[ předchozí ] [ Souhrn ] [ Autorská práva ] [ Obsah ] [ další ]

Instalace systému Debian GNU/Linux 2.1 na architektuře Intel x86 - Kapitola 5
Postupy při instalaci Debianu


5.1 Úvod

Instalace Debianu sestává z několika kroků:

 1. natažení instalačního systému
 2. konfigurace prvotního systému
 3. instalace základního systému
 4. natažení nově nainstalovaného základního systému
 5. instalace zbytku systému

Natažení instalačního systému Debianu se provádí z Rescue Floppy nebo z CD. První natažení systému může představovat nejobtížnější část instalace, záleží na jaký instalujete počítač. Tento krok je popsán v Natažení instalačního systému, Kapitola 6.

Až se Vám podaří rozběhnout systém, setkáte se s programem dbootstrap, který se spustí a provede Vás druhou částí instalace, konfigurací systému. Více najdete v Nastavení počátečního systému programem dbootstrap, Kapitola 7.

Základní systém Debianu je sada balíků, které jsou nutné pro samostatný běh systému. Až nainstalujete a nastavíte základní systém, Váš Debian už bude schopen ''stát na nohou''. Základní systém můžete instalovat z disket, pevného disku, CD nebo z NFS. Instalaci provede program dbootstrap, ``Instalovat základní systém'', Oddíl 7.13.

Posledním krokem je doinstalování balíků s programy a dokumenty, které budete na počítači používat. Jedná se o systém X Window System, editory, interprety příkazů a vývojová prostředí. Instalaci můžete dokončit z CD nebo počítače zrcadlícího distribuci Debianu (služby HTTP, FTP, NFS). V této části využijete programy dselect nebo apt-get pro správu balíků v Debianu Instalace zbytku systému, Oddíl 7.25.

Pro různé části instalace nemusíte používat stejné instalační médium. Systém můžete zavést z Rescue Floppy, základní systém potom nainstalovat z NFS a zbytek systému z CD. Síťovou instalaci z archívu Debianu obvykle zahájíte natažením a instalací základního systému z disket a zbytek systému se instaluje z Internetu.

Instalační systém potřebný pro první tři fáze instalace je rozdělen do tří částí: ``Záchranná disketa'', ``Disketa s ovladači'' a ``Základní systém''. Dále v textu je popis instalačních metod a souborů, které instalace může vyžadovat. Pro jednotlivé metody instalace potřebujete různé soubory.


5.2 Volba instalačního média

Nejprve si zvolte, z jakého média natáhnete instalační program. Potom si vyberte jakou metodou nainstalujete základní systém.


5.2.1 Volba média pro natažení systému

Instalační systém lze zavést z disket, CD-ROM, z jiného operačního systému.

Zavedení systému z disket přichází v úvahu na většině platforem. Není možné na počítačích Amiga a Mac. Postup najdete v Zavedení systému z disket, Oddíl 5.7.

Snadno lze instalovat z CD-ROM. Máte-li smůlu a jádro z CD Vám nefunguje, lze se uchýlit k jiné metodě. Instalaci z CD-ROM popisuje Instalace z CD-ROM, Oddíl 5.5.

Často je výhodné spuštění instalace z jiného operačního systému, jak je to popsáno v Instalace z pevného disku, Oddíl 5.4. Pro některé počítače je to dokonce jediná možnost.


5.2.2 Volba média pro instalaci základního systému

Základní systém lze instalovat z disket (Instalace základního systému z disket, Oddíl 5.8), CD-ROM (Instalace z CD-ROM, Oddíl 5.5), ze serveru NFS (Instalace z NFS, Oddíl 5.6) nebo z lokálního disku (Instalace z pevného disku, Oddíl 5.4). Vyberte si z nejsnadnější způsob z médií, které máte k dispozici.


5.3 Popis souborů instalačního systému

V této části najdete seznam souborů z adresáře disks-i386 se stručným popisem. Nemusíte si je nahrávat všechny, stačí vybrat jen ty, které jsou zapotřebí pro Vaší metodu instalace.

