3.5. Förpartionering för system med flera operativsystem

Partitionering av din disk refererar helt enkelt till processen att dela upp din disk i sektioner. Varje sektion blir då oberoende av de andra. Det är grovt sett likvärdigt med att sätta upp väggar inne i ett hus; om du ställer in möbler i ett rum så påverkar de inte något annat rum.

If you already have an operating system on your system (Windows 9x, Windows NT/2000/XP/2003/Vista/7, OS/2, MacOS, Solaris, FreeBSD, …) and want to stick Debian on the same disk, you will need to repartition the disk. Debian requires its own hard disk partitions. It cannot be installed on Windows or MacOS partitions. It may be able to share some partitions with other Unix systems, but that's not covered here. At the very least you will need a dedicated partition for the Debian root.

You can find information about your current partition setup by using a partitioning tool for your current operating system, such as fdisk or PartitionMagic. Partitioning tools always provide a way to show existing partitions without making changes.

Normalt sett så kommer data och filer i ett filsystem på en partition att förstöras om partitionen ändras. Därför bör du alltid göra säkerhetskopior innan du partitionerar om. Om man använder jämförelsen med huset skulle du antagligen vilja flytta ut alla möbler innan väggarna flyttas då de annars riskerar att de förstörs.

Om din dator har mer än en hårddisk kanske du vill avdela en av dem helt till Debian. Om så är fallet behöver du inte partitionera den disken före uppstarten av installationssystemet; installationsprogrammets inbyggda partitioneringsprogram är utmärkt för den uppgiften.

Om din dator endast har en hårddisk, och du vill ersätta hela det redan installerade operativsystemet med Debian GNU/Linux, kan du också vänta med att partitionera den som en del av installationsprocessen (Avsnitt 6.3.3, ”Partitionering och val av monteringspunkter”), efter att du har startat upp installationssystemet. Dock fungerar endast det här om du planerar att starta upp installationssystemet från band, cd-rom eller filer på en ansluten maskin. Tänk på att om du startar upp från filer placerade på hårddisken, och sedan partitionerar samma hårddisk i installationssystemet, och därigenom raderar uppstartsfilerna, är det bara att hoppas att installationen lyckas första gången. Åtminstone i det här fallet bör du ha något alternativt sätt att återuppliva din dator såsom det ursprungliga systemets installationsband eller cd-skivor.

Om din maskin redan har ett flertal partitioner, och tillräckligt utrymme kan erbjudas genom att ta bort och ersätta en eller flera av dem, kan du även då vänta och använda partitioneringsprogrammet i Debian Installer. Du bör fortfarande läsa genom materialet nedan, på grund av att det kan finnas speciella omständigheter såsom ordningen på befintliga partitioner inom partitionskartan, som ändå tvingar dig att partitionera före en installation.

Om din maskin har ett FAT- eller NTFS-filsystem, som används av DOS och Windows, kan du vänta och använda partitioneringsprogrammet i Debian Installer för att ändra storleken på filsystemet.

Om inget av ovanstående gäller för dig, behöver du partitionera din hårddisk innan du startar upp installationen för att skapa partitionerbart utrymme för Debian. Om några av partitionerna kommer att ägas av andra operativsystem, bör du skapa de partitionerna med partitionsprogrammen för det operativsystemet. Vi rekommenderar att du inte försöker skapa partitioner för Debian GNU/Linux med verktyg från ett annat operativsystem. Du bör istället bara skapa de partitioner för det ursprungliga operativsystemet som du vill bibehålla.

Om du ska att installera fler än ett operativsystem på samma maskin, bör du installera alla andra system innan du börjar med Debian-installationen. Windows och andra installationer kan förstöra möjligheten att starta Debian, eller föreslå dig att formatera om icke ursprungliga partitioner.

Du kan oftast reparera eventuella fel som uppstår efter de här åtgärderna eller undvika att felen uppstår, men att installera det ursprungliga systemet först besparar dig troligen en hel del problem.

Om du för närvarande har en hårddisk med en partition (en vanlig inställning för skrivbordsdatorer) och du vill få möjlighet att starta upp både det ursprungliga operativsystemet och Debian, behöver du göra följande:

  1. Säkerhetskopiera allt på datorn.

  2. Starta upp från det ursprungliga operativsystemets installationsmedia såsom cd-rom eller band.

  3. Använd de ursprungliga partitioneringsverktygen för att skapa ursprungliga systempartition(er). Lämna antingen kvar en tom partition eller frigör utrymme för Debian GNU/Linux.

