D.2. Nödvändig diskplats för funktioner

En standardinstallation för arkitekturen amd64 med en standard 2.6-kärna, inklusive alla standardpaket, kräver 532 MB diskutrymme. En minimal grundinstallation, utan funktionen ”Standardsystem” vald, kommer att ta upp 368 MB.

Viktigt

I båda fallen är det här det här det faktiska diskutrymmet som används efter att installationen är färdig och eventuella temporärfiler har tagits bort. Det tar heller inte hänsyn till utrymme som används av filsystemet, till exempel för journalfiler. Det här betyder en markant ökning av diskutrymmet som behövs av båda under installationen och för normal systemanvändning.

Följande tabell listar storlekar som rapporterats av aptitude för funktionerna listade i tasksel. Observera att några funktioner har överlappande beståndsdelar, så den totala installerade storleken för två funktioner tillsammans kan vara mindre än totalen som fås genom att lägga ihop siffrorna.

Som standard kommer installationsprogrammet att installera skrivbordsmiljön GNOME, men alternativa skrivbordsmiljöer kan väljas antingen genom att använda en av de speciella cd-avbildningarna eller genom att ange den önskade skrivbordsmiljön när installationsprogrammet startas upp (se Avsnitt 6.3.5.2, ”Val och installation av programvara”).

Observera att du behöver lägga till storlekarna som listas i tabellen till storleken för standardinstallationen när storlekarna på partitionerna bestäms. De flesta storlekar listade som ”Installerad storlek” kommer att hamna i /usr och i /lib; storleken listad som ”Hämtad storlek” krävs (temporärt) för /var.

Funktion Installerad storlek (MB) Hämtad storlek (MB) Utrymme som behövs för installation (MB)
Skrivbordsmiljö      
  • GNOME (standard) 2567 954 3521
  • KDE 2159 860 3019
  • Xfce 1672 637 2309
  • LXDE 1452 566 2018
Bärbar dator[a] 182 59 241
Webbserver 55 17 72
Utskriftsserver 196 63 259
DNS-server 4 1 5
Filserver 126 42 168
E-postserver 64 23 87
SQL-databas 49 10 59
SSH-server 1 1 2

[a] Det finns en stor överlappning för funktionerna Bärbar dator tillsammans med Skrivbordsmiljö. Om du installerar båda kommer funktionen Bärbar dator endast att kräva ett par megabyte extra diskutrymme.

Om du installerar i ett annat språk än engelska, kan tasksel automatiskt installera en lokalanpassningsfunktion om det finns en tillgänglig för ditt språk. Utrymmeskrav skiljer sig mellan språken; du bör avsätta upp till 350 MB totalt för hämtning och installation.