[ předchozí ] [ Souhrn ] [ Autorská práva ] [ Obsah ] [ další ]

Instalace systému Debian GNU/Linux 2.1 na architektuře Motorola 680x0 - Kapitola 3
Než začnete


3.1 Záloha dat

Než začnete s instalací, vytvořte si zálohu souborů, které máte na disku, při instalaci by mohlo dojít ke ztrátě Vašich dat. Instalační programy jsou docela spolehlivé a většina z nich je prověřená sedmi lety používáni, ale chyba by se Vám mohla zle vymstít. I po uchování obsahu disků buďte opatrní a promyslete si odpovědi a kroky při instalaci. Dvě minuty přemýšlení mohou ušetřit hodiny zbytečné práce.

I když budete instalovat Linux na počítač, kde již máte jiný operační systém, přesvědčete se, že máte po ruce média pro jeho instalaci. Zvlášť v případě, že se chystáte přerozdělit systémový disk, se Vám může přihodit, že bude nutné obnovit zavádění tohoto systému nebo dokonce nová instalace operačního systému, jako je to v případě počítačů Macintosh.


3.2 Dále budete potřebovat

Kromě tohoto dokumentu budete potřebovat manuál k programům the atari-fdisk manual page, the amiga-fdisk manual page, the mac-fdisk manual page, the pmac-fdisk manual page, Úvod do programu dselect a Linux/m68k FAQ.

Pokud Váš Linux bude trvale připojen do sítě (myslí se ethernetové a obdobné připojení, ne PPP), zjistěte si od správce sítě tyto informace

Jestliže budete do sítě připojeni jen přes PPP nebo podobné vytáčené připojení, nejspíš neinstalujete základní systém síťově. K nastavení síťového připojení se můžete vrátit, až budete mít instalaci hotovou. Návod je dále v textu Nastavení PPP, Oddíl 7.21.


3.3 K čemu budete systém používat?

Je důležité vědět, k čemu budete systém používat. Podle plánovaného využití počítače určíte nároky na diskový prostor a rozhodnete se pro vhodné rozdělení disku.

Pro usnadnění instalace je připraveno několik standardních sad balíků (viz Výběr a instalace profilů, Oddíl 7.19) označených k nainstalování.

U každé sady je uvedeno, kolik tato instalace zabere na disku. I když si žádnou z nich nezvolíte, následující údaje Vám poskytnou představu, jak velké oddíly na disku je třeba vytvořit.

Zde je nabídka:

Standardní server
Výběr balíků pro menší server, úsporná instalace bez vymožeností pro interaktivní práci. Zahrnuje server pro služby FTP, WWW, DNS, NIS a POP. Software na disku zabere kolem 50 MB. K tomuto číslu je třeba ještě připočíst velikost dat, které bude server zprostředkovávat.

Stanice pro vytáčené připojení
Uživatelská stanice se systémem X window system, grafickými a zvukovými aplikacemi, editory atd. Balíky zaberou asi 500 MB.

Pracovní stanice
Úsporný výběr balíků vhodný možná pro notebooky. Neinstaluje se X window system ani aplikace do tohoto prostředí. Velikost okolo 140 MB. (Pozn. autor má na notebooku nainstalován systém včetně X11, instalace zabírá okolo 100 MB)

Pracovní stanice s vývojovým prostředím
Stanice s veškerým vývojovým prostředím pro programovací jazyky Perl, C, C++ atd. Velikost instalace kolem 475 MB. Pokud doinstalujete prostředí X11 a další balíky, počítejte s 800 MB.

Připomínáme, že uvedené v uvedených odhadech nejsou zahrnuty uživatelské soubory, pošta, data. Buďte velkorysí při rozvaze, kolik místa si ponechat pro datové soubory.


3.4 Než začnete s instalací ...

Někdy je třeba před instalací počítač ''poladit''. Jsou tím nechvalně známé především počítače řady x86, nastavení hardwaru na jiných platformách bývá mnohem jednodušší.

V této části se popisuje nastavení hardwaru nutné před vlastní instalací. Obecně se tím myslí kontrola a případná změna nastavení ''firmware'' systému. ''Firmware'' je nejnižší úroveň softwaru, který zařízení v počítači používají, rozhodujícím způsobem ovlivňuje start počítače po jeho zapnutí.


3.4.1 Firmware Revisions and Existing OS Setup

Motorola 680x0 machine are generally self-configuring and do not require firmware configuration. However, you should make sure that you have the appropriate ROM and system patches.

If you are installing from MacOS,


3.4.2 Přetaktování procesoru

Mnoho uživatelů se pokoušelo přetaktovat chod procesoru na vyšší než určenou frekvenci (např. 90MHz na 100MHz). Správná funkce počítače pak může být závislá na teplotě a dalších faktorech a někdy hrozí i poškození systému. Jednomu z autorů tohoto dokumentu fungoval přetaktovaný systém přes rok bezchybně a pak začalo docházet k ukončení běhu kompilátoru gcc chybou unexpected signal při kompilaci jádra. Nastavení rychlosti CPU na nominální hodnotu tyto problémy odstranilo.


3.4.3 Chyby paměti

Kompilátor gcc často jako první poukáže na problémy s pamětí (nebo na jiné hardwarové problémy způsobující nepředvídatelnou modifikaci dat), neboť vytváří velké datové struktury, které opakovaně prochází. Chyba v uložení dat způsobí vygenerování neplatné instrukce nebo přístup na neexistující adresu. Symptomem je pak ukončení překladu chybou unexpected signal (neočekávaný signál).

Atari TT RAM boards are notorious for having bad RAM. Amiga users may need to exclude RAM using a booter memfile.


[ předchozí ] [ Souhrn ] [ Autorská práva ] [ Obsah ] [ další ]
Instalace systému Debian GNU/Linux 2.1 na architektuře Motorola 680x0
verze 2.1.11, 28 August, 1999
Bruce Perens
Sven Rudolph
Igor Grobman
James Treacy
Adam Di Carlo