[ předchozí ] [ Obsah ] [ další ]

dselect Documentation for Beginners - Kapitola 2
Spustili jsme dselect


Úvodní obrazovka programu dselect vypadá následovně:

   Debian Linux `dselect' package handling frontend.
   
   0. [A]ccess Choose the access method to use. 
   1. [U]pdate Update list of available packages, if possible. 
   2  [S]elect Request which packages you want on your system.
   3. [I]nstall Install and upgrade wanted packages. 
   4. [C]onfig Configure any packages that are unconfigured. 
   5. [R]emove Remove unwanted software.
   6. [Q]uit  Quit dselect.

Podívejme se na tyto kroky jeden po druhém.


2.1 ``Access''

Obrazovka volby `access' vypadá následovně:

   dselect - list of access methods
    Abbrev.    Description
    cdrom     Install from a CD-ROM.
   * multi_cd    Install from a CD-ROM set.
    nfs      Install from an NFS server (not yet mounted).
    multi_nfs   Install from an NFS server (using the CD-ROM set) (not yet mounted).
    harddisk    Install from a hard disk partition (not yet mounted).
    mounted    Install from a filesystem which is already mounted.
    multi_mount  Install from a mounted partition with changing contents.
    floppy     Install from a pile of floppy disks.
    apt      APT Acquisition [file,http,ftp]

V tento okamžik chceme říct programu dselect', kde jsou dostupné balíky. Prosím, nevšímejte si jejich pořádku. Je velmi důležité, abyste nastavili vám odpovídající metodu instalace. Můžete mít vypsaných více metod, možná méně, nebo mohou být vypsány v jiném pořadí; toho se neobávejte. V následujícím textu objasníme rozdílní metody instalace.

multi_cd
Tato komplexní metoda se doporučuje, pokud chcete instalovat novou verzi Debianu z několika CD obsahující binární balíky. Každé z těchto CD může obsahovat informaci o obsažených balících a všech předešlých CD (soubor Packages.cd). Když poprvé zvolíte tuto metodu, zkontrolujte, že vaše CD-ROM, kterou používáte není namountována. Vložte poslední binary disk z celé sady (nepotřebujeme zdrojová CD) do mechaniky a odpovězte na následující dotazy:

Jakmile provedele obnovení seznamu dostupných balíků a vyberete balíky, které se mají instalovat, metoda multi-cd se bude odlišuje od mormální procedury. Musíte spustit krok ``install'', pro všechna CD, která obsahuje sada. Naneštěstí, vzhledem k omezeným vlastnostem programu dselect, není možné vás vyzvat k výměně jednotlivých CD; způsob jak pracovat s jednotlivými disky je následující:

Může se stát, že bude nezbytné spustit vícekrát instalační kroky, aby se zahrnulo pořádí instalováných balíků --- některé později instalované balíky mohou vyžadovat dřívější k tomu, aby byly nainstalovány a nakonfigurovány korektně.

Je doporučené spustit krok ``Configure'', čímž pomůžete napravit balíky, které se mohou vyskytnout v tomto stavu.

multi_nfs, multi_mount
Tyto metody jsou velmi podobné multi-cd popsané výše, jsou analogické ke kopírování s měnícím se médiem, např. když instalujete ze sady CD, která je exportovaná pomocí NFS z CD-ROM jiného pořítače.

apt
Jedna z nejlepších voleb pro instalaci z lokálního zrcadla (mirror) archivu Debianu (pomocí sítě). Metoda používá ``apt'' systém k provedení kompletní analýzy závislostí a setřídění, takže je nanejvýš pravděporobné, že se budou balíky instalovat v tom správném pořadí.

Konfigurace této metody je jednoduchá; můžete zvolit jakýkoliv počet rozdílných archivů, můžete kombinovat URL file: (lokální disky nebo namountované přes NFS), URL http:, nebo URL ftp:. Poznamenejme, že volba HTTP ani FTP nepodporuje lokální autentifikační zastupování.

Jestliže máte proxy server pro http nebo ftp (nebo oba), ujistěte se, ýe jste nastavili proměnné prostředí http_proxy nebo ftp_proxy. Nastavte je ze svého shellu před spuštěním dselectu:

   # export http_proxy=http://brána:3128/
   # dselect

floppy
Tato přístupová metoda se stará o uživatele bez CD-ROMů nebo přístupu k síti. Přiliš se nedoporučuje, jestliže používáte tradiční diskety, na druhou stranu může pracovat dobře s LS/120 nebo Zip mechanikami. Specifikujte zařízení vaší mechaniky, potom zasouvejte diskety. První by měla obsahovat soubor Packages. Tato metoda je velmi pomalá a může být zkomplikována hardwarovými problémy s médii.

nfs
PŘEŽITÁ METODA --- použijte místo ní `apt' nebo `multi_mount'. Zkuste, jen když vše ostatní nefunguje.