Většína souborů jsou vzory disket, nahráním souboru na disketu vytvoříte požadovaný disk. Tyto vzory se pochopitelně liší pro diskety různých kapacit (1,44 MB, 1,2 MB, 720 kB). Pro platformu mohou být dostupné jen některé z nich. Soubory pro disketové jednotky s kapacitou 1,44 MB mají v názvu '14', pro jednotky 1,2 MB '12' a pro jednotky 720 kB je v názvu obsaženo '72'.

Čtete-li tento dokument na Internetu, nejspíš si můžete nahrát uvedené soubory kliknutím na jejich název, jinak jsou dostupné z adresy ftp://ftp.debian.org/debian/dists/slink/main/disks-i386/current/ nebo podobného adresáře z počítače zrcadlícího distribuci Debianu.

resc1440.bin, resc1440tecra.bin, resc1200.bin -- Rescue Floppy
Toto je obraz Rescue Floppy, používá se na počátku instalace a rovněž v nouzovém případě, že by Váš systém někdy nešel spustit. Doporučuje se vytvořit si tuto disketu i v případě, že instalaci nebudete provádět z disket.

Pro diskety diskety o velikosti 5,25 palce, jsou určeny soubory s číslem `1200' v názvu, jinak použijte soubory označené '1440'. Obrazy s označením 'tecra' vyzkoušejte v případě problémů se standardními disky.

drv1440.bin, drv1440tecra.bin, drv1200.bin -- Drivers Floppy
jsou obrazy Drivers Floppy. Obsahují moduly do jádra, ovladače pro různá zařízení, která nejsou nezbytná při počátečním zavádění systému. Během instalace budete vyzváni k výběru potřebných ovladačů.

base2_1.tgz nebo base14-1.bin, base14-2.bin, base14-3.bin, base14-4.bin, base14-5.bin, base14-6.bin, base14-7.bin nebo base12-1.bin, base12-2.bin, base12-3.bin, base12-4.bin, base12-5.bin, base12-6.bin, base12-7.bin, base12-8.bin, base12-9.bin -- základní systém.
V těchto souborech je uložen základní systém, který se během instalace nakopíruje na Váš linuxový oddíl na disku. Představují minimální systém potřebný k instalaci zbytku balíků. Soubor base2_1.tgz je pro instalaci prováděnou bez disket, tj. z CD nebo přes NFS.

root.bin -- obraz kořenového svazku souborů.
Soubor obsahuje obraz dočasného svazku souborů, který se natáhne do paměti při startu systému. Používají ho instalace z pevného disku a CD-ROM.

rawrite2.exe
Program pro DOS pro zápis obrazu diskety ze souboru na disketu. Použijte tento program pro přímý zápis souborů na disketu namísto obyčejného kopírování.

loadlin.exe -- zaváděcí program.
Tento zaváděcí program spustitelný v DOS využijete, pokud instalujete z pevného disku nebo z CD. Instalace z oddílu systému DOS, Oddíl 5.4.1.

install.bat
Dávka pro DOS, zahájíte s ní instalaci z pevného disku nebo z CD. Instalace z oddílu systému DOS, Oddíl 5.4.1.

linux -- jádro linuxu.
Jádro Linuxu pro instalaci z pevného disku nebo CD.

install.txt, install.html -- Instalační manuál.
Tento soubor, může být ve formátech HTML a ASCII.

fdisk.txt cfdisk.txt
Pokyny k použití dostupných programů pro rozdělení disku.

basecont.txt
Seznam souborů v základním systému.


5.4 Instalace z pevného disku

V některých případech je výhodné natáhnout systém z jiného operačního systému. Lze také zkombinovat natažení systému jiným způsobem s instalací základního systému z pevného disku.


5.4.1 Instalace z oddílu systému DOS

K instalaci můžete využít již existující oddíl DOSu na stejném počítači. Máte na výběr buď instalaci bez disket nebo zavedení systému z Rescue Floppy s následnou instalací základního systému z lokálního disku.

