[ předchozí ] [ Souhrn ] [ Autorská práva ] [ Obsah ] [ další ]

Instalace systému Debian GNU/Linux 2.1 na architektuře Intel x86 - Kapitola 3
Než začnete


3.1 Záloha dat

Než začnete s instalací, vytvořte si zálohu souborů, které máte na disku, při instalaci by mohlo dojít ke ztrátě Vašich dat. Instalační programy jsou docela spolehlivé a většina z nich je prověřená sedmi lety používáni, ale chyba by se Vám mohla zle vymstít. I po uchování obsahu disků buďte opatrní a promyslete si odpovědi a kroky při instalaci. Dvě minuty přemýšlení mohou ušetřit hodiny zbytečné práce.

I když budete instalovat Linux na počítač, kde již máte jiný operační systém, přesvědčete se, že máte po ruce média pro jeho instalaci. Zvlášť v případě, že se chystáte přerozdělit systémový disk, se Vám může přihodit, že bude nutné obnovit zavádění tohoto systému nebo dokonce nová instalace operačního systému, jako je to v případě počítačů Macintosh.


3.2 Dále budete potřebovat

Kromě tohoto dokumentu budete potřebovat manuál k programům cfdisk fdisk Úvod do programu dselect a Linux Hardware Compatibility HOWTO.

Pokud Váš Linux bude trvale připojen do sítě (myslí se ethernetové a obdobné připojení, ne PPP), zjistěte si od správce sítě tyto informace

Jestliže budete do sítě připojeni jen přes PPP nebo podobné vytáčené připojení, nejspíš neinstalujete základní systém síťově. K nastavení síťového připojení se můžete vrátit, až budete mít instalaci hotovou. Návod je dále v textu Nastavení PPP, Oddíl 7.24.


3.3 K čemu budete systém používat?

Je důležité vědět, k čemu budete systém používat. Podle plánovaného využití počítače určíte nároky na diskový prostor a rozhodnete se pro vhodné rozdělení disku.

Pro usnadnění instalace je připraveno několik standardních sad balíků (viz Výběr a instalace profilů, Oddíl 7.22) označených k nainstalování.

U každé sady je uvedeno, kolik tato instalace zabere na disku. I když si žádnou z nich nezvolíte, následující údaje Vám poskytnou představu, jak velké oddíly na disku je třeba vytvořit.

Zde je nabídka:

Standardní server
Výběr balíků pro menší server, úsporná instalace bez vymožeností pro interaktivní práci. Zahrnuje server pro služby FTP, WWW, DNS, NIS a POP. Software na disku zabere kolem 50 MB. K tomuto číslu je třeba ještě připočíst velikost dat, které bude server zprostředkovávat.

Stanice pro vytáčené připojení
Uživatelská stanice se systémem X window system, grafickými a zvukovými aplikacemi, editory atd. Balíky zaberou asi 500 MB.

Pracovní stanice
Úsporný výběr balíků vhodný možná pro notebooky. Neinstaluje se X window system ani aplikace do tohoto prostředí. Velikost okolo 140 MB. (Pozn. autor má na notebooku nainstalován systém včetně X11, instalace zabírá okolo 100 MB)

Pracovní stanice s vývojovým prostředím
Stanice s veškerým vývojovým prostředím pro programovací jazyky Perl, C, C++ atd. Velikost instalace kolem 475 MB. Pokud doinstalujete prostředí X11 a další balíky, počítejte s 800 MB.

Připomínáme, že uvedené v uvedených odhadech nejsou zahrnuty uživatelské soubory, pošta, data. Buďte velkorysí při rozvaze, kolik místa si ponechat pro datové soubory.


3.4 Než začnete s instalací ...

Někdy je třeba před instalací počítač ''poladit''. Jsou tím nechvalně známé především počítače řady x86, nastavení hardwaru na jiných platformách bývá mnohem jednodušší.

V této části se popisuje nastavení hardwaru nutné před vlastní instalací. Obecně se tím myslí kontrola a případná změna nastavení ''firmware'' systému. ''Firmware'' je nejnižší úroveň softwaru, který zařízení v počítači používají, rozhodujícím způsobem ovlivňuje start počítače po jeho zapnutí.


