[ Souhrn ] [ Autorská práva ] [ Obsah ] [ další ]

Instalace systému Debian GNU/Linux 2.1 na architektuře Motorola 680x0 - Kapitola 1
Vítejte v Debianu


Máme radost, že jste se rozhodli vyzkoušet Debian. Poznáte, že je výjimečný mezi distribucemi operačních systémů. Debian přináší kvalitní volně šiřitelný software z celého světa a spojuje jej do koherentního celku.

Distribuci Debian tvoří softwarové balíky. Jednotlivé balíky sestávají ze spustitelných binárních souborů, skriptů, dokumentace a konfiguračních souborů. Každý softwarový balík má správce, který za něj zodpovídá. Distribuce se skalárně rozrůstá. Kdokoli, kdo souhlasí se závazky plynoucími z Debian Social Contract se může stát správcem. Nový vývojář může k distribuci připojit další softwarový balík, za předpokladu, že program je podle našich kritérií volně šiřitelný a balík bude, co se týče kvality, vyhovovat.

Debian Free Software Guidelines je stručné a přesné vyjádření podmínek, za kterých je software považován za volně šiřitelný. Je to přínosný dokument pro volně šiřitelný software a byl vzat za základ Open Source Free Software Guidelines.

Pouze Debian má rozsáhlé specifikace standardů kvality obsažené v Debian Policy. Dokument určuje kvality, které uplatňujeme na balíky.

Aby byl Váš systém ochráněn před trojskými koni a jinými zlovolnými programy, ověřuje se, že balíky přicházejí do distribuce od jejich skutečných správců. Debian rovněž usiluje o to, aby programy byly bezpečně nakonfigurovány. Pokud se vyskytnou bezpečnostní problémy s distribuovanými balíky, jsou záhy k dispozici jejich opravy. Pravidelným updatováním systému si nahráváte a instalujete i opravy k bezpečnostním problémům.

Obecné informace o Debianu najdete v Debian FAQ.


1.1 Uspořádání instalačního návodu

Tento dokument je určen uživatelům, kteří s Debianem začínají. Od čtenářů se předpokládají pouze obecné znalosti o fungování hardwaru.

Pokročilejší uživatelé zde najdou zajímavé údaje o minimální velikosti nainstalovaného systému, podrobnosti o podporovaných zařízeních apod.

Povídání je uspořádáno chronologicky, jak budete postupovat během instalace. Popis kroků při instalaci odpovídá členění dokumentu:

  1. Zjistěte, zda Váš počítač vyhovuje po stránce hardwaru požadavkům pro instalaci systému, více v Požadavky na počítač, Kapitola 2.
  2. Zazálohujte si disky, instalaci si promyslete a proveďte nastaveni hardwaru podle Než začnete, Kapitola 3.
  3. Rozdělte si disk podle Poznámky k rozdělování disku, Kapitola 4. Toto je významný krok, poněvadž s rozděleným diskem budete muset nějakou dobu vydržet.
  4. Postupy při instalaci Debianu, Kapitola 5 popisuje způsoby, jakými lze Debian instalovat. Připravíte si médium, ze kterého budete instalaci provádět.
  5. Poté nahrajete instalační program, tuto proceduru popisuje Natažení instalačního systému, Kapitola 6. Dozvíte se, co dělat v případě potíží při natažení systému.
  6. Počáteční nastavení systému se diskutuje v oddílech Nastavení počátečního systému programem dbootstrap, Kapitola 7, Úvod do programu dbootstrap, Oddíl 7.1 a ``Konfigurovat síť'', Oddíl 7.11.
  7. Instalace základního systému podle ``Instalovat základní systém'', Oddíl 7.12.
  8. Natažení nově nainstalovaného systému a dokončení instalace v Okamžik pravdy, Oddíl 7.15.
  9. Doinstalování zbytku systému a spustění programu dselect v Instalace zbytku systému, Oddíl 7.22.

Až budete mít systém nainstalován, můžete si pročíst Další kroky, Kapitola 8. Seznámí Vás s dalšími zdroji informací o operačním systému Unix a distribuci Debian. Budete-li si chtít připravit vlastní jádro, podívejte se do Technické údaje o zaváděcích disketách, Kapitola 9.

A na závěr v Administrativní záležitosti, Kapitola 10 jsou informace o tomto dokumentu a jak k němu můžete přispět.


1.2 O licenčních ujednáních

Licenční podmínky většiny programů opravňují k používání programu pouze na jednom počítači. Debian Linux taková omezení nemá. Budeme rádi, pokud ho nainstalujete na další počítač ve škole či zaměstnání, zapůjčíte známým a pomůžete jim s instalací. Můžete dokonce vyrobit kopie a prodávat je, stačí dodržet jistá omezení. To všechno je možné díky tomu, že Debian je založen na volně šiřitelném softwaru.

Volně šiřitelný neznamená, že software postrádá copyright nebo že se distribuuje zdarma na CD. Znamená to, že licence jednotlivých programů nevyžadují poplatek za právo program kopírovat. Kdokoli může program rozšířit, přizpůsobit, pozměnit a šířit výsledné dílo. [1]

Na mnoho programů se vztahuje GNU General Public License neboli GPL. Tyto programy lze šířit pouze společně s jejich zdrojovými texty, tím se zajišťuje, že uživatel může program upravovat. Zdrojové texty jsou tedy obsaženy i v distribuci Debian. [2] Pro programy v Debianu mohou platit jiné licenční podmínky a copyright, po instalaci je najdete v souboru /usr/doc/název-balíku/copyright.

Informace o licencích a kritériích, podle nichž se rozhoduje, zda program má dostatečně volnou licenci, aby mohl být v hlavní části distribuce, naleznete v Debian Free Software Guidelines.

Důležité upozornění: Na tento souhrn programů nelze uplatňovat žádné záruky. Autoři je uvolnili, aby z nich měli užitek i ostatní. Není zaručena vhodnost využití těchto programů pro daný účel. Nicméně, jelikož se jedná a volný software, máte právo programy uzpůsobit, aby vyhovovaly Vašim potřebám, a zužitkovat práci jiných.


[ Souhrn ] [ Autorská práva ] [ Obsah ] [ další ]
Instalace systému Debian GNU/Linux 2.1 na architektuře Motorola 680x0
verze 2.1.11, 28 August, 1999
Bruce Perens
Sven Rudolph
Igor Grobman
James Treacy
Adam Di Carlo