Postup při instalaci bez disket:

 1. Nahrajte si soubory ze seznamu a uložte je na oddíl systému DOS: resc1440.bin, drv1440.bin, base2_1.tgz, root.bin, linux, install.bat a loadlin.exe.
 2. Spusťte DOS (ne Windows) bez ovladačů. Docílíte toho stiskem F8 ve správném okamžiku.
 3. Spusťte install.bat z připraveného adresáře.
 4. Pokračujte v Natažení instalačního systému, Kapitola 6.

Kombinovaná instalace: Připravte si Rescue Floppy a Drivers Floppy podle návodu Zápis obrazů disků na diskety, Oddíl 5.10, nahrajte si na oddíl DOS soubor base2_1.tgz.


5.4.2 Instalace z oddílu systému Linux

Debian lze nainstalovat z filesystémů ext2fs nebo Minix, například v situaci, kdy chcete úplně nahradit stávající systém Debianem.

Oddíl, ze kterého instalujete, by se neměl shodovat s oddílem, kam chcete systém umístit. (tj. /, /usr, /lib apod.).

Při instalaci z disku Linuxu postupujte následovně:

 1. Sežeňte si tyto soubory (v největší možné variantě) a nahrajte si je na disk
 2. podle Zápis obrazů disků na diskety, Oddíl 5.10 připravte Rescue Floppy
 3. Založte disketu s Rescue Floppy do mechaniky a restartujte počítač.
 4. Pokračujte v Natažení instalačního systému, Kapitola 6.


5.5 Instalace z CD-ROM

V případě, že máte CD a mechaniku, ze kterých lze zavést systém, obejdete se bez disket. Nastavte si počítač podle popisu Výběr zaváděcího zařízení OS, Oddíl 3.4.2. Vložte CD do mechaniky a restartujte počítač. Na systému, který vyžaduje zavedení pomocí souborů ''tecra'', založte do mechaniky druhé CD a restartujte počítač. Dále se řiďte pokyny v Natažení instalačního systému, Kapitola 6.

Na počítači, kde nejde systém z CD-ROM zavést, spusťte DOS a v něm dávku boot.bat z adresáře \boot na CD. Přeskočte až k Nastavení počátečního systému programem dbootstrap, Kapitola 7.

Nezáleží na tom, jak natáhnete systém, k instalaci základního systému můžete využít CD-ROM. Až instalační program dojde k instalaci základního systému a později i při instalaci zbytku systému, nasměrujte program na CD-ROM podle návodu v ``Instalovat základní systém'', Oddíl 7.13.


5.6 Instalace z NFS

Z povahy metody vyplývá, že je možné ji využít až k instalaci základního systému. Potřebujete zaváděcí disk a disk s ovladači, které nainstalujete jedním z uvedených způsobů. Před instalací základního systému z NFS je nutné projít postup z Nastavení počátečního systému programem dbootstrap, Kapitola 7. Nezapomeňte do jádra nahrát ovladač síťové karty a modul pro NFS.

Až bude program dbootstrap zjišťovat, odkud instalovat základní systém, zvolte NFS a postupujte dle návodu.


5.7 Zavedení systému z disket

Návod je jednoduchý, obstarejte si soubory pro Rescue Floppy a Drivers Floppy a nahrajte je na diskety způsobem popsaným v Zápis obrazů disků na diskety, Oddíl 5.10. Rescue Floppy si můžete v případě potřeby upravit, viz Výměna jádra, Oddíl 9.3.


5.8 Instalace základního systému z disket

Tento způsob instalace nedoporučujeme (s výjimkou situace, kdy nemáte na pevném disku filesystém), poněvadž diskety jsou nejméně spolehlivé médium.

Proveďte postupně:

 1. Nahrajte si obrazy disket (obsah souborů je popsán v Popis souborů instalačního systému, Oddíl 5.3):
 2. Sežeňte si dostatečné množství disket.
 3. Zapište soubory na diskety, návod je v Zápis obrazů disků na diskety, Oddíl 5.10.
 4. Vložte do systému Rescue Floppy a restartujte počítač.
 5. Přejděte k návodu Natažení instalačního systému, Kapitola 6.