Toto je jednoduchá instalační metoda s malými požadavky: zadejte jí adresu NFS serveru, umístění distribuce Debian na serveru (možná) soubor(y) Packages. Poté dselect ze srveru nainstaluje všemožné sekce. Pomalé, ale jednoduché; nepoužívá třídění balíků dle závislostí, takže budete muset několikrát spustit krok ``Configure''.

harddisk
PŘEŽITÁ METODA --- použijte místo ní `apt' nebo `multi_mount'. Zkuste, jen když vše ostatní nefunguje.

Jako obvykle, zvolte blokové zařízení vašeho HDD, který budete používat a také umístění Debianu na jednotlivé partition. Pomalé, ale jednoduché. Nepoužívá třídění balíků dle závislostí, takže budete muset několikrát spustit krok ``Configure''. Metoda se nedoporučuje, zvládá ji i ``apt'' navíc však třídí balíky.

mounted
PŘEŽITÁ METODA --- použijte místo ní `apt' nebo `multi_mount'. Zkuste, jen když vše ostatní nefunguje.

Jednoduše zvolte umístění balíků Debianlu na vašem souborovém systému. Snad nejjednodušší metoda, ale nejpomalejší. Nepoužívá třídění balíků dle závislostí, takže budete muset několikrát spustit krok ``Configure''.

cdrom
PŘEŽITÁ METODA --- použijte místo ní `apt' nebo `multi_mount'. Zkuste, jen když vše ostatní nefunguje.

Tato metoda byla vytvořená pro instalaci z jednoho CD. Tato jednoduchá metoda se zeptá po vaší CD-ROM mechanice, umístění debian distribuce na tomto disku (když je to nezbytné), umístění soubor(ů) Packages na disku. Jednoduché, ale pomalé. Nepoužívá třídění balíků dle závislostí, takže budete muset několikrát spustit krok ``Configure''. Metoda se nedoporučuje, protože předpokládá, že distribuce je na jednom CD-ROMu, což už nyní neplatí. Použijte místo ní metodu ``multi_cd''.

Pokud nyní narazíte na problémy, např. pokud Linux nedokáže spolupracovat s vaší CD-ROM, vaše NFS nefunguje nebo jste prostě jen zapomněli, na které partition jsou balíky, máte dvě možnosti:

Poté, co zvolíte instalační metodu, vás dselect vyzve k zadání přesné lokace jednotlivých balíků. Pokud se vám tento údaj nepodaří vložit správně napoprvé, stiskněte Control-C a vraťte se to volby ``Access''.

V případě úspěchu budete vráceni zpět do hlavní obazovky.


2.2 ``Update''

Nyní dselect načte soubory Packages nebo Packages.gz z nastaveného zdroje a na vašem systému vytvoří databázi všech dostupných balíků. To může trvet nějakou dobu v závislosti na rychlosti zvolené metody.


2.3 ``Select''

A nyní jsme se dostali takříkajíc k jádru pudla. Zde se vše odehrává. Úkolem v této časti je vybrat jen ty balíky, které si přejeme mít nainstalovány.

Stiskněte Enter. Pokud máte pomalou stanici, buďte připraveni na to, že obrazovka se smaže a může tak setrvat až 15 sekund. Není v tento okamžik příliš vhodné začít polekaně `bušit' do klávesnice.

První věc, která se zobrazí na obzarovce je strana 1 nápovědy. Tuto `pomocnou stránku' můžete navštívit kdykoliv během výběru balíků stiskem klávesy ?, text se stránkuje směrem dolů pomocí klávesy . (tečka).

Několik poznámek před vlastním výběrem balíků:

Podívejme se na horní dva řádky obrazovky `select'.

   dselect - main package listing (avail., priority)     mark:+/=/- verbose:v help:?
   EIOM Pri Section Package   Inst.ver  Avail.ver  Description

Sdělují nám některé ze speciálních kláves:

+
Zvolit balík pro instalaci.

=
Označí balík pro ponechání (užitečné na porušené balíky), můžete reinstalovat starší verzi a označit ji tímto způsobem, pokud budete čekat, až se objeví novější verze.

- Odstranit balík.