3.4.1 Vyvolání menu systému BIOS

BIOS zabezpečuje základní funkce nutné pro zavedení operačního systému. Váš počítač patrně umožňuje vyvolání menu, ze kterého lze BIOS nastavit. Před instalací si ověřte, že máte BIOS správně nakonfigurován, vynechání tohoto kroku se může projevit pády systému nebo Vám Debian nemusí jít vůbec nainstalovat.

Následující řádky jsou převzaty z PC Hardware FAQ z odpovědi na otázku, jak vyvolat menu systému BIOS. Vzhled menu není jednotný, záleží, kdo je autorem softwaru.

[From: burnesa@cat.com (Shaun Burnet)]

AMI BIOS
Klávesa Del při úvodní obrazovce

Award BIOS
Ctrl-Alt-Esc

DTK BIOS
Klávesa Esc při úvodní obrazovce

IBM PS/2 BIOS
Ctrl-Alt-Ins po Ctrl-Alt-Del

Phoenix BIOS
Ctrl-Alt-Esc nebo Ctrl-Alt-S

[From: mike@pencom.com (Mike Heath)] Některé počítače řady 286 menu systému BIOS nemají. Vyžadují zvláštní program. Pokud tento program pro Váš počítač nemáte, můžete vyzkoušet některý ze seznamu ftp://oak.oakland.edu/SimTel/msdos/at nebo ftp://ftp.uu.net/systems/msdos/simtel/at.


3.4.2 Výběr zaváděcího zařízení OS

Systémy BIOS většinou umožňují výběr média, ze kterého bude zaveden operační systém. Nastavte bootovací pořadí A: (první disketová jednotka), CD-ROM (pravděpodobné označení D: nebo E:) a nakonec C: pro první pevný disk. Tím umožníte natažení operačního systému buď z diskety nebo z CD, ze kterých se Debian instaluje nejčastěji.

Pokud přímo z CD-ROM systém startovat nelze, nezoufejte, k započetí instalace jednoduše spusťte z DOSu E:\boot\boot.bat, kde E: zastupuje jednotku s CD-ROM. Podrobnosti najdete v Instalace z CD-ROM, Oddíl 5.5.

Diskety nebudete potřebovat ani v případě instalace z filesystému FAT (DOS). Instalace z oddílu systému DOS, Oddíl 5.4.1 přináší podrobnosti k této metodě.


3.4.3 Paměť Extended a Expanded

Pokud máte v počítači nastavení obou druhů paměti, nastavte co nejvíce ve prospěch extended, kterou Linux využívá.


3.4.4 Ochrana proti virům

Znemožněte v BIOSu varování o výskytu virů. Máte-li speciální desku s antivirovou ochranou, deaktivujte ji nebo desku z počítače odstraňte. Její funkce není slučitelná s během systému GNU/Linux. Díky přístupovým právům k souborům, chráněné paměti jádra, o virech v Linuxu skoro neuslyšíte. [3]


3.4.5 Shadow RAM

Váš motherboard zřejmě umožňuje volbu shadow RAM nebo nastavení typu ''BIOS caching'', ''Video BIOS Shadow'', ''C800-CBFF Shadow''. Deaktivujte toto nastavení. Shadow RAM zrychluje přístup do ROM pamětí na motherboardu a některých řadičích. Linux místo této optimalizace používá vlastní 32-bitový přístup a poskytuje tuto paměť programům jako běžnou paměť. Při ponechání volby shadow RAM může dojít ke konfliktu při přístupu k zařízením.


3.4.6 Advanced Power Management

Nastavte úsporný režim na volbu APM. Nepovolte možnosti doze, standby, suspend, nap a sleep a rovněž časování pro uspání disku. Linux dokáže uvést počítač do úsporného stavu bez služeb BIOS. Z jádra na disketách určených pro instalaci byl ovladač pro APM vyjmut, po úspěšné instalaci Debian/Linuxu si můžete podle Kompilace nového jádra, Oddíl 8.4 vytvořit vlastní verzi jádra operačního systému, které bude provádět APM a další funkce.


