löytämisestä ja purkamisesta kertoo Debian FAQ.

3

Englanninkielessä ja usein suomessakin puhutaan swap-osiosta, vaikka kyseessä on sivutus (paging). Tälle sekaannukselle on historialliset syyt, mutta tässä suomennoksessa puhutaan sivutuksesta kun tarkoitetaan sivutusta.

4

Huomaa että kerneld on korvattu kmod:lla ja on valittava "Kernel module loader" sen tilalla. Linux ydin 2.2 ei ole täysin tuettu Debian 2.1:ssa; katso yksityiskohtia ja kiertoteitä Linux ytimen 2.2 käyttö Debian 2.1:ssä, Kohta 8.5.


[ Tiivistelmä ] [ Tekijänoikeuksista ] [ Sisällys ]
Debian GNU/Linux 2.1 asennusohje Alpha
version 2.1.11, 28 August, 1999
Bruce Perens
Sven Rudolph
Igor Grobman
James Treacy
Adam Di Carlo
Suomentanut Tapio Lehtonen tapio.lehtonen@iki.fi
Suomentanut Antti-Juhani Kaijanaho ajk@debian.org