[ předchozí ] [ Souhrn ] [ Autorská práva ] [ Obsah ] [ další ]

Instalace systému Debian GNU/Linux 2.1 na architektuře Motorola 680x0 - Kapitola 5
Postupy při instalaci Debianu


5.1 Úvod

Instalace Debianu sestává z několika kroků:

 1. natažení instalačního systému
 2. konfigurace prvotního systému
 3. instalace základního systému
 4. natažení nově nainstalovaného základního systému
 5. instalace zbytku systému

Natažení instalačního systému Debianu se provádí z Rescue Floppy nebo z CD. První natažení systému může představovat nejobtížnější část instalace, záleží na jaký instalujete počítač. Tento krok je popsán v Natažení instalačního systému, Kapitola 6.

Až se Vám podaří rozběhnout systém, setkáte se s programem dbootstrap, který se spustí a provede Vás druhou částí instalace, konfigurací systému. Více najdete v Nastavení počátečního systému programem dbootstrap, Kapitola 7.

Základní systém Debianu je sada balíků, které jsou nutné pro samostatný běh systému. Až nainstalujete a nastavíte základní systém, Váš Debian už bude schopen ''stát na nohou''. Základní systém můžete instalovat z disket, pevného disku, CD nebo z NFS. Instalaci provede program dbootstrap, ``Instalovat základní systém'', Oddíl 7.12.

Posledním krokem je doinstalování balíků s programy a dokumenty, které budete na počítači používat. Jedná se o systém X Window System, editory, interprety příkazů a vývojová prostředí. Instalaci můžete dokončit z CD nebo počítače zrcadlícího distribuci Debianu (služby HTTP, FTP, NFS). V této části využijete programy dselect nebo apt-get pro správu balíků v Debianu Instalace zbytku systému, Oddíl 7.22.

Pro různé části instalace nemusíte používat stejné instalační médium. Systém můžete zavést z Rescue Floppy, základní systém potom nainstalovat z NFS a zbytek systému z CD. Síťovou instalaci z archívu Debianu obvykle zahájíte natažením a instalací základního systému z disket a zbytek systému se instaluje z Internetu.

Instalační systém potřebný pro první tři fáze instalace je rozdělen do tří částí: ``Záchranná disketa'', ``Disketa s ovladači'' a ``Základní systém''. Dále v textu je popis instalačních metod a souborů, které instalace může vyžadovat. Pro jednotlivé metody instalace potřebujete různé soubory.


5.2 Volba instalačního média

Nejprve si zvolte, z jakého média natáhnete instalační program. Potom si vyberte jakou metodou nainstalujete základní systém.


5.2.1 Volba média pro natažení systému

Instalační systém lze zavést z disket, CD-ROM, tftp, z jiného operačního systému.

Zavedení systému z disket přichází v úvahu na většině platforem. Není možné na počítačích Amiga a Mac. Postup najdete v Zavedení systému z disket, Oddíl 5.8. For most m68k architectures, booting from a local filesystem is the recommended method.

Snadno lze instalovat z CD-ROM. Máte-li smůlu a jádro z CD Vám nefunguje, lze se uchýlit k jiné metodě. Instalaci z CD-ROM popisuje Instalace z CD-ROM, Oddíl 5.5.

V Booting from tftp, Oddíl 5.6 je zdokumentována síťová instalace protokolem tftp. Předpokladem je mít servery tftp a rarp a podporu Vašeho síťového připojení na zaváděcích disketách.

Často je výhodné spuštění instalace z jiného operačního systému, jak je to popsáno v Instalace z pevného disku, Oddíl 5.4. Pro některé počítače je to dokonce jediná možnost.


5.2.2 Volba média pro instalaci základního systému

Základní systém lze instalovat z disket (Instalace základního systému z disket, Oddíl 5.9), CD-ROM (Instalace z CD-ROM, Oddíl 5.5), ze serveru NFS (Instalace z NFS, Oddíl 5.7) nebo z lokálního disku (Instalace z pevného disku, Oddíl 5.4). Vyberte si z nejsnadnější způsob z médií, které máte k dispozici.


5.3 Popis souborů instalačního systému

V této části najdete seznam souborů z adresáře disks-m68k se stručným popisem. Nemusíte si je nahrávat všechny, stačí vybrat jen ty, které jsou zapotřebí pro Vaší metodu instalace.

Většína souborů jsou vzory disket, nahráním souboru na disketu vytvoříte požadovaný disk. Tyto vzory se pochopitelně liší pro diskety různých kapacit (1,44 MB, 1,2 MB, 720 kB). Pro platformu mohou být dostupné jen některé z nich. Soubory pro disketové jednotky s kapacitou 1,44 MB mají v názvu '14', pro jednotky 1,2 MB '12' a pro jednotky 720 kB je v názvu obsaženo '72'.

