Errata: Använda Linux 2.2.x med Slink

Denna sida dokumenterar kända problem med att köra version 2.2.x av Linuxkärnan tillsammans med Debian 2.1 (slink). Den förutsätter att du har ett fullständigt uppdaterat slink-system.

Utgåvan slink är certifierad och officiellt testad för att användas tillsammans med senare 2.0.x-versioner av Linuxkärnan. Eftersom "frysningen" av denna version inträffade innan version 2.2 av Linux släpptes, och ändringar i andra delen av kärnans versionsnummer kan introducera komplexa problem, bestämdes det att den bevisat funktionsdugliga 2.0.x-serien skulle behållas.

Dock är inte Debianutgåvor nödvändigtvis bundna till kärnans versionsnummer. Du kan köra vilken kärna du vill i Debian. Det är bara så att vi helt enkelt inte kan garantera att allting kommer att fungera korrekt. Om du bestämmer dig för att uppgradera till 2.2.x-serien och får problem med ett paket, så kanske det fungerar bättre att använda potato-versionen av det paketet.

Många av länkarna nedan pekar på versioner av paket från potato. Du kan ibland behöva installera biblioteksfiler, eller andra paket de beror på, om du installerar dessa på en maskin som kör den stabila versionen (slink). I synnerhet behöver du antagligen uppdatera ditt libc6-paket. Vi rekommenderar att du använder apt-get för att göra detta, eftersom det (om det används korrekt) endast hämtar de paket som behövs. Dock en liten brasklapp: Trots att de flesta inte har problem med att köra en blandning av den stabila och den frusna versionen kan du råka ut för kortvariga fel från potato.

Paketet kernel-source-2.2.1 skickas med distributionen för att hjälpa användare som vill köra 2.2.x-versioner av Linuxkärnan. Hursomhelst rekommenderas det att du tittar på de vanliga distributionsplatserna för Linuxkärnan, såsom kernel.org, efter nya versioner av 2.2.x-källkodsträdet och erratainformation. Det finns kända fel i version 2.2.1, och det är känt att den versionen har orsakat datakorruption på vissa ställen. Du bör hämta patcharna för en nyare kärna ur 2.2.x-serien och applicera dem på Linuxkärnans källkodsträd.

Potentiellt problematiska paket

Notera att den här listan kan vara inkomplett. Skicka in en felrapport mot www.debian.org om du hittar andra problem som inte är listade här. Du bör även se om den engelska versionen av denna sidan innehåller nyare information än denna översättning. Titta även på felloggen för paketet ifråga; försök säkerställa att problemet introduceras med Linux 2.2.

sysutils
procinfo fungerar inte. Versionen från potato fixar detta.
netbase
I Linux 2.2 måste ipautofw ersättas med ipmasqadm, och ipfwadm med ipchains. Paketet netbase från "potato" innehåller ett "wrapper"-skript, ipfwadm-wrapper, för att förenkla övergången.

ifconfig visar inte alias-nätverksgränssnitt, och under vissa omständigheter misslyckas ipchains tyst att nollställa paketräknare. Vissa rutter byggda med netbase:s initieringsskript skapar harmlösa varningsmeddelanden.

Alla dessa problem är lösta i potato-versionen. Om du inte vill uppgradera till potato, så finns Debian 2.1-kompatibla paket tillgängliga här.

pcmcia-source
Versionen av pcmcia-source som finns i slink kan inte kompileras tillsammans med 2.2-kärnan. Fixat i potato-versionen.
dhcpcd
Fungerar inte under Linux 2.2. Använd potato-versionen.
dhcp-client-beta
/etc/dhclient-skriptet fungerar inte tillsammans med 2.2. Versionen från potato fixar detta. Notera att paketet bytt namn till bara dhcp-client.
wanpipe
Version 2.0.1, i slink, är inkompatibel med 2.2-kärnorna. Version 2.0.4 och senare, som finns i potato, fungerar tillsammans med 2.2-kärnor, men inte 2.0-kärnor (en patch till 2.0-kärnorna finns dock med i potato-versionen).
netstd
bootpc kommer inte att ta emot ett svar om inte nätverksgränssnittet har konfigurerats. Detta har fixats i det numera separata bootpc-paketet i potato.
lsof
lsof måste kompileras om för att fungera tillsammans med Linux 2.2. Uppgradera till lsof-paketet från potato.
acct
Strukturen för "accounting"-data (övervakning av processer) har ändrats i 2.2-kärnan, så om du kör acct tillsammans med Linux 2.2 måste du byta till versionen från potato (som är inkompatibel med 2.0-kärnorna).
isdnutils
isdnutils 3.0 eller senare bör fungera med kärnor både ur 2.0- och 2.2-serierna. Så är dock enbart fallet eftersom den ansvarige för Debianpaketet tog sig extra besvär att se till att så var fallet. Andra distributioner är möjligen inte lika lyckligt lottade.
diald
diald-paketet som kommer med slink har problem att skapa rutter dynamiskt tillsammans med Linux 2.2. Du behöver därför uppgradera till versionen som finns i potato.
xosview
xosview går in i en oändlig slinga på Linux 2.2.2 och senare. Uppgradera till versionen från potato.