[ předchozí ] [ Souhrn ] [ Autorská práva ] [ Obsah ] [ další ]

Instalace systému Debian GNU/Linux 2.1 na architektuře Motorola 680x0 - Kapitola 6
Natažení instalačního systému


V předchozí kapitole jste si zvolili médium, ze kterého zavedete systém. Jedná se o Rescue Floppy, CD-ROM, natažení systému ze sítě, nebo start z již nainstalovaného operačního systému. Tato kapitola popisuje, jak se dá průběh natažení systému ovlivnit, jaké problémy se při něm mohou vyskytnout, jak je řešit nebo nám je alespoň pomoci hledat.


6.1 Parametry při startu systému

Parametry zadané při startu se předají jádru Linuxu a obecně slouží jako doplňující informace pro správnou obsluhu zařízení. Ve většině případů jádro provede správně autodetekci, někdy je třeba mu trochu napovědět.

Při natažení systému z Rescue Floppy nebo CD-ROM se objeví výzva boot k zadání parametrů. Detaily naleznete v Natažení systému z Rescue Floppy, Oddíl 6.2. Spouštíte-li instalaci z jiného operačního systému, parametry se předávají jádru odlišně. Úplný seznam parametrů je v Linux BootPrompt HOWTO, zde uvádíme jen přehled těch nejvýznamnějších.

Poprvé žádné parametry jádru nedávejte, zkuste, jestli Linux naběhne sám. Když se vyskytnou problémy, systém restartujte a vyhledejte, jak jádro informovat o hardwaru, který v počítači máte.

Jedna z prvních zpráv při zavádění systému je Memory: avail k/total k available. Hodnota total by se měla shodovat s velikostí paměti, kterou máte v počítači. Jestliže je odlišná, dodejte údaj následovně: mem=ram, kde ram je dostupná paměť v kilobytech (s příponou ``k'') nebo v megabytech (přípona ''m''). Například stejný význam 8 MB RAM mají mem=8192k a mem=8m.

Ještě připomínáme, úplný seznam parametrů pro jádro a tipy k problematickým zařízením najdete v Linux BootPrompt HOWTO.


6.2 Natažení systému z Rescue Floppy

Zavedení systému z Rescue Floppy je snadné, založte do mechaniky disketu a zmáčkněte reset nebo počítač vypněte a zapněte. Měla by se rozsvítit kontrolka přístupu k disketě a na obrazovce se objevit zpráva o záchranné disketě zakončená výzvou boot:.

Při alternativním zavedení systému, postupujte podle instrukcí a počkejte, až se objeví výzva boot:. Při instalaci z jednotky o kapacitě menší než 1,44 MB zvolte postup s ramdiskem a budete navíc potřebovat ještě disketu s kořenovým svazkem souborů.

Když je na obrazovce výzva boot: můžete si buď přečíst informace dostupné po stisknutí funkčních kláves F1F10 nebo spustit zavádění systému.

Jestliže se při startu systému nepovede automaticky zpřístupnit nějaké zařízení, pod klávesami F4 a F5 je nápověda parametrů, kterými lze detekci zařízení upřesnit. Doplňující parametry se zadávají za volbu metody startu oddělené mezerou. Například linux floppy=thinkpad. Pokud pouze zmáčknete Enter, odpovídá to zaváděcí metodě linux bez dalších doplňujících parametrů.

Disketa Rescue Floppy se nazývá záchranná, poněvadž ji můžete použít rovněž v nouzovém případě, že by Váš nainstalovaný systém někdy nešel spustit. Doporučuje se vytvořit si tuto disketu uschovat i po zdárném dokončení instalace. Klávesa F3 zobrazí informaci, jak v takovém případě postupovat.

Po stisknutí Enter se má objevit hlášení Loading... následované Uncompressing Linux... a stránkou o hardwaru Vašeho počítače.

Pokud budete instalovat jiným zaváděcím postupem (např. ''ramdisk'' nebo ''floppy''), budete vyzváni k založení diskety s kořenovým svazkem, až vložíte disketu do první mechaniky, zmáčkněte Enter. (volba floppy1 čte disketu z druhé disketové mechaniky.)


6.3 Natažení systému z CD-ROM

Stačí vložit CD do mechaniky a restartovat počítač. Měl by se objevit výzva boot:, kam můžete zapsat parametry ovlivňující natažení systému a vybrat si jádro.


6.4 Hlášení o startu systému

Během zavádění systému se nejspíš objeví mnoho výpisů. Většina hlášení typu can't find something (nemohu najít ..), something not present (.. není přítomen), can't initialize something (nemohu inicializovat ..) nebo i this driver release depends on something (tato verze ovladače závisí na ..) je neškodných. Objevují se, poněvadž zaváděcí disk je připraven na přítomnost mnoha různých zařízení. Samozřejmě nikdo nemá počítač vybaven všemi těmito zařízeními, takže operační systém vydává chybová hlášení o hardwaru, který nevlastníte. Systém se rovněž může při startu pozdržet čekáním na odezvu od zařízení, které v počítači fyzicky není. Pokud z tohoto důvodu trvá natažení systému příliš dlouho, vytvořte si po instalaci podle Kompilace nového jádra, Oddíl 8.4 vlastní jádro systému pouze s ovladači zařízení, která v počítači máte.


6.5 Problémy při startu systému

Může se Vám stát, že jádro se během startu zastaví, nerozpozná některé ze zařízení nebo chybně deteguje disky. Nejprve se zaměřte na parametry jádra, kterými se zabývá Parametry při startu systému, Oddíl 6.1.

Jindy závadu vyřešíte odstraněním některého ze zařízení a novým startem systému.

Pokud problém přetrvává, prosíme Vás o zaslání popisu chyby na adresu submit@bugs.debian.org. Je nutné na začátku zprávy uvést nasledující řádky:

   Package: boot-floppies
   Version: version

Ujistěte se, že version odpovídá verzi sady disket, které jste zkoušeli. Neznáte-li verzi, uveďte alespoň datum, kdy jste si diskety nahráli a z jaké distribuce pocházejí (tzn. ''stable'', ''frozen'').

Dále uveďte tyto údaje:

   architecture: m68k
   model:     výrobce a typ počítače
   memory:    velikost paměti
   scsi:     typ řadiče SCSI
   cd-rom:    typ CD-ROM a způsob jejího připojení (ATAPI)
   network card: typ síťové karty
   pcmcia:    údaje o zařízeních PCMCIA

Další informace závisí na povaze závady. Může být užitečné uvést typ disku, kapacitu disku, model grafické karty.

Ve zprávě problém popište a v případě zamrznutí jádra doplňte hlášení, která jsou na monitoru. Uveďte Váš postup při instalaci.


[ předchozí ] [ Souhrn ] [ Autorská práva ] [ Obsah ] [ další ]
Instalace systému Debian GNU/Linux 2.1 na architektuře Motorola 680x0
verze 2.1.11, 28 August, 1999
Bruce Perens
Sven Rudolph
Igor Grobman
James Treacy
Adam Di Carlo