[ předchozí ] [ Souhrn ] [ Autorská práva ] [ Obsah ] [ další ]

Instalace systému Debian GNU/Linux 2.1 na architektuře SPARC - Kapitola 3
Než začnete


3.1 Záloha dat

Než začnete s instalací, vytvořte si zálohu souborů, které máte na disku, při instalaci by mohlo dojít ke ztrátě Vašich dat. Instalační programy jsou docela spolehlivé a většina z nich je prověřená sedmi lety používáni, ale chyba by se Vám mohla zle vymstít. I po uchování obsahu disků buďte opatrní a promyslete si odpovědi a kroky při instalaci. Dvě minuty přemýšlení mohou ušetřit hodiny zbytečné práce.

I když budete instalovat Linux na počítač, kde již máte jiný operační systém, přesvědčete se, že máte po ruce média pro jeho instalaci. Zvlášť v případě, že se chystáte přerozdělit systémový disk, se Vám může přihodit, že bude nutné obnovit zavádění tohoto systému nebo dokonce nová instalace operačního systému, jako je to v případě počítačů Macintosh.


3.2 Dále budete potřebovat

Kromě tohoto dokumentu budete potřebovat manuál k programům fdisk Úvod do programu dselect a Linux for SPARC Processors FAQ

Pokud Váš Linux bude trvale připojen do sítě (myslí se ethernetové a obdobné připojení, ne PPP), zjistěte si od správce sítě tyto informace

Jestliže budete do sítě připojeni jen přes PPP nebo podobné vytáčené připojení, nejspíš neinstalujete základní systém síťově. K nastavení síťového připojení se můžete vrátit, až budete mít instalaci hotovou. Návod je dále v textu Nastavení PPP, Oddíl 7.21.


3.3 K čemu budete systém používat?

Je důležité vědět, k čemu budete systém používat. Podle plánovaného využití počítače určíte nároky na diskový prostor a rozhodnete se pro vhodné rozdělení disku.

Pro usnadnění instalace je připraveno několik standardních sad balíků (viz Výběr a instalace profilů, Oddíl 7.19) označených k nainstalování.

U každé sady je uvedeno, kolik tato instalace zabere na disku. I když si žádnou z nich nezvolíte, následující údaje Vám poskytnou představu, jak velké oddíly na disku je třeba vytvořit.

Zde je nabídka:

Standardní server
Výběr balíků pro menší server, úsporná instalace bez vymožeností pro interaktivní práci. Zahrnuje server pro služby FTP, WWW, DNS, NIS a POP. Software na disku zabere kolem 50 MB. K tomuto číslu je třeba ještě připočíst velikost dat, které bude server zprostředkovávat.

Stanice pro vytáčené připojení
Uživatelská stanice se systémem X window system, grafickými a zvukovými aplikacemi, editory atd. Balíky zaberou asi 500 MB.

Pracovní stanice
Úsporný výběr balíků vhodný možná pro notebooky. Neinstaluje se X window system ani aplikace do tohoto prostředí. Velikost okolo 140 MB. (Pozn. autor má na notebooku nainstalován systém včetně X11, instalace zabírá okolo 100 MB)

Pracovní stanice s vývojovým prostředím
Stanice s veškerým vývojovým prostředím pro programovací jazyky Perl, C, C++ atd. Velikost instalace kolem 475 MB. Pokud doinstalujete prostředí X11 a další balíky, počítejte s 800 MB.

Připomínáme, že uvedené v uvedených odhadech nejsou zahrnuty uživatelské soubory, pošta, data. Buďte velkorysí při rozvaze, kolik místa si ponechat pro datové soubory.


3.4 Než začnete s instalací ...

Někdy je třeba před instalací počítač ''poladit''. Jsou tím nechvalně známé především počítače řady x86, nastavení hardwaru na jiných platformách bývá mnohem jednodušší.

V této části se popisuje nastavení hardwaru nutné před vlastní instalací. Obecně se tím myslí kontrola a případná změna nastavení ''firmware'' systému. ''Firmware'' je nejnižší úroveň softwaru, který zařízení v počítači používají, rozhodujícím způsobem ovlivňuje start počítače po jeho zapnutí.


3.4.1 Invoking OpenBoot

OpenBoot provides the basic functions needed to boot the SPARC architecture. This is rather similar in function to the BIOS in the x86 architecture, although much nice. he Sun boot proms have a built in forth interpreter which lets you do quite a number of things with your machine, such as diagnostics, simple scripts, etc.

To get to the boot prompt you need to hold down the Stop key (or L1 key on older type 4 keyboards) and press the A key. The will give you a prompt, either ok or >.


3.4.2 Boot Device Selection

You can use OpenBoot to boot from specific devices, and also to change your default boot device. However, you need to know some details about how OpenBoot names devices; it's much different from Linux device naming, described in Názvy zařízení v Linuxu, Oddíl 4.2. Also, the command will vary a bit, depending on what version of OpenBoot you have. More information about OpenBoot can be found in the Sun OpenBoot Reference.

Typically, you can use OpenBoot device such as ``floppy'', ``cdrom'', ``net'', ``disk'', or ``disk2''. These have the obvious meanings; the ``net'' device is for booting from the network. Additionally, the device name can specify a particular partition of a disk, such as ``disk2:a'' to boot disk2, first partition. Full OpenBoot device names have the form driver-name@unit-address:device-arguments. The command show-devs in newer OpenBoot revisions is useful for viewing the currently configured devices. For full information, see the Sun OpenBoot Reference.

To boot from a specific device, use the command boot device. You can set this behavior as the default using the setenv command. However, the name of the variable to set changed between OpenBoot revisions. In OpenBoot 1.x, use the command setenv boot-from device. In later revisions of OpenBoot, use the command setenv boot-device device.


3.4.3 Přetaktování procesoru

Mnoho uživatelů se pokoušelo přetaktovat chod procesoru na vyšší než určenou frekvenci (např. 90MHz na 100MHz). Správná funkce počítače pak může být závislá na teplotě a dalších faktorech a někdy hrozí i poškození systému. Jednomu z autorů tohoto dokumentu fungoval přetaktovaný systém přes rok bezchybně a pak začalo docházet k ukončení běhu kompilátoru gcc chybou unexpected signal při kompilaci jádra. Nastavení rychlosti CPU na nominální hodnotu tyto problémy odstranilo.


3.4.4 Chyby paměti

Kompilátor gcc často jako první poukáže na problémy s pamětí (nebo na jiné hardwarové problémy způsobující nepředvídatelnou modifikaci dat), neboť vytváří velké datové struktury, které opakovaně prochází. Chyba v uložení dat způsobí vygenerování neplatné instrukce nebo přístup na neexistující adresu. Symptomem je pak ukončení překladu chybou unexpected signal (neočekávaný signál).


[ předchozí ] [ Souhrn ] [ Autorská práva ] [ Obsah ] [ další ]
Instalace systému Debian GNU/Linux 2.1 na architektuře SPARC
verze 2.1.11, 28 August, 1999
Bruce Perens
Sven Rudolph
Igor Grobman
James Treacy
Adam Di Carlo