[ předchozí ] [ Obsah ] [ další ]

dselect Documentation for Beginners - Kapitola 3
Na závěr několik rad


Jakmile vám instalační program spustí dselect, budete nepochybně chtít rozběhat Debian co nejrychleji. Buďte připraveni na to, že bude trvat alespoň hodinu, než se s dselectem naučíte pracovat a instalaci řádně zvládnete. Když poprvé vejdete do obzazovky ``Select'', nesnažte se provádět žádné selekce, jen stiskněte Enter a podívejte se jaké nastaly problémy se závislostmi a pokuste se je vyřešit. Pokud se vrátíte zpět do hlavní obrazovky, zvolte znovu ``Select'', Oddíl 2.3.

Pokud se chcete dozvědět něco o velikosti balíku, stiskněte dvakrát klávesu i a podívejte se na výpis velikosti. Jedná se o velikost kompresovaného balíku, skutečná velikost nainstalovaného balíku bude o hodně větší (podívejte se na ``Installed-Size'', která je v kilobytech).

Instalace nového systému Debian je velmi komplexní věc, dselect vám může pomoci při celé instalaci, kterou výrazně zjednodušuje. Nespěchejte příliš s jeho používáním a snažte se raději pochopit jeho filosofii. Čtěte si stránky s nápovědou, experimentujte s klávesami i, I, o a O. Používejte klávesu R. To vše je připraveno zjednodušit instalaci, ale záleží jen na vás, jak efektivně budete možnosti programu dselect využívat.


[ předchozí ] [ Obsah ] [ další ]
dselect Documentation for Beginners
Stéphane Bortzmeyer bortzmeyer@debian.org