_
Odstranit balík i s jeho konfiguračními soubory.

i,I
Zapnutí/vypnutí pomocných informací.

o,O
Třídění podle klíčů.

v,V
Slouží k vypnutí/zapnutí upovídaného režimu, použijte tyto klávesy k objasnění `EIOM' na druhém řádku, viz dále. významy malých a velkých kláves (a, A) jsou různé
   vlajka  význam     možné hodnoty
   -------------------------------------
   E    chyba     mezera, R, I
   I    instalován   mezera, *, -, U, C, I 
   O    stará značka  *, -, =, _, n
   M    značka     *, -, =, _, n

V každém případě je během selekce balíků kdykoliv k dispozici nápověda. Nyní jeden malý příklad. Vstoupili jste do programu `dselect' a nalezli např. tento řádek:

   EIOM Pri Section Package  Description 
    ** Opt misc   loadlin  a loader (running under DOS) for LINUX kernel

Tento řádek praví to, že když jste minule používali dselect, zvolili jste balík `loadlin', který je konec konců zvolený stále. Ale tento balík není instalován. Ptáte se proč? Odpověď je taková, že balík `loadlin' není fyzicky dosažitelný, respektive se nevyskytuje na zdroji, který jste zadali (CD-ROM, NFS,...).

Informace, které používá dselect jsou přímo v samotných balících. Nic na tomto světě není úplně v pořádku, a občas se tedy stává, že závislosti uvedené uvnitř balíku nejsou správné a tím pádem není dselect schopen danou situaci vyřešit. Uživatel může nabýt kontrolu zpět pomocí kláves Q a X, což je cesta z bludného kruhu.

Q
Přepne dselect do režimu bez kontroly závislostí mezi balíky, dselect dělá přesně to, co specifikujete, výsledek však nemusí být funkční (to záleží na vašem umu).

X
Použijte klávesu X pokud se absolutně ztratíte v množství různých balíků, tento příkaz vše vrátí do podoby před všemi zásahy do balíků.

Klávesy, které vám pomohou neztratit se: R, U a D.

R
Ruší všechny selekce na zpracovávané úrovni, nemá efekt na selekce v předcházejících úrovních.

U
Pokud dselect navrhnul změny a vy jste posléze udělali další změny, klávesou U můžete obnovit původní změny navržené programem dselect.

D
Odstraní selekce provedené `dselectem', ponechá pouze vaše.

Následuje příklad. Balík boot-floppies (to není zrovna příklad pro začátečníky, ale byl zvolen kvůli mnoha závislostem) závisí na těchto balících:

Člověk udržující balík boot-floppies si také myslí, že by nebylo od věci nainstalovat následující balíky. Tyto balíky nejsou nezbytné (pro boot-floppies):

Když zvolíme boot-floppies, dostaneme následující výpis:

   dselect - recursive package listing mark:       +/=/- verbose:v help:?
   EIOM Pri Section Package Description
   
   dselect - recursive package listing             mark:+/=/- verbose:v help:?
   EIOM Pri Section Package   Description
    ** Opt admin  boot-floppie Scripts to create the Debian installation floppy set.  
    _* Opt devel  newt0.25-dev Developer's toolkit for newt windowing library
    _* Opt devel  slang1-dev  The S-Lang programming library, development version.
    _* Opt devel  slang1-pic  The S-Lang programming library, shared library subset ki

Ostatní balíky se mohou, nebo nemusejí objevit, to záleží na tom, co již máte v systému nainstalováno). Zaznamenali jsme, že vyžadované balíky byly také zvoleny.

Klávesou R vrátíte vše zpět, jak bylo před zvolením boot-floppies.

   dselect - recursive package listing mark:       +/=/- verbose:v help:?
   EIOM Pri Section Package Description
   
   dselect - recursive package listing             mark:+/=/- verbose:v help:?
   EIOM Pri Section Package   Description
    __ Opt admin  boot-floppie Scripts to create the Debian installation floppy set.  
    __ Opt devel  newt0.25-dev Developer's toolkit for newt windowing library
    __ Opt devel  slang1-dev  The S-Lang programming library, development version.
    __ Opt devel  slang1-pic  The S-Lang programming library, shared library subset ki

Nyní jste se rozhodli, že nechcete balík boot-floppies, stisknete Enter.