Čtete-li tento dokument na Internetu, nejspíš si můžete nahrát uvedené soubory kliknutím na jejich název, jinak jsou dostupné z adresy ftp://ftp.debian.org/debian/dists/slink/main/disks-m68k/current/ nebo podobného adresáře z počítače zrcadlícího distribuci Debianu.

amiga/resc1440.bin, atari/resc1440.bin, atari/resc720.bin, mac/resc1440.bin -- Rescue Floppy
Toto je obraz Rescue Floppy, používá se na počátku instalace a rovněž v nouzovém případě, že by Váš systém někdy nešel spustit. Doporučuje se vytvořit si tuto disketu i v případě, že instalaci nebudete provádět z disket.

If you have a low-density drive on an Atari, you can use atari/resc720.bin.

amiga/drv1440.bin, atari/drv1440.bin, atari/drv720.bin, mac/drv1440.bin -- Drivers Floppy
jsou obrazy Drivers Floppy. Obsahují moduly do jádra, ovladače pro různá zařízení, která nejsou nezbytná při počátečním zavádění systému. Během instalace budete vyzváni k výběru potřebných ovladačů.

common/base2_1.tgz (recommended), or common/base14-1.bin, common/base14-2.bin, common/base14-3.bin, common/base14-4.bin, common/base14-5.bin, common/base14-6.bin , or common/base72-1.bin, common/base72-2.bin, common/base72-3.bin, common/base72-4.bin, common/base72-5.bin, common/base72-6.bin, common/base72-7.bin, common/base72-8.bin, common/base72-9.bin -- základní systém.
V těchto souborech je uložen základní systém, který se během instalace nakopíruje na Váš linuxový oddíl na disku. Představují minimální systém potřebný k instalaci zbytku balíků. Soubor common/base2_1.tgz je pro instalaci prováděnou bez disket, tj. z CD nebo přes NFS.

amiga/amigainstall.lha (Amiga), atari/install.lzh (Atari), or mac/Install.sit (Mac) -- Operating system installers
Files you uncompress on your local disk in your pre-existing operating system. They contain parts of the Debian installation process.

amiga/rootamiga.bin, atari/root.bin, mac/root.bin -- obraz kořenového svazku souborů.
Soubor obsahuje obraz dočasného svazku souborů, který se natáhne do paměti při startu systému. Používají ho instalace z pevného disku a CD-ROM.

tftpboot.img -- soubor pro natažení protokolem TFTP.
Soubor pro síťovou instalaci pomocí TFTP, viz Booting from tftp, Oddíl 5.6.

install.txt, install.html -- Instalační manuál.
Tento soubor, může být ve formátech HTML a ASCII.

atari-fdisk.txt amiga-fdisk.txt mac-fdisk.txt pmac-fdisk.txt
Pokyny k použití dostupných programů pro rozdělení disku.

basecont.txt
Seznam souborů v základním systému.


5.4 Instalace z pevného disku

V některých případech je výhodné natáhnout systém z jiného operačního systému. Lze také zkombinovat natažení systému jiným způsobem s instalací základního systému z pevného disku.


5.4.1 Installing from AmigaOS

Use the following steps to install Debian from your pre-existing AmigaOS setup.

 1. Get the files amiga/amigainstall.lha and common/base2_1.tgz.
 2. Unpack amigainstall.lha into a partition with at least 10MB free. We recommend you unpack it into the main directory.
 3. After unpacking, you should have a debian directory. Move common/base2_1.tgz into that same debian directory. Do not rename any files in this directory.
 4. Write down the Linux partition name for the location where your new debian directory is. See Názvy zařízení v Linuxu, Oddíl 4.2 for more information on Linux partition naming.
 5. Prepare your partitions for Linux. See Rozdělění disku před instalací Debianu, Oddíl 4.5.
 6. In the Workbench, start the Linux installation process by double-clicking on the ``StartInstall'' icon in the debian directory.

You may have to press the Return key twice after the Amiga installer program has output some debugging information into a window. After this, the screen will go grey, there will be a few seconds' delay Next, a black screen with white text should come up, displaying all kinds of kernel debugging information. These messages may scroll by too fast for you to read, but that's OK. After a couple of seconds, the installation program should start automatically, so you can continue down at Nastavení počátečního systému programem dbootstrap, Kapitola 7.

If, on the other hand, you have problems booting, see Problémy při startu systému, Oddíl 6.5.