3.4.7 Přepínač TURBO

Systémy s volbou rychlosti běhu CPU nastavte na vyšší rychlost, pokud BIOS dokáže vypnout softwarové přepínání rychlosti procesoru, učiňte tak. Na určitých systémech může při zkoumání zařízení dojít ke konfliktu se softwarovým řízením taktu procesoru.


3.4.8 Přetaktování procesoru

Mnoho uživatelů se pokoušelo přetaktovat chod procesoru na vyšší než určenou frekvenci (např. 90MHz na 100MHz). Správná funkce počítače pak může být závislá na teplotě a dalších faktorech a někdy hrozí i poškození systému. Jednomu z autorů tohoto dokumentu fungoval přetaktovaný systém přes rok bezchybně a pak začalo docházet k ukončení běhu kompilátoru gcc chybou unexpected signal při kompilaci jádra. Nastavení rychlosti CPU na nominální hodnotu tyto problémy odstranilo.


3.4.9 Chyby paměti

Kompilátor gcc často jako první poukáže na problémy s pamětí (nebo na jiné hardwarové problémy způsobující nepředvídatelnou modifikaci dat), neboť vytváří velké datové struktury, které opakovaně prochází. Chyba v uložení dat způsobí vygenerování neplatné instrukce nebo přístup na neexistující adresu. Symptomem je pak ukončení překladu chybou unexpected signal (neočekávaný signál).

Kvalitní motherboardy podporují paritní RAM a jsou schopny upozornit na jednobitovou chybu v RAM. Bohužel nedokáží chybná data opravit a obyčejně dojde k okamžitému pádu systému. Stejně je ale lepší vědět, že k takové situaci dochází, než riskovat poškození dat. Z tohoto důvodu jsou nejlepší systémy vybaveny motherboardy podporujícími paritní a pravou paritní paměť. Více k tomuto tématu Paritní paměť, Oddíl 2.5.3.

Pokud máte skutečně paritní paměťové moduly a motherboard, který je podporuje, povolte v systému BIOS nastavení, která způsobí zastavení při chybě paritní paměti.


3.4.10 Procesory Cyrix a chyby při čtení disket

Mnozí majitelé procesorů Cyrix byli donuceni vypnout cache na dobu instalace Linuxu z důvodů chyb při čtení disket. Jestliže budete muset přistoupit ke stejnému opatření, nezapomeňte po úspěšné instalaci povolit používání cache, systém běží bez cache výrazně pomaleji.

Nejedná se asi o chybu procesoru a bylo by možné v Linuxu zjednat nápravu. Po přechodu z 16 do 32 bitového režimu patrně přestane být platný obsah cache.


3.4.11 Kontrola nastavení systému BIOS

Najdete-li v menu BIOS položku ''15-16 MB Memory Hole'', prosím, zakažte tuto funkci. Linux bude využívat celých 16 MB, pokud je máte.

Motherboard Intel Endeavor má volbu ''LFB'' neboli ''Linear Frame Buffer'' obsahující dvě položky ''Disabled'' a ''1 Megabyte''. Nastavte jí na ''1 Megabyte''. Při druhé alternativě nešlo správně načíst instalační disketu a systém se zhroutil. V době přípravy tohoto dokumentu nebylo zřejmé, co je příčina, instalace byla prostě možná jen s tímto nastavením.


3.4.12 Kontrola hardwarových nastavení

Mimo nastavení v systému BIOS je někdy třeba změnit konfiguraci vlastních zařízení. K některým kartám jsou k dispozici programy na jejich konfiguraci, u jiných se provádí změny přímo na kartě propojkami. Není možné zde uvést úplný popis pro každé zařízení, cílem tohoto návodu je dát alespoň pár užitečných tipů.

Pokud některé ze zařízení poskytuje ''mapování paměti'', mělo by se odehrávat v oblasti od 0xA0000 do 0xFFFFF (tzn. od 640 kB do 1 MB) nebo alespoň 1 MB nad celkovou pamětí Vašeho systému.


[ předchozí ] [ Souhrn ] [ Autorská práva ] [ Obsah ] [ další ]
Instalace systému Debian GNU/Linux 2.1 na architektuře Intel x86
verze 2.1.11, 28 August, 1999
Bruce Perens
Sven Rudolph
Igor Grobman
James Treacy
Adam Di Carlo