5.9 Instalace na systémech s malou pamětí

Na počítačích s méně než 5MB paměti upotřebíte zvláštní disk pro systémy s malou pamětí lowmem.bin. Tento soubor je třeba zapsat na disketu a vložit do disketové jednotky jako první. Nahlédněte do odstavce Systémy s malou pamětí, Oddíl 6.3 pro další pokyny.


5.10 Zápis obrazů disků na diskety

Obrazy disků představují úplný obsah diskety. Soubory jako je např. resc1440.bin nelze na disketu jednoduše nakopírovat, jejich zápis se provádí speciálním programem přímo do sektorů na disketě.

Příprava disket se liší systém od systému. Tato kapitola se zabývá přípravou disket pod různými operačními systémy.

Až budete mít diskety vytvořené, ochraňte je před neúmyslným přepsáním nastavením disket pouze pro čtení.


5.10.1 Zápis disket pod Linuxem nebo unixovým systémem

Zápis disket může většinou provést pouze uživatel root. Založte do mechaniky prázdnou disketu a příkazem

   dd if=soubor of=/dev/fd0 bs=512 conv=sync ; sync

zapište soubor na disketu. /dev/fd0 bývá zařízení disketové jednotky. (Na systému Solaris je to /dev/fd/0). Disketu vyjměte až po zhasnutí kontrolky na mechanice, příkaz dd Vám může vrátit příkazový řádek, ještě než systém dokončí zápis souboru. Na některých systémech lze vyjmout disketu z mechaniky pouze softwarově. (Solaris má pro tento účel příkaz eject, viz manuál).

Některé systémy se snaží automaticky připojit disketu, jakmile ji vložíte do mechaniky. Budete asi nuceni tuto funkci vypnout, aby bylo možné zapsat disketu přímo. Zeptejte se systémového administrátora na detaily, na systému Solaris se jedná o program vold.


5.10.2 Zápis disket ze systémů DOS, Windows a OS/2

Ze stejného adresáře, kde jsou soubory pro instalační diskety, si nakopírujte rawrite2.exe spolu s popisem programu rawrite2.txt.

Zapsání souboru na disketu se provede příkazem rawrite2 ze systému DOS. Spuštění rawrite2 dvojitým kliknutím z programu Windows Explorer nebo z okna DOS ve Windows nemusí fungovat. Pokud nevíte, jak nastartovat DOS, zmáčkněte F8 během startu počítače.

Spusťte

   rawrite2 -f soubor -d jednotka

kde soubor je jeden z obrazů disket a jednotka může být buď a: nebo b:, podle toho, na jakou mechaniku zapisujete.


5.10.3 Spolehlivost disket

Problémem číslo jedna při první instalaci Debianu bývá nespolehlivost čtení z disket.

Největší problémy jsou s Rescue Floppy, poněvadž tuto disketu čte před natažením Linuxu BIOS. BIOS nedokáže číst disketu tak spolehlivě jako linuxový ovladač a čtení se může zastavit bez vypsání chybového hlášení, pokud dojde k chybnému načtení dat. Také může dojít k chybnému čteni z disket Drivers Floppy a základního systému, to se většinou projeví množstvím hlášení o chybách I/O.

Pokud Vám instalace vázne při čtení určité diskety, vyzkoušejte její obsah znovu nahrát a zapsat na jinou disketu. Obyčejné reformátování diskety nestačí, i když formátování a nové zapsání proběhne bez chyb. Někdy se vyplatí disketu vytvořit na jiném počítači.

Jeden z uživatelů napsal, že se mu podařilo vytvořit bezchybnou zaváděcí disketu až na třetí takový pokus.

Podle dalších uživatelů může systém úspěšně naběhnout až na několikátý pokus při čtení ze stejné diskety. Příčinou jsou nespolehlivé disketové jednotky nebo chyby ve firmware.


[ předchozí ] [ Souhrn ] [ Autorská práva ] [ Obsah ] [ další ]
Instalace systému Debian GNU/Linux 2.1 na architektuře Intel x86
verze 2.1.11, 28 August, 1999
Bruce Perens
Sven Rudolph
Igor Grobman
James Treacy
Adam Di Carlo