Klávesa D vrátí nastavení tak, že je shodné s prvním nastavením:

   dselect - recursive package listing mark:       +/=/- verbose:v help:?
   EIOM Pri Section Package Description
   
   dselect - recursive package listing             mark:+/=/- verbose:v help:?
   EIOM Pri Section Package   Description
    _* Opt admin  boot-floppie Scripts to create the Debian installation floppy set.  
    __ Opt devel  newt0.25-dev Developer's toolkit for newt windowing library
    __ Opt devel  slang1-dev  The S-Lang programming library, development version.
    __ Opt devel  slang1-pic  The S-Lang programming library, shared library subset ki

Klávesou U se opět obnoví selekce nastavené programem dselect.

   dselect - recursive package listing mark:       +/=/- verbose:v help:?
   EIOM Pri Section Package Description
   
   dselect - recursive package listing             mark:+/=/- verbose:v help:?
   EIOM Pri Section Package   Description
    _* Opt admin  boot-floppie Scripts to create the Debian installation floppy set.  
    _* Opt devel  newt0.25-dev Developer's toolkit for newt windowing library
    _* Opt devel  slang1-dev  The S-Lang programming library, development version.
    _* Opt devel  slang1-pic  The S-Lang programming library, shared library subset ki

Doporučuji zvolit implicitní nastavení, budete mít zcela jistě další příležitosti k instalaci více balíků.

Stiskněte Enter, ať už se rozhodnete tak či onak. Jestliže se vyskytnou nějaké problémy se závislostmi mezi balíky, budete odkázáni zpět do výběrové obrazovky, za účelem vyřešení problému.

Proto mějte na paměti, že klávesy R, U a D mohou být velmi užitečné v situacích ``co se stane, když...''. Můžete však experimentovat s balíky a posléze vše vrátit do původního stavu. Nedívejte se na ně jako by byly v láhvi s nálepkou ``díra do bezpečnosti''.

Jakmile dokončíte všechny příslušné volby v obrazovce `Select', stiskněte klávesu I. Objeví se velké okno, stiskněte t (tím se dostanete na začátek). Dále můžete použít klávesu Page-Down a rychle procházet všemi nastaveními. Tímto způsobem můžete zkontrolovat výsledky vaší práce a vypátrat viditelné chyby. Lidé obvykle omylem zruší označení celé skupiny balíků a zaznamenají chybu, až když je příliš pozdě. dselect je velmi mocný nástroj, používejte jej tedy správně.

Měli byste se ocitnout v této situaci:

   package category   status
   
     kategorie balíků   status
     -------------------------------------
     required       všechny zvolené
     important      všechny zvolené
     standard       většinou zvolené
     optional       většinou nezvolené
     extra        většinou nezvolené

Vše v pořádku? Stiskněte Enter pro ukončení procesu výběru balíků. Můžete se kdykoliv, pokud bude třeba, vrátit a spustit znovu výběr balíků.


2.4 ``Install''

dselect prohlédne všechny balíky (okolo 2050) a nainstaluje ty, které byly zvoleny. Očekávejte, že budete vyzváni udělat během instalace nějaká rozhodnutí. Často je užitečné přepnout se do jiného shellu a porovnávat staré konfigurační soubory s novými. Jestliže se starý konfigurační soubor jmenuje conf.modules, potom se bude nový jmenovat conf.modules.dpkg-new.

Obrazovka bude zejména na nových strojích rychle rolovat. Můžete ji pozastavit/rozběhnout pomocí kláves Control-s/Contril-q, na konci běhu instalace dostanete výpis všech odinstalovaných balíků. Jestliže si chcete o všem uchovat záznam, použijte běžné UNIXové nástroje jako je tee(1) nebo script(1).

Může se stát, že se balík nenainstaluje z důvodu závislosti na nějakém jiném balíku, který je sice označen pro nainstalování, ale dosud nebyl nainstalován. Odpověď je taková, že musíme spustit `Install' znovu. Byly zaznamenány případy, kdy bylo nezbytné spustit `Install' čtyřikrát, než se podařilo vše nainstalovat. To závisí na vaší instalační metodě.


2.5 ``Configure''

Většina balíků je nakonfigurována již v kroku 3, vše ostatní může být nakonfigurováno zde.


2.6 ``Remove''

Smaže balíky, které jsou nainstalovány, ale již nejsou potřebné.


2.7 ``Quit''

V tomto okamžiku, jestliže máte ve vašem systému mnoho nových souborů, doporučuji spustit /etc/cron.daily/find. Potom můžete použít ke zjištění cesty k libovolnému souboru příkaz locate(1).


[ předchozí ] [ Obsah ] [ další ]
dselect Documentation for Beginners
Stéphane Bortzmeyer bortzmeyer@debian.org