Problemer ved å operere Linux 2.2.x i slink

Denne siden beskriver kjente problemer ved å operere Linux 2.2.x-kjerner under Debian 2.1 (slink). Vi forutsetter at du bruker den seneste slink-versjonen.

Slink-utgaven er godkjent og offisielt testet for bruk sammen med senere 2.0.x-kjerner. Siden nedfrysingen av slink skjedde før utgivelsen av Linux 2.2, og større endringer i kjernen kan bringe på bane innviklede problemer, ble det bestemt å holde ved den allerede utprøvde 2.0-serien av Linux-kjerner.

Debians utgaver er likevel ikke nødvendigvis bundet til særskilte kjerneversjoner. Du kan operere med hvilken som helst kjerne i Debian. Det er bare det at vi kan ikke gi noen forsikringer om at alt vil virke ordentlig. Om du bestemmer deg for å flytte over til 2.2-serien av kjerner, og opplever problemer med en pakke, kan du kanskje ha bedre hell med å operere potato-versjonen (m.a.o. fra Debian 2.2) av den aktuelle pakken.

Det er mange pekere nedenfor til "potato"-versjoner av ymse pakker. Merk at om du installerer disse pakkene på en "stable" maskin, er det mulig at du også trenger å installere biblioteks-samlinger, eller andre pakker disse er avhengige av, fra "potato". Spesielt er det sannsynlig at du må oppdatere "libc6"-pakken din. Vi anbefaler å bruke apt-get til dette formålet, i og med at i så fall blir bare de nødvendige pakkene hentet ved rett bruk. Vær likevel oppmerksom på at selv om de fleste brukere ikke har problemer ved å operere et sammenblandet "stable"/"frozen"-system, kan du bli bitt av overgangs-feil i "potato".

Pakken kernel-source-2.2.1 er utgitt i distribusjonen for å hjelpe brukere som vil operere 2.2.x-kjernene. Likevel er det anbefalt at du går til de vanlige kjernearkivene, slik som kernel.org, for nyere versjoner av 2.2.x-kjerner og flere feilrapporter. Det fins kjente feil i 2.2.1, og det er kjent at denne versjone har ødelagt data for noen. Du bør få tak i "patch"-filene (plasterfiler) for nyere kjerner fra 2.2-serien og legge disse på Linuxkjernens kildetre.

Mulige Problempakker

Merk at denne listen kan være ufullstendig. Vi ber om at du sender inn en feilmelding hos www.debian.org dersom du finner problemer som ikke er nevnt her. Sjekk også feilmeldings-loggene for den aktuelle pakken; prøv å finne ut om problemet virkelig ble introdusert i Linux 2.2.

sysutils
procinfo vil ikke operere. Versjonen fra potato retter på dette.
netbase
I Linux 2.2 må ipautofw erstattes med ipmasqadm, og ipfwadm med ipchains. "potato"-versjonen av netbase-pakken inneholder et omslags-skript (wrapper script) for å gjøre overgangen enklere.

ifconfig vil ikke vise "alias"-nettverksgrensesnitt, og i noen tilfeller vil ipchains stille mislykkes med å nullstille pakketellere. Noen nettruter som bygges i oppstarts-skriptene fra netbase vil produsere harmløse advarsler.

Alle disse problemene er løst i potato-versjonen. Om du ikke vil oppgradere til "potato", er pakker som er forenlig med Debian 2.1 gjort tilgjengelig.

pcmcia-source
Versjonen av pcmcia-source i "slink" kan ikke bygges med 2.2-kjernen. Dette er rettet på i potatoversjonen.
dhcpcd
Bryter ned under Linux 2.2; bruk versjonen fra potato.
dhcp-client-beta
/etc/dhclient-script virker ikke med 2.2. Versjonen fra potato retter på dette; merk at pakkenavnet er blitt endret til bare dhcp-client.
wanpipe
Versjon 2.0.1 i "slink" er ikke forenlig med 2.2-kjerner. Versjon 2.0.4 og opp, som du kan hente fra potato, virker for 2.2-kjerner, men ikke for 2.0-kjerner (et kjerne-plaster for 2.0 er inkludert i "potato"-versjonen, dog).
netstd
bootpc vil ikke ta i mot svar medmindre nettverks-grensesnittet allerede har blitt satt opp. Dette er rettet på i den nå adskilte bootpc-pakken i "potato".
lsof
lsof må gjenbygges for å virke med Linux 2.2. Oppgrader til lsof-pakken tilgjengelig i "potato".
acct
Regnskaps-strukturen (accounting structure) har blitt endret i 2.2-kjernen, så om du opererer acct og Linux 2.2, trenger du pakkeversjonen fra "potato" (som ikke er forenlig med 2.0-serien av kjerner).
isdnutils
isdnutils 3.0 eller høyere i Debian burde virke med både 2.0- og 2.2-kjerner. Dette er tilfelle bare fordi Debians pakkehåndterer gjorde særskilt innsats for å gjøre dette mulig. Andre distribusjoner er kanskje ikke like heldig.
diald
diald-pakken i "slink" har problemer med å bygge dynamiske nettruter i Linux 2.2. Oppgrader til versjonen som er tilgjengelig i "potato".
xosview
xosview vil gå inn i en uendelig sirkel med Linux 2.2.2 og høyere. Oppgrader til den nyeste versjonen i "potato".