5.4.2 Instalace z oddílu systému Linux

Debian lze nainstalovat z filesystémů ext2fs nebo Minix, například v situaci, kdy chcete úplně nahradit stávající systém Debianem.

Oddíl, ze kterého instalujete, by se neměl shodovat s oddílem, kam chcete systém umístit. (tj. /, /usr, /lib apod.).

Při instalaci z disku Linuxu postupujte následovně:

 1. Sežeňte si tyto soubory (v největší možné variantě) a nahrajte si je na disk
 2. podle Zápis obrazů disků na diskety, Oddíl 5.10 připravte Rescue Floppy
 3. Založte disketu s Rescue Floppy do mechaniky a restartujte počítač.
 4. Pokračujte v Natažení instalačního systému, Kapitola 6.


5.5 Instalace z CD-ROM

V případě, že máte CD a mechaniku, ze kterých lze zavést systém, obejdete se bez disket. Vložte CD do mechaniky a restartujte počítač. Dále se řiďte pokyny v Natažení instalačního systému, Kapitola 6.

Nezáleží na tom, jak natáhnete systém, k instalaci základního systému můžete využít CD-ROM. Až instalační program dojde k instalaci základního systému a později i při instalaci zbytku systému, nasměrujte program na CD-ROM podle návodu v ``Instalovat základní systém'', Oddíl 7.12.


5.6 Booting from tftp

You need to setup two servers: a RARP server and a TFTP server. The Reverse Address Resolution Protocol (RARP) is how your client will figure out what IP address to use; the Trivial File Transfer Protocol (TFTP) is used to serve the boot image to the client. Theoretically, any server, on any platform, which implements these protocols may be used. In the examples in this section, we shall provide commands for SunOS 4.x, SunOS 5.x (a.k.a. Solaris), and GNU/Linux.

To setup RARP, you need to know the ethernet address of the client (a.k.a. the MAC address). If you don't know this information, you can boot into ``Rescue'' mode (i.e., from the Rescue Floppy) and use the command /sbin/ifconfig eth0.

In GNU/Linux you need to populate the kernel's RARP table. To do this execute

   /sbin/rarp -s client-hostname client-enet-addr
   /sbin/arp -s client-ip client-enet-addr

Under SunOS, you need to ensure that the ethernet hardware address for the client is listed in the ``ethers'' database (either in the /etc/ethers file, or via NIS/NIS+) and in the ``hosts'' database. Then you need to start the RARP daemon. In SunOS 4, issue the command (as root): /usr/etc/rarpd -a; in SunOS 5, use /usr/sbin/rarpd -a.

To get the TFTP server ready to go, you should first make sure that tftpd is enabled. This is usually enabled by having the following line in /etc/inetd.conf:

   tftp dgram udp wait root /usr/etc/in.tftpd in.tftpd -s /boot

Look in that file and remember the directory which is used for the ``-s'' argument of in.tftpd; you'll need that below. If you've had to change /etc/inetd.conf, you'll have to notify the running inetd process that the file has changed. On a Debian machine, run /etc/init.d/netbase reload; on other machines, find out the process ID for inetd, and run kill -1 inetd-pid.

Next, place the TFTP boot image, tftpboot.img, in the tftpd boot image directory. Generally, this directory will be /boot in Debian, and /tftpboot in other operating systems. Then, you'll have to make a link from that file to the file which tftpd will use for booting a particular client. The form of the file that tftpd will look for is client-ip-in-hex.client-architecture. To compute client-ip-in-hex, take each byte of the client IP address and translate it into hexadecimal notation. You have you have a machine handy with the bc program, you can use the program. First issue the obase=16 command to set the output to hex, then enter the individual components of the client IP one at a time. As for client-architecture, try out some values. Sparc architectures for instance use the sub-architecture names, such as ``SUN4M'' or ``SUN4C''. Once you've determined the name, make the link like so: ln /boot/tftpboot.img /boot/file-name.

Now you should be ready to actually boot your system. On machines with OpenBoot, simply enter the boot monitor on the machine you are installing to, and use the command boot net.


5.6.1 TFTP Installation for Low-Memory Systems

On some systems, the standard installation RAM-disk, combined with the memory requirements of the TFTP boot image, cannot fit in memory. In this case, you can still install using TFTP, you'll just have to go through the additional step of NFS mounting your root directory over the network as well. This type of setup is also appropriate for diskless or dataless clients.

First, follow all the steps above in Booting from tftp, Oddíl 5.6.