  4. Installera det ursprungliga operativsystemet på dess nya partition.

  5. Starta upp det ursprungliga systemet igen för att kontrollera att allting är OK och hämta ner uppstartsfilerna för Debian Installer.

  6. Starta upp Debian Installer för att fortsätta installera Debian.

3.5.1. Partitionera från DOS eller Windows

Om du manipulerar befintliga FAT- eller NTFS-partitioner, rekommenderas det att du antingen använder planen nedan eller de verktyg som tillhör Windows eller DOS. Om inte, är det egentligen inte nödvändigt att partitionera från DOS eller Windows; Debian egna partitioneringsverktyg gör generellt sett ett bättre jobb.

Men om du har en stor IDE-disk och inte använder LBA-adressering, överliggande drivrutiner (tillhandahålls ibland av hårddisktillverkaren), eller ett nytt (efter 1998) BIOS som har stöd för utökningar för tillgång till stora diskar, då måste du noggrant placera din uppstartspartition för Debian. I det här fallet måste du lägga uppstartspartitionen inom de första 1024 cylindrarna på din hårddisk (vanligtvis runt 524 megabyte, utan BIOS-översättning). Det kan vara nödvändigt att flytta en befintlig FAT- eller NTFS-partition.

3.5.1.1. Ompartitionering utan att förlora data vid start från DOS, Win-32 eller OS/2

One of the most common installations is onto a system that already contains DOS (including Windows 3.1), Win32 (such as Windows 95, 98, Me, NT, 2000, XP, 2003, Vista, 7), or OS/2, and it is desired to put Debian onto the same disk without destroying the previous system. Note that the installer supports resizing of FAT and NTFS filesystems as used by DOS and Windows. Simply start the installer and when you get to the partitioning step, select the option for Manual partitioning, select the partition to resize, and specify its new size. So in most cases you should not need to use the method described below.

Innan du fortsätter bör du ha bestämt dig för hur du ska dela upp disken. Metoden i det här avsnittet kommer endast att dela upp en befintlig partition i två delar. En kommer att innehålla originaloperativsystemet och den andra kommer att användas för Debian. Under installationen av Debian kommer du ges möjligheten att använda Debian-delen av disken som du vill, alltså, som växlingsutrymme eller som ett filsystem.

Idén är att flytta all data på partitionen till början, före partitionsinformationen ändras, så att ingenting förloras. Det är viktigt att du gör så lite som möjligt mellan dataflytten och ompartitioneringen för att minimera chansen att en fil skrivs nära slutet på partitionen eftersom det här kommer att minska den mängd utrymme du kan ta från partitionen.

The first thing needed is a copy of fips. Unzip the archive and copy the files RESTORRB.EXE, FIPS.EXE and ERRORS.TXT to a bootable floppy. A bootable floppy can be created using the command sys a: under DOS. fips comes with very good documentation which you may want to read. You will definitely need to read the documentation if you use a disk compression driver or a disk manager. Create the disk and read the documentation before you defragment the disk.

Nästa steg är att flytta all data till början av partitionen. defrag, som finns som standard i DOS 6.0 och senare, kan lätt göra jobbet. Se dokumentationen för fips för en lista på annan programvara som också kan göra det. Observera att om du har Windows 9x, måste du köra defrag därifrån, eftersom DOS inte förstår VFAT, som används för att ge stöd för långa filnamn, som används i Windows 95 och högre.

Efter att ha kört defragmenteraren (som kan ta en bra stund på en stor disk), starta om med fips-disketten som du skapade i diskettenheten. Ange a:\fips och följ instruktionerna.

Observera att det finns många andra partitionshanterare där ute, i fall att fips inte fungerar för dig.

3.5.1.2. Partitionering för DOS

Många som partitionerar för DOS-diskar, eller ändrar storleken på DOS-partitioner, med Debian-verktyg, har upplevt problem med att arbeta på de ändrade FAT-partitionerna. Till exempel har vissa rapporterat dålig prestanda, återkommande problem med scandisk, eller andra konstiga fel i DOS eller Windows.

Det verkar vara så att när du än skapar eller ändrar storlek på en partition för DOS-användning, är det en bra idé att fylla de första sektorerna med nollor. Gör det här innan du kör DOS-kommandot format, genom att köra följande kommando från Debian:

# dd if=/dev/zero of=/dev/hdXX bs=512 count=4