[ předchozí ] [ Souhrn ] [ Autorská práva ] [ Obsah ] [ další ]

Instalace systému Debian GNU/Linux 2.1 na architektuře Motorola 680x0 - Kapitola 9
Technické údaje o zaváděcích disketách


9.1 Zdrojový text

Balík boot-floppies obsahuje veškeré zdrojové texty a dokumentaci k instalačním disketám.


9.2 Rescue Floppy

Rescue Floppy je vytvořena na filesystému OS MS-DOS a měla by být čitelná pod operačními systémy DOS, Windows a systémy schopnými připojit tento filesystém. Jádro Linuxu se nachází v souboru linux. Soubor root.bin je programem gzip komprimovaný obraz 1,44 MBytového filesystému Minix, nahrává se do ramdisku a slouží jako kořenový svazek souborů.


9.3 Výměna jádra

Pokud potřebujete na záchranné disketě jiné jádro, musíte vytvořit jádro Linuxu podporující:

Podpora těchto funkcí musí být přímo v jádře, ne v modulech. Nakopírujte nové jádro do souboru linux na Rescue Floppy a potom spusťte skript rdev.sh, který je na disketě.


9.4 Instalační diskety pro základní systém

Instalační diskety mají 512 bytovou hlavičku, za kterou je archív tar komprimovaný pomocí programu gzip. Když odstraníte hlavičky a spojíte zbylé části dohromady, vznikne komprimovaný tar archiv obsahující základní systém, který se instaluje na pevný disk. Jakmile je archiv nainstalován, musíte projít v menu ``Konfigurovat základní systém'' a další menu pro nastavení sítě, jádra operačního systému a modulů, aby byl systém použitelný.


[ předchozí ] [ Souhrn ] [ Autorská práva ] [ Obsah ] [ další ]
Instalace systému Debian GNU/Linux 2.1 na architektuře Motorola 680x0
verze 2.1.11, 28 August, 1999
Bruce Perens
Sven Rudolph
Igor Grobman
James Treacy
Adam Di Carlo