5.7 Instalace z NFS

Z povahy metody vyplývá, že je možné ji využít až k instalaci základního systému. Potřebujete zaváděcí disk a disk s ovladači, které nainstalujete jedním z uvedených způsobů. Před instalací základního systému z NFS je nutné projít postup z Nastavení počátečního systému programem dbootstrap, Kapitola 7. Nezapomeňte do jádra nahrát ovladač síťové karty a modul pro NFS.

Až bude program dbootstrap zjišťovat, odkud instalovat základní systém, zvolte NFS a postupujte dle návodu.


5.8 Zavedení systému z disket

Návod je jednoduchý, obstarejte si soubory pro Rescue Floppy a Drivers Floppy a nahrajte je na diskety způsobem popsaným v Zápis obrazů disků na diskety, Oddíl 5.10. Rescue Floppy si můžete v případě potřeby upravit, viz Výměna jádra, Oddíl 9.3.


5.9 Instalace základního systému z disket

Tento způsob instalace nedoporučujeme (s výjimkou situace, kdy nemáte na pevném disku filesystém), poněvadž diskety jsou nejméně spolehlivé médium.

Proveďte postupně:

 1. Nahrajte si obrazy disket (obsah souborů je popsán v Popis souborů instalačního systému, Oddíl 5.3):
 2. Sežeňte si dostatečné množství disket.
 3. Zapište soubory na diskety, návod je v Zápis obrazů disků na diskety, Oddíl 5.10.
 4. Vložte do systému Rescue Floppy a restartujte počítač.
 5. Přejděte k návodu Natažení instalačního systému, Kapitola 6.


5.10 Zápis obrazů disků na diskety

Obrazy disků představují úplný obsah diskety. Soubory jako je např. resc1440.bin nelze na disketu jednoduše nakopírovat, jejich zápis se provádí speciálním programem přímo do sektorů na disketě.

Příprava disket se liší systém od systému. Tato kapitola se zabývá přípravou disket pod různými operačními systémy.

Až budete mít diskety vytvořené, ochraňte je před neúmyslným přepsáním nastavením disket pouze pro čtení.


5.10.1 Zápis disket pod Linuxem nebo unixovým systémem

Zápis disket může většinou provést pouze uživatel root. Založte do mechaniky prázdnou disketu a příkazem

   dd if=soubor of=/dev/fd0 bs=512 conv=sync ; sync

zapište soubor na disketu. /dev/fd0 bývá zařízení disketové jednotky. (Na systému Solaris je to /dev/fd/0). Disketu vyjměte až po zhasnutí kontrolky na mechanice, příkaz dd Vám může vrátit příkazový řádek, ještě než systém dokončí zápis souboru. Na některých systémech lze vyjmout disketu z mechaniky pouze softwarově. (Solaris má pro tento účel příkaz eject, viz manuál).

Některé systémy se snaží automaticky připojit disketu, jakmile ji vložíte do mechaniky. Budete asi nuceni tuto funkci vypnout, aby bylo možné zapsat disketu přímo. Zeptejte se systémového administrátora na detaily, na systému Solaris se jedná o program vold.


5.10.2 Spolehlivost disket

Problémem číslo jedna při první instalaci Debianu bývá nespolehlivost čtení z disket.

Největší problémy jsou s Rescue Floppy, poněvadž tuto disketu čte před natažením Linuxu BIOS. BIOS nedokáže číst disketu tak spolehlivě jako linuxový ovladač a čtení se může zastavit bez vypsání chybového hlášení, pokud dojde k chybnému načtení dat. Také může dojít k chybnému čteni z disket Drivers Floppy a základního systému, to se většinou projeví množstvím hlášení o chybách I/O.

Pokud Vám instalace vázne při čtení určité diskety, vyzkoušejte její obsah znovu nahrát a zapsat na jinou disketu. Obyčejné reformátování diskety nestačí, i když formátování a nové zapsání proběhne bez chyb. Někdy se vyplatí disketu vytvořit na jiném počítači.

Jeden z uživatelů napsal, že se mu podařilo vytvořit bezchybnou zaváděcí disketu až na třetí takový pokus.

Podle dalších uživatelů může systém úspěšně naběhnout až na několikátý pokus při čtení ze stejné diskety. Příčinou jsou nespolehlivé disketové jednotky nebo chyby ve firmware.


[ předchozí ] [ Souhrn ] [ Autorská práva ] [ Obsah ] [ další ]
Instalace systému Debian GNU/Linux 2.1 na architektuře Motorola 680x0
verze 2.1.11, 28 August, 1999
Bruce Perens
Sven Rudolph
Igor Grobman
James Treacy
Adam Di Carlo