2.3. Mua phần cứng đặc biệt cho GNU/Linux

Có vài nhà bán máy tính cài đặt sẵn hệ thống Debian hoặc một bản phát hành GNU/LInux khác. Có thể là bạn trả thêm tiền mà mua sự yên tĩnh trong tâm hồn, vì bạn chắc chắn biết rằng phần cứng đó được GNU/LInux hỗ trợ đầy đủ.

Nếu bạn cần phải mua một máy có hệ thống Windows có sẵn, khuyên bạn đọc cẩn thận giấy phép phần mềm thuộc về Windows đó, vì trong một phần trường hợp riêng bạn có thể từ chối giấy phép đó và giành hạ giá từ nhà bán. Việc tìm kiếm chuỗi “windows refund” trên Mạng nên tìm thông tin có ích về trường hợp này.

Bất chấp bạn mua hệ thống có sẵn Linux hay hệ thống tiền dùng, vẫn còn quan trọng là bạn kiểm tra nếu phần cứng đó được hỗ trợ bởi hạt nhân LInux hay không. Kiểm tra xem nếu phần cứng đó được liệt kê trong những tham chiếu nói trên. Báo người bán hàng biết bạn muốn mua một hệ thống LInux. Bạn hỗ trợ nhà bán thân thiện với Linux nhé.

2.3.1. Tránh phần mềm sở hữu hay bị đóng

Một số hãng chế tạo phần cứng đơn giản từ chối cho chúng tôi biết phương pháp ghi trình điều khiển phần cứng của họ. Một số hãng khác từ chối cho chúng tôi truy cập tài liệu hướng dẫn nếu chúng tôi không thỏa thuận điều kiện ngăn cản chúng tôi phát hành mã nguồn Linux.

Vì chúng tôi chưa được phép truy cập tài liệu kỹ thuật về những thiết bị này, chúng tôi không thể làm cho chúng hoạt động được dưới Linux. Bạn có thể giúp đỡ thay đổi trường hợp này, bằng cách xin hãng chế tạo phần cứng như vậy phát hành tài liệu kỹ thuật này. Nếu đủ người xin họ, họ sẽ thấy biết cộng đồng phần mềm tự do là thị trường quan trọng.

2.3.2. Phần cứng đặc trưng cho Windows

Cũng làm cho lo nghĩ là khuynh hướng về rất nhiều thiết bị ngoại vi sở hữu của Windows, v.d. bộ phân giải và máy in. Trong một số trường hợp, những máy này được thiết kế để được thao tác chỉ bởi hệ điều hành Windows, và mang nhãn “WinModem” hay “Made especially for Windows-based computers” (được chế tạo dành cho máy tính dựa vào Windows). Hạn chế này thường được tạo bằng cách gỡ bỏ những bộ xử lý nhúng ra phần cứng và dịch cả hoạt động của chúng sang một trình điều khiển Windows được chạy bởi bộ xử lý trung tâm chính của máy tính. Chiến lược này chế tạo phần cứng rẻ hơn, nhưng mà người dùng thường không phải trả giá ít hơn này: phần cứng này ngay cả có thể là đắt hơn thiết bị tương tự mà giữ lại sự thông minh nhúng.

Bạn nên tránh phần cứng dành cho Windows vì hai lý do. Lý do thứ nhất là hãng chế tạo thường không cho phép truy cập tài nguyên cần thiết để tạo trình điều khiển Linux. Bình thường, giao diện phần cứng và phần mềm tới thiết bị có kiểu sở hữu, không thể truy cập tài liệu kỹ thuật khi không thỏa thuận điều kiện không để lộ, nếu có thể truy cập bằng cách nào cả. Điều kiện này ngăn cản dùng thông tin này trong phần mềm tự do, vì nhà phát triển phần mềm tự do để lộ mã nguồn của chương trình của họ. Lý do thứ hai là khi thiết bị như thế đã bị gỡ bỏ bộ xử lý nhúng, hệ điều hành phải làm các công việc mà những bộ xử lý nhúng này đã được thiết kế để thực hiện, thường ở mức ưu tiên thời gian thực nên bộ xử lý trung tâm không thể chạy chương trình của bạn trong khi nó phải chạy những thiết bị này. Vì người dùng Windows thường không đa xử lý nhiều, so với người dùng Linux, hãng chế tạo mong muốn người dùng Windows đơn giản sẽ không thấy biết phần cứng đó làm cho bộ xử lý trung tâm bị giảm hiệu suất. Tuy nhiên, bất cứ hệ điều hành đa xử lý nào, ngay cả Windows 2000 hay XP, bị giảm hiệu suất khi hãng chế tạo thiết bị ngoại vi tính toán từng Hz năng lượng xử lý nhúng trong phần cứng.

Bạn có thể giúp đỡ cải tiến trường hợp này bằng cách khuyên hãng chế tạo như vậy phát hành tài liệu kỹ thuật và các tài nguyên khác yêu cầu để cho cộng đồng phần mềm tự do hỗ trợ phần cứng của họ, nhưng chiến lược tốt nhất là đơn giản tránh kiểu phần cứng này cho đến khi nó được liệt kê như là hoạt động được trong tài liệu tính tương thích của phần cứng Linux Thế Nào Linux Hardware Compatibility HOWTO.